Trợ lí giám đốc chuyên nghiệp

Con đường phát triển sự nghiệp của trợ lý giám đốc chuyên nghiệpTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa trợ lý giám đốc chuyên nghiệp sẽ trang bị các kỹ năng cần thiết giúp học viên đáp ứng được yêu cầu công việc của một trợ lý giám đốc:

  • Kỹ năng giải quyết các công việc văn phòng: đặt lịch hẹn, viết biên bản, soạn hợp đồng, chuẩn bị cho các chuyến công tác của sếp…
  • Kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm thu thập thông tin giúp sếp ra quyết định.
  • Kỹ năng quản lý thời gian và công việc
  • Kỹ năng quản lý sếp và quản lý đồng nghiệp
  • Kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột

Bạn sẽ học được gì?

  • Nắm rõ các công việc của trợ lý và được trang bị kỹ càng các kiến thức
  • Kỹ năng cần thiết giúp đơn giản hóa và thực hiện công việc hiệu quả.
  • Có kỹ năng quản lý sếp và quản lý đồng nghiệp
  • Có kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột

Đối tượng đào tạo

Dành cho tất cả nhân viên văn phòng, những người đang hoặc muốn làm trợ lý.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan
 Bài 1: Con đường phát triển sự nghiệp của trợ lý giám đốc chuyên nghiệp 0:07:36
 Phần 2: Kỹ năng giải quyết các công việc văn phòng
 Bài 2: Kỹ năng đặt lịch hẹn, chuẩn bị hội họp 0:05:10
 Bài 3: Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, phân loại tài liệu 0:06:10
 Bài 4: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, văn bản, viết biên bản họp 0:06:23
 Bài 5: Kỹ năng sử dụng con dấu 0:06:23
 Bài 6: Kỹ năng chuẩn bị cho các chuyến công tác của sếp 0:06:08
 Bài 7: Kỹ năng sử dụng con dấu 0:04:44
 Bài 8: Kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm thu thập thông tin giúp sếp ra quyết định 0:14:32
 Phần 3: Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết công việc
 Bài 9: Kỹ năng sử dụng google calendar để đặt lịch hẹn 0:06:02
 Bài 10: Kỹ năng quản lý thời gian – Phần 1 0:09:27
 Bài 11: Kỹ năng quản lý thời gian – Phần 2 0:05:18
 Phần 4: Kỹ năng quản lý sếp và đồng cấp
 Bài 12: Kỹ năng phân loại và giải quyết công việc 0:11:38
 Bài 13: Kỹ năng quản lý nhắc việc cho sếp 0:14:49
 Bài 14: Kỹ năng quản lý nhân viên 0:12:21
 Phần 5: Kỹ năng giao tiếp
 Bài 15: Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao trực tiếp 0:11:31
 Bài 16: Kỹ năng giao tiêp qua email 0:05:38
 Bài 17: Kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại 0:04:48
 Bài 18: Kỹ năng lắng nghe 0:05:37
 Bài 19: Tổng kết khóa học 0:01:32

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.