Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z

Hiểu rõ về thuế giá trị gia tăng, biết cách kê khai, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế GTGT, tự tin trong công việc

Giảng viên: Nguyễn Lê HoàngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z, của giảng viên Nguyễn Lê Hoàng.

Khóa học xoay quanh các nội dung: Quy định chung về thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG, giúp bạn nắm rõ về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, không phải kê khai tính thuế GTGT; Nắm được bản chất của thuế GTGT; Xử lý các trường hợp thực tế về thuế GTGT; được TƯ VẤN lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT nào cho phù hợp với doanh nghiệp…. Cách để kê khai và xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến Thuế Giá trị gia tăng.

Khóa học chi tiết đi từ lý thuyết đến thực hành, giúp bạn nắm bắt nhanh, học và làm được ngay, được giảng viên chia sẻ kinh nghiệm làm việc. Bạn sẽ có được một lượng kiến thức và kinh nghiệm thực tế tương đương với một kế toán 2 năm trong nghề…

Bạn sẽ học được gì?

 • CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó
 • Bạn sẽ HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế GTGT
 • Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế GTGT hàng tháng, hàng quý, cuối nămNắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, xử lý thuế GTGT trong doanh nghiệp
 • Nắm rõ những trường hợp ĐƯỢC khấu trừ hay KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT
 • TỐI ƯU SỐ THUẾ GTGT phải nộp cho doanh nghiệp
 • Nắm rõ THỜI ĐIỂM GHI NHẬN thuế GTGT và cách xử lý khi sai thời điểm.
 • Nắm rõ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT và cách thức kê khai
 • Nắm vững quy định thuế GTGT giúp vận dụng tốt vào thực tế doanh nghiệp và giải trình sau này khi quyết toán thuế.
 • Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được

Đối tượng đào tạo

 • Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự… chưa có kinh nghiệm làm thực tế, cần chuẩn bị kiến thức thực tế trước khi ra trường.
 • Kế toán viên chưa được trực tiếp làm kế toán thuế, chưa được kê khai và xử lý thuế GTGT hàng kỳ
 • Kế toán thuế nhưng chưa nắm hết những quy định hiện hành của pháp luật về thuế GTGT
 • Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần học để nắm và theo dõi, đôn đốc công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp
 • Đối tượng khác có nhu cầu….

Nội dung khóa học

 Phần 1: Quy định chung về thuế giá trị gia tăng
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:04:10
 Bài 2: Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng 0:06:17
 Bài 3: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 0:03:37
 Bài 4: Người nộp thuế giá trị gia tăng 0:02:11
 Bài 5: Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng 0:05:29
 Bài 6: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT – Phần 1 0:08:23
 Bài 7: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT – Phần 2 0:08:24
 Bài 8: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng – Phần 1 0:08:04
 Bài 9: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng – Phần 2 0:08:33
 Bài 10: Bài trắc nghiệm 1
 Phần 2: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng
 Bài 11: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 1 0:10:07
 Bài 12: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 2 0:11:59
 Bài 13: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 3 0:07:06
 Bài 14: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 4 0:08:24
 Bài 15: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 5 0:08:34
 Bài 16: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 6 0:09:55
 Bài 17: Thuế suất thuế giá trị gia tăng 0:03:54
 Bài 18: Bài trắc nghiệm 2
 Phần 3: Phương pháp tính thuế GTGT
 Bài 19: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng 0:07:59
 Bài 20: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu 0:08:24
 Bài 21: Phương pháp tính thuế khấu trừ 0:14:10
 Bài 22: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng – Phần 1 0:11:50
 Bài 23: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng – Phần 2 0:08:13
 Bài 24: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 0:09:08
 Bài 25: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 1 0:07:49
 Bài 26: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 2 0:06:14
 Bài 27: Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT 0:15:17
 Bài 28: Bài trắc nghiệm 3
 Phần 4: Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp
 Bài 29: Khấu trừ thuế GTGT khi bị khống chế giá trị khấu trừ 0:07:24
 Bài 30: Khấu trừ thuế GTGT với HHDV cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo 0:03:39
 Bài 31: Khấu trừ thuế GTGT với khi nhận góp vốn bằng tài sản 0:04:57
 Bài 32: Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế 0:08:37
 Bài 33: Khấu trừ thuế GTGT khi sai thuế suất qua thanh tra 0:09:21
 Bài 34: Khấu trừ thuế GTGT khi ủy quyền nhận hóa đơn 0:04:49
 Bài 35: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp hàng hóa bị mất, thiếu, hao hụt, hết date, thiên tai, hỏa hoạn 0:04:40
 Bài 36: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp HHDV phục vụ phúc lợi 0:06:45
 Bài 37: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn sai thời điểm 0:09:14
 Bài 38: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn của DN bị đóng mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh 0:06:50
 Bài 39: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn 0:06:10
 Bài 40: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào dùng chung cuối năm 0:07:28
 Bài 41: Một số trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT 0:09:25
 Bài 42: Phân biệt HHDV không chịu thuế, không tính thuế và thuế suất 0% 0:07:34
 Bài 43: Bài trắc nghiệm 4
 Phần 5: Kê khai thuế giá trị gia tăng
 Bài 44: Khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính 0:06:58
 Bài 45: Khai thuế GTGT đối với người nộp thuế có cơ sở sản xuất trực thuộc 0:13:16
 Bài 46: Quy định chung về khai thuế GTGT của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh 0:06:08
 Bài 47: Các trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh 0:06:56
 Bài 48: Khai thuế GTGT với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng 0:08:05
 Bài 49: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng – Phần 1 0:09:19
 Bài 50: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng – Phần 2 0:07:02
 Bài 51: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng – Phần 1 0:04:43
 Bài 52: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng – Phần 2 0:06:13
 Bài 53: Bài trắc nghiệm 5
 Phần 6: Thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng
 Bài 54: Nguyên tắc kê khai thuế giá trị gia tăng lần đầu 0:06:50
 Bài 55: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT – Phần 1 0:09:02
 Bài 56: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT – Phần 2 0:07:52
 Bài 57: Hiểu về các phụ lục của tờ khai thuế GTGT 0:09:36
 Bài 58: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu – Phần 1 0:09:17
 Bài 59: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu – Phần 2 0:08:08
 Bài 60: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu – Phần 3 0:06:34
 Bài 61: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel – Phần 1 0:09:53
 Bài 62: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel – Phần 2 0:17:00
 Bài 63: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel – Phần 3 0:09:13
 Bài 64: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel – Phần 4 0:15:21
 Bài 65: Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng trên HTKK Excel 0:12:11
 Bài 66: Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT – Phương pháp khấu trừ 0:10:34
 Bài 67: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 1 0:10:46
 Bài 68: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 2 0:16:22
 Bài 69: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 3 0:09:57
 Bài 70: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 4 0:09:55
 Bài 71: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 5 0:10:15
 Bài 72: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 6 0:09:05
 Bài 73: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 7 0:06:49
 Bài 74: Kết luận chung về kê khai bổ sung thuế GTGT khấu trừ 0:07:38
 Bài 75: Bài trắc nghiệm 6
 Phần 7: Hoàn thuế giá trị gia tăng
 Bài 76: Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng 0:09:53
 Bài 77: Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng 0:06:46
 Bài 78: Tổng kết khóa học 0:02:10

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.