Tử vi dễ dùng

Khóa học nhấn mạnh việc thực hành giải số, cung cấp cho học viên các cách cục căn bản nhất cũng như cách phân biệt cát hung của vận trình, cung cấp những kiến thức dưới dạng công thức hóa, giúp người học có những trụ cột nương theo trong quá trình xem lá số thực tế.


Giới thiệu khóa học

Với Tôn chỉ “Đơn giản và Hữu dụng với tinh thần: Chân lý là thực tế.”

Khóa học Tử vi dễ dùng nhấn mạnh việc thực hành giải số, cung cấp cho học viên các cách cục căn bản nhất cũng như cách phân biệt cát hung của vận trình, cung cấp những kiến thức dưới dạng công thức hóa, giúp người học có những trụ cột nương theo trong quá trình xem lá số thực tế.

Sau khóa học, người học có thể giải mã được ít nhất 80% thông tin từ lá số.

Điều quan trọng hơn là khóa học gợi mở cho người học những hướng đi để tự mình phát triển trường phái của riêng mình mà không xa rời những kiến thức cơ bản.

Khóa học có giới thiệu về cách xem vận của Tử vi Đông A, và có điểm nhẹ những kiến thức ảo diệu về ngũ hành dụng pháp nhằm khai mở cho người có duyên tìm hiểu sâu hơn.

Khóa học sử dụng hơn 40 lá số danh nhân thế giới làm ví dụ thép đã được định giờ địa phương cẩn thận để minh chứng sự chính xác của tử vi và để nghiệm lý cách cục. Những lá số này được lựa chọn một cách hệ thống và có những cách cục đặc sắc. Thông qua những lá số thực tế này, học viên sẽ thấy những nhận định đúng và sai của tử vi kinh điển và góc nhìn đời thực khác biệt thế nào từ thế giới tử vi.

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm được bản chất của vận hạn chính là Nhân Quả do chính mình tạo ra, được khởi và diệt bởi Duyên.
  • Gợi mở hướng đi để tự mình phát triển trường phái của riêng mình mà không xa rời những kiến thức cơ bản.
  • Khai mở cho người có duyên tìm hiểu sâu hơn về cách xem vận của Tử vi Đông A và có điểm nhẹ những kiến thức ảo diệu về ngũ hành dụng pháp.
  • Có thể giải mã được ít nhất 80% thông tin từ lá số.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giáo trình
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:06:07
 Phần 2: Những nguyên tắc cơ bản trong tử vi
 Bài 2: Phép hội sao 0:08:24
 Bài 3: Duyên khởi duyên diệt 0:05:47
 Bài 4: Trong ngoài chính phụ, trước sau, sớm muộn 0:08:26
 Bài 5: Cách xem vận của tử vi Đông A 0:07:32
 Bài 6: Tam hội ngũ hành đại vận 0:04:06
 Bài 7: Phản cách 0:02:58
 Bài 8: Vòng thái tuế cho biết tư tưởng, thái độ 0:06:20
 Bài 9: Bốn loại không kiếp 0:03:12
 Bài 10: Vòng bác sĩ cho biết quan điểm 0:04:36
 Bài 11: Vai trò cung thân trong xem vận 0:04:21
 Bài 12: Phúc, Tật và Nô 0:08:05
 Bài 13: Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 1) 0:06:09
 Bài 14: Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 2) 0:03:24
 Bài 15: Sát tinh hao bại kỵ hình 0:03:35
 Bài 16: Ý nghĩa của mệnh cục tương quan 0:04:52
 Phần 3: Những ứng dụng tiêu biểuchọn lọc
 Bài 17: Cách định giờ sinh 0:06:21
 Bài 18: Các nghề nghiệp tiêu biểu 0:14:13
 Bài 19: Chướng duyên, ngoại tình 0:25:02
 Bài 20: Cách cục tù tội 0:07:12
 Bài 21: Cách cục tu hành 0:13:00
 Bài 22: Cách cục yểu thọ 0:16:23
 Bài 23: Thủ lĩnh cách mạng 0:33:53
 Bài 24: Binh nghiệp võ tướng 0:22:54
 Bài 25: Chính khách thất bại 0:11:29
 Bài 26: Tỷ phú 0:06:33
 Bài 27: Nhà khoa học 0:12:31
 Bài 28: Vua cờ 0:09:15
 Bài 29: Giết người hàng loạt 0:10:28
 Bài 30: Cách dùng Thái Tuế nhập quái để xem có duyên hay vô duyên 0:04:50
 Bài 31: Xác định người bạn đời tương hợp 0:04:24
 Bài 32: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả 0:03:41
 Phần 4: Tổng kết khóa học, trao chứng chỉ
 Bài 33: Lối sống Tri Mệnh 0:04:54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.