Website căn bản dành cho người làm Marketing và Kinh doanh

Khóa học này sẽ giúp bạn đi sâu vào lĩnh vực phát triển website,bắt đầu ngay một dự án kinh doanh onlineTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

 Sau khi tham gia khoá học, các bạn sẽ hiểu được cách thức sử dụng website trong công việc marketing và kinh doanh thông qua việc nắm được một bức tranh tổng quan về Marketing Online. Bên cạnh đó, đặc biệt, học viên sẽ nắm được bản chất bên trong của một website hiệu quả, cũng như các bước xây dựng nội dung, thiết kế giao diện và phát triển nền tảng để tạo nên một website hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

– Đây là khoá học cung cấp cho người mới bắt đầu một nền tảng kiến thức vững chắc về website cho người làm marketing và kinh doanh, để từ đây các bạn sẽ áp dụng được ngay vào công việc của mình, cũng như hoàn toàn có thể đi sâu hơn vào lĩnh vực phát triển web.

Bạn sẽ học được gì?

  • Đi sâu vào lĩnh vực phát triển website từ cơ bản
  • Bắt đầu ngay một dự án kinh doanh online ngay sau khi học
  • Chi phí thấp – Hiệu quả cao mà không tốn nhiều thời gian
  • Phát triển sự nghiệp digital marketing một cách bền vững

Đối tượng đào tạo

  • Người bắt đầu muốn bước vào lĩnh vực phát triển website
  • Người làm marketing và kinh doanh muốn áp dụng nền tảng công nghệ vào công việc của mình
  • Người làm digital markeiting và kinh doanh online, muốn sử dụng website để kinh doanh các sản phẩm của mình trên internet

Nội dung khóa học

 Phần 1: Bức tranh tổng thể
 Bài 1: Kênh phân phối 0:06:42
 Bài 2: Truyền thông Website của riêng bạn 0:08:13
 Bài 3: Truyền thông Quảng cáo trên Internet 0:07:44
 Bài 4: Truyền thông Các lời giải khác 0:04:15
 Phần 2: Bên trong một website
 Bài 5: Yếu tố quyết định 0:04:37
 Bài 6: Tiêu chí 0:05:08
 Phần 3: Xây dựng nội dung
 Bài 7: Nghiên cứu doan nghiệp 0:09:53
 Bài 8: Nghiên cứu khách hàng, đối thủ và thị trường 0:05:09
 Bài 9: Mô tả mục tiêu 0:06:59
 Bài 10: Xác định các đầu mục nội dung lớn 0:05:31
 Bài 11: Vẽ sơ đồ website 0:04:10
 Bài 12: Xây dựng nội dung chi tiết với CTCT 0:08:51
 Bài 13: Ví dụ 0:04:31
 Bài 14: Casestudy 0:07:19
 Bài 15: Tổng kết chuẩn bi nội dung 0:04:09
 Phần 4: Thiết kế giao diện
 Bài 16: Tại sao cần thiết kế 0:08:17
 Bài 17: Bố cục một trang web điển hình 0:10:56
 Bài 18: 4 giai đoạn tư duy hình ảnh 0:05:55
 Bài 19: 5 bước thiết kế hình ảnh 0:04:04
 Bài 20: Màu sắc 0:06:55
 Bài 21: Font chữ 0:02:51
 Bài 22: Bố cục hình khối 0:03:51
 Bài 23: Các bước hoàn thiện thiết kế 0:07:27
 Bài 24: Tổng kết thiết kế giao diện 0:05:40
 Phần 5: Phát triển Nền tảng
 Bài 25: Môi trường máy chủ 0:10:39
 Bài 26: Lựa chọn phương pháp xây dựng 0:06:26
 Bài 27: Cài đặt hệ quản tri nội dung 0:13:42
 Bài 28: Tìm hiểu về theme 0:08:54
 Bài 29: Cài đặt theme mới 0:14:07
 Bài 30: Plugin 0:11:02
 Bài 31: Header – Phân tích 0:04:46
 Bài 32: Header – Menu 0:10:15
 Bài 33: Header – Theme Options 0:05:53
 Bài 34: Header – Theme Options – Header 0:13:26
 Bài 35: Header – Theme Options – Menu – Typography 0:09:38
 Bài 36: Header – Theme Options – Logo – Social Media 0:04:56
 Bài 37: Footer – Phan tich – Theme Options 0:09:15
 Bài 38: Footer – Widget 0:13:19
 Bài 39: Post – Phân tích 0:03:36
 Bài 40: Post – Tạo mới và tùy chỉnh 0:06:45
 Bài 41: Post – Soạn thảo và sửa slide bar 0:06:51
 Bài 42: Page – Phân tích 0:09:46
 Bài 43: Page – Cách thức sử dụng PageBuilder 0:05:35
 Bài 44: Page – Thực hành xây dựng web – Phần 1 0:19:55
 Bài 45: Page – Thực hành xây dựng web – Phần 2 0:18:23
 Bài 46: Page – Sử dụng template có sẵn 0:02:57
 Bài 47: Sử dụng Free Hosting 0:05:46
 Bài 48: Tải dữ liệu website lên internet 0:05:00
 Bài 49: Hoàn thiện website 0:03:59
 Bài 50: Tổng kết Phát triển Nền tảng 0:02:16
 Bài 51: Các công cụ đo lường và đánh giá 0:04:50
 Bài 52: Tổng kết Bài giảng 0:02:51

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.