Tư duy đột phá

Vận dụng đúng tư duy một cách hiệu quả, bạn chắc chắn sẽ thay đổi được tư duy và có những đột phá tuyệt vời trong tương laiTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Giảng viên: Ts. Lê Thẩm Dương

Khác với động vật – thực vật, con người có khả năng tư duy nhờ hoạt động của não bộ, và hoạt động này duy nhất chỉ có ở hệ thần kinh trung ương. Để tư duy hoạt động một cách tối ưu hóa, con người cần phải rèn luyện nó một cách thường xuyên. Nhưng rèn luyện thế nào cho đúng phương pháp và hiệu quả thì lại là một vấn đề lớn. Khóa học “Tư duy đột phá” hoàn toàn có thể giúp bạn giải quyết được  vấn đề này. Ngoài việc cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan nhất về tư duy đột phá, khóa học còn hướng dẫn bạn các nguyên tắc quan trọng mà một người muốn tư duy đột phá thành công cần phải thực hiện. Và nếu bạn vận dụng chúng một cách hiệu quả, bạn chắc chắn sẽ thay đổi được tư duy và có những đột phá tuyệt vời trong tương lai

Bạn sẽ học được gì?

  • Nhận thức được ý nghĩa của tư duy và đột phá
  • Phân biệt được các mức độ của tư duy
  • Nắm được phương pháp tư duy đột phá thành công
  • Áp dụng vào thực tế giúp bản thân thành công hơn

Đối tượng đào tạo

Tất cả những ai mong muốn thay đổi bản thân, đột phá trong cuộc sống để bước đến thành công

Nội dung khóa học

 Phần 1: Đặt vấn đề
 Bài 1: Tư duy đột phá là gì? Tại sao cần tư duy đột phá 0:08:04
 Bài 2: Ý nghĩa của tư duy đột phá 0:09:36
 Phần 2: Các kiểu tư duy trong lịch sử
 Bài 3: Không tư duy 0:02:50
 Bài 4: Tư duy kinh nghiệm 0:02:32
 Bài 5: Tư duy Logic 0:07:25
 Bài 6: Tư duy sáng tạo 0:12:07
 Bài 7: Tư duy đột phá 0:10:36
 Phần 3: Nội dung của phương pháp tư duy đột phá
 Bài 8: Nguyên tắc 1: Khác nhau 0:20:01
 Bài 9: Nguyên tắc 2: Mở rộng mục đích 0:20:14
 Bài 10: Nguyên tắc 3: Giải pháp chủ động 0:16:08
 Bài 11: Nguyên tắc 4: Tư duy theo hệ thống 0:08:40
 Bài 12: Nguyên tắc 5: Làm việc nhóm 0:06:54
 Bài 13: Nguyên tắc 6: Thu lượng thông tin có giới hạn để đưa ra quyết định 0:05:59
 Bài 14: Nguyên tắc 7: Tái cấu trúc 0:08:58

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.