Trở thành lập trình viên Fullstack chuyên nghiệp

Tìm Hiểu Thêm

Lợi ích từ khóa học

 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 • Có thể tham gia các dự án, công việc liên quan tới lập trình C++
 •  Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
 • Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ
 • Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói…)
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
 • Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện
 • Có thể ứng dụng viết Blockchain
 • Có cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, Java, Android…
 • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
 • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
 • Có khả năng tiếp cận lập trình Android
 • Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản
 • Tạo ứng dụng android nhanh chóng
 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
 • Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice
 • Sở hữu kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng ứng dụng Web,  có khả năng cài đặt và Coding Java. Áp dụng được quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai nhiều loại ứng dụng
 • Thành thạo các tính năng Array List, HarshMap…
 • Hoàn thiện kỹ năng lập trình và phát triển ứng dụng trên Android
 • Tạo ra thu nhập bằng cách đưa các ứng dụng lên Google Play

Đối tượng

 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++
 • Những ai muốn tự tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Chi tiết combo

 


1.LẬP TRÌNH C/C++TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Giới thiệu khóa học “Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao”:

Đây là khóa học dành do:

 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android…

Khóa học còn giúp bạn tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++ (từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++….), cách tạo và gọi hàm trong C++, xử lý mảng, xử lý con trỏ, xử lý chuỗi, xử lý tập tin.

Nội dung khóa học “Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao”:

 • Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình
 • Các khái niệm cơ bản về C++
 • Làm quen với các câu lệnh rẽ nhánh
 • Thao tác với các vòng lặp
 • Tìm hiểu về mảng
 • Tìm hiểu về khái niệm và cách sử dụng hàm
 • Phương pháp xử lý chuỗi
 • Hiểu về kiểu dữ liệu có cấu trúc

2.CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (TẬP 1)

Giới thiệu khóa học “Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)”:

Khóa học này là dành cho

 • Những ai muốn tự tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Khóa học cung cấp kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật về:

 • Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++
 • Hàm và đệ qui
 • Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân
 • Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…
 • Danh sách liên kết: Đơn, đôi
 • Stack và Queue
 • Tree: Cây nhị phân tìm kiếm
 • Cơ bản về đánh giá giải thuật

Nội dung khóa học “Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)”:

 • Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
 • Giải thuật đệ qui
 • Các giải thuật tìm kiếm
 • Các giải thuật sắp xếp
 • Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead
 • Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

3.C# CĂN BẢN

Giới thiệu khóa học “C# căn bản”:

Đây là khóa học dành do:

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C#, học viên có thể tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp….), tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học và có những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

Nội dung khóa học “C# căn bản”:

 • Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình
 • Tổng quan lập trình C#
 • Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#
 • Chuỗi, mảng và collection trong C#
 • Lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

4.C# NÂNG CAO

Giới thiệu khóa học “C# nâng cao”:

Đây là khóa học dành do:

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Khóa học cung cấp kiến thức để học viên tìm hiểu chuyên sâu hơn về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói…), giúp học viên thuần thục về cách sử dụng C#. Từ đó hoàn thiện được khả năng lập trình với C# và đủ khả năng để:

 • Gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
 • Triển khai được mô hình đa tầng
 • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Nội dung khóa học “C# nâng cao”:

 • Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
 • Xử lý tập tin trong C#
 • Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
 • Kiến trúc đa tầng trong C#
 • Đóng gói ứng dụng
 • Giới thiệu một số Third party Component

5.LINQ CHUYÊN SÂU

Giới thiệu khóa học “LinQ chuyên sâu”:

Khóa học này là dành cho

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 • Những ai đã học toàn tập ngôn ngữ lập trình C# và lập trình Winform 10 ứng dụng
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# – LinQ
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Khóa học sẽ tập trung về các kiến thức:

 • Sử dụng Extension method
 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Xử lý chuỗi, mảng, collections
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
 • Triển khai được mô hình đa tầng
 • Đóng gói được ứng dụng

Nội dung khóa học “LinQ chuyên sâu”:

 • Giới thiệu về LinQ
 • Các kỹ thuật xử lý trong LinQ
 • Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ
 • Các hàm lọc và phân trang trong LinQ
 • Giới thiệu LinQ to SQL
 • Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL
 • Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL
 • Sử dụng Store Procedure

6.LẬP TRÌNH JAVA TRONG 4 TUẦN

Khởi đầu bởi Sun Microsystems vào năm 1991, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhấttrong giới lập trình viên. Nó được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Web, phần mềm tùy chỉnh, cổng thông tin điện tử, bao gồm các giải pháp thương mại điện tử trên Web và di động.

Sự phổ biến của ngôn ngữ này đã làm nảy sinh một nguồn lực lập trình viên Java không nhỏ cho các công ty phần mềm trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nói cách khác, học lập trình Java sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và những mức lương hấp dẫn.

Khóa học Lập trình Java trong 4 tuần do Kyna.vn và giảng viên Trần Duy Thanh đồng biên soạn sẽ là cẩm nang hoàn hảo để giúp bạn nhanh chóng làm chủ Java và phát triển trên con đường sự nghiệp của mình.

Đặc điểm nổi bật của khóa học

 • Lập trình hướng đối tượng căn bản
 • Dành cho các đối tượng chưa biết gì về lập trình hoặc muốn nâng cao chuyên môn để phục vụ nhu cầu công việc trong thời gian chỉ 4 tuần.
 • Học viên được đào tạo bởi giảng viên Trần Duy Thanh đã có kinh nghiệm thực tế và giảng dạy 10 năm trong lĩnh vực lập trình.
 • Số lượng bài tập thực hành phong phúc và có tính ứng dụng cao.
 • Học Online giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian mà vẫn học lập trình Java hiệu quả – dễ dàng.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Nắm được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng ứng dụng Web.
 • Cài đặt và Coding Java thành thạo.
 • Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai nhiều loại ứng dụng khác nhau.
 • Sử dụng thành thạo Array List, HarshMap…
 • Dễ dàng tiếp cận với các khóa học lập trình Android, lập trình Game mobile, lập trình iOS…

7.LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP

Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android

Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…

Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện….)

Nội dung của khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”

•  HỌC TRÊN CÔNG CỤ MỚI NHẤT
Học viên sẽ được học trên các công cụ mới nhất như Android Studio, SQL Lite, Sử dụng máy ảo Google và Genymotion,…..

•  CÁC KIẾN THỨC TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
Khóa học được xây dựng với nội dung bài giảng chi tiết từ JAVA cơ bản đến lập trình ứng dụng nâng cao trên Android bằng công cụ Android Studio sẽ mang đến cho bạn những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực lập trình di động như :Intent, BroadCast, Service, ProviderContent, SOAP…

•  THỰC HÀNH TRÊN ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Khóa học được thiết kế và xây dựng theo hướng thực thế. Học viên sẽ được hướng dẫn và làm những ứng dụng thực thế trong khóa học.

•  CƠ HỘI VIỆC LÀM CAO VÀ TỰ THU NHẶT TRÊN GOOGLE PLAY
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin làm việc trong các công ty lập trình di dộng môi trường quốc tế hoặc tự tạo các ứng dụng kiếm tiền từ google play một cách dễ dàng.

Lợi ích khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin

• Có khả năng tiếp cận lập trình Android

• Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản

• Tạo ứng dụng android nhanh chóng


8.LẬP TRÌNH ANDROID CƠ BẢN

Bạn đã từng học lập trình C ++? Bạn đã làm chủ mọi thủ thuật cơ bản lẫn nâng cao của ngôn ngữ lập trình Java? Đã đến lúc bạn nâng tầm kiến thức và chuyên môn của mình bằng cách học lập trình Android!

Ngành lập trình Android hiện nay đang là một ngành hot với mức thu nhập cho một sinh viên mới ra trường từ 500 – 700 USD/tháng, sau 3 năm kinh nghiệm mức lương của lập trình viên có thể lên tới 2000 USD. Với 80 triệu thuê bao di động, thị trường phát triển phần mềm Android trên Mobile đang là mảnh đất màu mỡ tại Việt Nam, nhu cầu về nhân sự lập trình Android ngày càng lớn.

Chính vì vậy Kyna.vn và giảng viên Trần Duy Thanh đã cùng hợp tác và xây dựng nên khóa học Lập trình Android cơ bản để trang bị kiến thức cho các sinh viên công nghệ thông tin và lập trình viên đang có định hướng theo đuổi con đường lập trình ứng dụng trên điện thoại di động.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Nắm vững các kiến thức liên quan đến lịch sử phát triển hệ điều hành Android.
 • Hiểu rõ quy trình phát triển ứng dụng Android.
 • Biết cách sử dụng công cụ Android Studio, xử lý các control trên giao diện…
 • Xây dựng được một số ứng dụng đơn giản.

Đặc điểm nổi bật của khóa học:

 • Học viên được đào tạo bởi giảng viên Trần Duy Thanh đã có kinh nghiệm thực tế và giảng dạy 10 năm trong lĩnh vực lập trình.
 • Số lượng bài tập thực hành phong phúc và có tính ứng dụng cao.
 • Khóa học trực tuyến đăng ký 1 lần – học trọn đời giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian mà vẫn học lập trình Android hiệu quả – dễ dàng.

9.LẬP TRÌNH ANDROID NÂNG CAO

Năm 2014, Nguyễn Hà Đông cùng Flappy Bird đã trở thành niềm cảm hứng, thành động lực sáng tạo cho một bộ phận không nhỏ những người trẻ đam mê theo đuổi ngành học lập trình. Không ít các bạn trẻ đam mê công nghệ đã dấy lên câu hỏi bức thiết: “Thành công như Nguyễn Hà Đông – giấc mơ có quá xa vời?

Khóa học lập trình Android nâng cao do Kyna.vn biên tập và sản xuất sẽ chứng minh cho bạn thấy: Với Android bạn hoàn toàn có khả năng thành công và vươn xa trên con đường sự nghiệp của mình!

Ai nên tham gia khóa học này?

 • Lập trình viên đang đi làm tại các Doanh nghiệp.
 • Sinh viên chuyên nghành CNTT.
 • Những bạn trẻ yêu thích lập trình, muốn tự phát triển ứng dụng Android Mobile hoàn chỉnh.

Là các đối tượng đã có kiến thức nền tảng tốt về ngôn ngữ lập trình Java và một số thuật ngữ cơ bản trong lập trình Android!

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Tự thiết lập môi trường để lập trình Android.
 • Thành tạo kỹ năng lập trình, phát triển ứng dụng mobile trên Android.
 • Tự phát triển hoàn chỉnh các ứng dụng Android chỉ đường, dự báo thời tiết, sổ tay, thanh toán…
 • Đưa ứng dụng lên Google Play và bắt đầu quá trình kiếm thu nhập thụ động từ các ứng dụng của mình.
 • Đủ kiến thức nền để tiếp tục học chuyên sâu về lĩnh vực phát triển game hoặc chuyển sang các nền tảng khác (iOS, Window Phone).

Đặc điểm nổi bật của khóa học:

 • Học viên được đào tạo bởi giảng viên Trần Duy Thanh đã có kinh nghiệm thực tế và giảng dạy 10 năm trong lĩnh vực lập trình.
 • Hướng dẫn chi tiết từng bước cách xây dựng một loạt các ứng dụng thực tiễn, có thể áp dụng ngay trong cuộc sống.
 • Với khóa học trực tuyến này bạn có thể học lập trình Android ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào bạn muốn.

10.LẬP TRÌNH RESTFUL WEBSERVICE TRONG 6 TUẦN

Giới thiệu khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động

Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce


Lợi ích từ khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
 • Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice 

Đối tượng khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

 • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web…
 • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)
 • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Giới thiệu Giảng viên: Ths. Trần Duy Thanh

• Giảng viên Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Kinh Tế – Luật.

• Đã có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng Android.

• Chuyên gia trong lĩnh vực lập trình Android, lập trình games di động.

• “Tôi đã giảng dạy lập trình Kotlin toàn tập cho hàng ngàn học viên và rất nhiều người trong số đó thành công và đón đầu công nghệ lập trình. Họ tự tay xây dựng ứng dụng và kiếm được tiền từ ứng dụng. Khóa học: “LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP” là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra ỨNG DỤNG hoàn thiện (kể cả Android) chỉ sau 6 tuần. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình, tạo thêm bất cứ ứng dụng nào bạn muốn.”

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.