Xác định mục tiêu và lập kế hoạch dành cho doanh nghiệp

Giúp bạn nắm vững các kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch.

Giảng viên: Hoàng Ngọc BíchTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Kỹ năng đặt mục tiêu là khả năng con người biết đề ra mục tiêu cho bản thân trong cuộc sống, cũng như lập kế hoạch cho việc thực hiện mục tiêu đó. Kỹ năng đặt mục tiêu giúp con người sống có mục đích, có kế hoạch.

Sau khi đã đặt ra mục tiêu, bạn cần lập ra kế hoạch cụ thể để có thể đạt được mục tiêu đó.

Liệu bạn đã biết cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch chưa?

Đến với khóa học Xác định mục tiêu và lập kế hoạch dành cho doanh nghiệp của giảng viên Hoàng Bích Ngọc.

Trong khóa học, giảng viên sẽ chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và bí quyết để xác định mục tiêu rõ ràng và lập kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu. Bạn sẽ biết được về mô hình BSC – BALANCED SCORECARD – Thẻ điểm cân bằng, xác định mục tiêu SMART, mục tiêu DUMB, tiêu chí đo lường mục tiêu, đích đến, các công cụ lập kế hoạch.

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để ngay lập tức xác định được mục tiêu và lập kế hoạch cho công việc thành công, hoàn hảo.


Bạn sẽ học được gì

  • Xác định được mục tiêu SMART, DUMB
  • Lập được bản kế hoạch hành động
  • Nắm các công cụ lập kế hoạch
  • Biết các tiêu chí đo lường mục tiêu và kết quả

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quát
 Bài 1: Tổng quan khóa học 0:04:41
 Phần 2: Lập kế hoạch
 Bài 2: Bản kế hoạch hành động là gì và cấu trúc tầm nhìn chiến lược 0:11:31
 Bài 3: Mô hình BSC – BALANCED SCORECARD – Thẻ điểm cân bằng 0:05:02
 Bài 4: Quy trình khi đã có Bản kế hoạch làm việc trong năm 0:03:48
 Bài 5: Lợi ích của bản kế hoạch đối với công ty 0:02:38
 Bài 6: Tổng kết chương 2 0:02:12
 Phần 3: Xác định mục tiêu
 Bài 7: Xác định mục tiêu SMART 0:05:17
 Bài 8: Tiêu chí đo lường 0:07:07
 Bài 9: Đích 0:02:48
 Bài 10: Tiêu chí SMART 0:04:51
 Bài 11: Các lưu ý khi đề ra mục tiêu 0:03:54
 Bài 12: Mục tiêu DUMB 0:06:15
 Bài 13: Các công cụ lập kế hoạch 0:10:10
 Bài 14: Tổng kết 0:03:35

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.