Tử vi dễ hiểu

Vô cùng đơn giản, vô cùng dễ hiểu là những gì Tử vi dễ hiểu cùng giảng viên sẽ mang tới bạn trong khóa học này.
Giảng viên: Chu Nhật Huy 

Giới thiệu khóa học

Đúng với tôn chỉ của khóa học này là: Đơn giản, dễ hiểu, đầy đủ, hệ thống và hữu dụng. Tử vi dễ hiểu cùng giảng viên Chu Nhật Huy sẽ cung cấp những kiến thức khái quát và cơ bản, có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực trong đời sống, một cách dễ hiểu nhất tới học viên. Kiến thức được cung cấp từ dễ đến khó một cách hệ thống, giúp học viên nhớ lâu và có cách nhìn toàn diện về môn học. Tuy nhiên, trong phạm vi khóa học này tất cả kiến thức đều là phổ thông mệnh lý. Những kiến thức nâng cao sẽ được truyền tải trong những khóa học tiếp theo.

Unica sẽ đồng hành cùng bạn!

Bạn sẽ học được gì

  • Hiện nay, mệnh lý là một nhu cầu tất yếu của đời sống và đang tồn tại dưới nhiều hình thức dịch vụ. Có cầu ắt phải có cung. Trong đó, tử vi là một công cụ đắc lực để tìm hiểu con người và đời người. Vậy nên, người sử dụng dịch vụ cần trang bị những kiến thức nền tảng để đánh giá được dịch vụ.
  • Để biết rõ đâu là khoa học đâu là lợi dụng mê tín, biết rõ khả năng cũng như giới hạn của môn tử vi.
  • Giải đáp rất nhiều các thuật ngữ bạn đã từng nghe nhưng không hiểu rõ : Lục sát tinh, Lục cát tinh hay như An sao, cung mệnh bàn…
  • Ngoài ra, những người muốn tìm hiểu để sử dụng cũng có những kiến thức sơ khởi cho các khóa học nâng cao.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Số phận 0:08:34
 Bài 2: Giới hạn của môn tử vi 0:06:58
 Bài 3: Những lưu ý cơ bản trước khi bắt đầu 0:13:00
 Phần 2: Nền tảng môn tử vi
 Bài 4: Nền tảng môn tử vi 0:10:11
 Bài 5: Con số 0:11:19
 Bài 6: Lục thập hoa giáp 0:09:04
 Bài 7: Những lưu ý về âm dương ngũ hành 0:14:07
 Phần 3: Phương pháp nghiên cứu
 Bài 8: Phương pháp nghiên cứu 0:19:42
 Bài 9: Quy trình xem một lá số 0:04:44
 Bài 10: Địa bàn 0:07:34
 Bài 11: Miếu hãm 0:05:53
 Bài 12: An sao bằng tay 0:05:47
 Bài 13: Tìm cục số 0:03:34
 Bài 14: Vị trí an sao tử vi 0:03:51
 Bài 15: An 14 chính tinh 0:03:02
 Bài 16: Tổng quát mệnh thân 0:03:10
 Bài 17: 12 cung mệnh bàn 0:11:42
 Bài 18: Tổng quát 14 chính tinh 0:07:05
 Phần 4: Các sao
 Bài 19: Thái tuế 0:13:25
 Bài 20: Lộc tồn 0:06:36
 Bài 21: Trường sinh 0:11:03
 Bài 22: Cách cục Tử phủ vũ tướng 0:09:04
 Bài 23: Cách cục Phủ Tướng 0:07:35
 Bài 24: Cách cục Sát Phá Tham 0:05:44
 Bài 25: Cách cục Nhật Nguyệt 0:04:12
 Bài 26: Cách cục Vô Chính Diệu 0:08:43
 Bài 27: Lục sát tinh 0:11:36
 Bài 28: Chế hóa lục sát tinh 0:06:39
 Bài 29: Lục cát tinh 0:05:51
 Bài 30: Lục bại tinh 0:09:27
 Bài 31: Tứ hóa 0:06:37
 Bài 32: Tuần triệt 0:06:02
 Bài 33: Xem vận 0:11:34
 Bài 34: Phân cục 0:11:41
 Bài 35: Ví dụ giải đoán lá số 0:11:57
 Bài 36: Tổng kết 0:01:10

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.