Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp trên Excel

Thành thạo các nghiệp vụ của một nhân viên kế toán tổng hợp; Tự tin xin việc và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán

Giảng viên: Phạm Văn Học – Chuyên gia kế toán trên ExcelTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Có phải rằng bạn đang mong muốn mình trở thành kế toán tổng hợp nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu ?

Hay bạn mong muốn làm kế toán dịch vụ cho các công ty và và nhỏ nhưng chưa có kinh ngiệm ?

Bạn đã từng học kế toán thực hành nhưng chưa làm được báo cáo tài chính, sổ sách ?

Hay bạn đang chán ngắt với vị trí kế toán nội bộ sau nhiều năm đi làm ?

Khóa học Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp trên Excel tại Unica sẽ giúp cho học viên thành thạo công việc của kế toán tổng hợp trên Excel:

 • Hướng dẫn thực hành trên số liệu kế toán 1 năm của công sản xuất (gia công may mặc)
 • Học viên tải File dữ liệu về để thực hành(trong file có bài giải sẵn tương ứng với mỗi bài thực hành để học viên đối chiếu lại với bài thực hành của mình)
 • Tổ chức hạch toán trên excel theo hình thức Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung (2 hình thức kế toán phổ biến)
 • Lập công thức kết chuyển cuối kỳ
 • Lập Báo cáo tài chính
 • Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Làm sổ kế toán

Đăng ký ngay khóa học Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp trên Excel tại Unica để nhận những ưu đãi tốt nhất.

Bạn sẽ học được gì?

 • Sở hữu những kỹ năng để trở thành chuyên gia kế toán trên excel
 • Đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp
 • Tự xây dựng file kế toán bằng excel phù hợp với từng doanh nghiệp
 • Có file kế toán excel để thực hành luôn

Đối tượng đào tạo

 • Kế toán viên, kế toán nội bộ tại các doanh nghiệp
 • Sinh viên kế toán năm cuối

Nội dung khóa học

 Phần 1: Chứng từ ghi sổ
 Bài 1: Cách thức tổ chức hạch toán trên excel – Tải các file số liệu để thực hành và tham khảo 0:25:27
 Bài 2: Những bút toán cần lưu ý và làm công thức kết chuyển cuối kỳ với hàm SUMIF 1:01:37
 Bài 3: Thực hành kết chuyển các bút toán cuối kỳ, tổng hợp giá vốn 0:18:38
 Bài 4: Kế chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh 0:58:08
 Phần 2: Lên sổ Nhật ký chung
 Bài 5: Tổng quan về sổ Nhật ký chung 0:05:07
 Bài 6: Các bước cần chuẩn bị để lên sổ Nhật ký chung 0:12:21
 Bài 7: Sử dụng hàm OFFSET lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN 0:29:51
 Bài 8: Lập công thức cho tiêu thức Số hiệu tài khoản và Đã ghi sổ cái 0:12:23
 Bài 9: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải, ngày chứng từ, số hiệu chứng từ 0:20:00
 Bài 10: Hoàn thiện sổ Nhật ký chung 0:05:51
 Bài 11: Hai cách ẩn ô có giá trị bằng Zero 0:06:19
 Phần 3: Báo cáo tài chính
 Bài 12: Lên Bảng cân đối số phát sinh 0:44:23
 Bài 13: Lên Bảng cân đối kế toán 0:37:19
 Bài 14: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 0:30:00
 Bài 15: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 0:54:54
 Bài 16: Thuyết minh báo cáo tài chính 0:54:54
 Bài 17: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 0:34:29
 Phần 4: Làm Sổ cái
 Bài 18: Tổng quan về sổ cái và hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP 0:19:34
 Bài 19: Lập công thức cho tiêu thức Số tiền và Tài khoản đối ứng 0:09:58
 Bài 20: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải, ngày chứng từ, số chứng từ, ngày tháng ghi sổ 0:07:43
 Bài 21: Copy công thức và làm công thức số phát sinh, số dư cuối kỳ tháng 1 0:11:01
 Bài 22: Copy công thức và làm công thức số phát sinh, số dư cuối kỳ tháng 2, tháng 11 0:11:54
 Bài 23: Copy công thức và làm công thức số phát sinh, số dư cuối kỳ tháng 12 0:13:12
 Phần 5: Làm sổ chi tiết
 Bài 24: Cách làm sổ chi tiết tài khoản và các chỉ tiêu đầu kỳ 0:10:24
 Bài 25: Lập công thức cho tiêu thức Số tiền và Tài khoản đối ứng 1 0:07:15
 Bài 26: Copy công thức và hoàn thiện sổ chi tiết tài khoản 0:08:26
 Phần 6: Kết quả kinh doanh nội bộ
 Bài 27: Lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ 0:14:17
 Bài 28: Chiến lược phát triển dành cho kế toán chưa có kinh nghiệm 0:05:56
 Bài 29: Tổng kết khóa học 0:01:35

Đăng Ký Học Ngay

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.