Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO 9001-2015

Thiết lập hệ thống quản lý cho doanh nghiệp đạt chuẩn quốc tế, giúp giảm lãng phí, tăng hiệu suất công việc.

Giảng viên: Đào Công TrángTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Trong xu hướng toàn cầu hóa, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ngày càng trở nên cần thiết đối với các doanh nghiệp để đảm bảo việc quản lý đạt chuẩn quốc tế, dễ tiếp cận đối tác nước ngoài, giúp giảm lãng phí, gia tăng năng suất làm việc.

Hãy đến với khóa học Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO 9001-2015 tại Unica.vn

Khóa học phù hợp cho các lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp vì không có thời gian tham gia học offline.

Khắc phục được lỗi rất lớn trong nhiều doanh nghiệp hiện nay, công ty triển khai ISO nhưng lãnh đạo không nắm rõ các yêu cầu của ISO để điều hành đúng tinh thần ISO

Khóa học được thiết kế từ khái niệm đơn giản (HV hiểu được ISO 9001 là gì) –> tổng quát (HV hiểu được các yêu cầu cơ bản của ISO) –> chi tiết (HV hiểu được các qui định chi tiết)


Bạn sẽ học được gì

  • Biết cách thiết lập 1 hệ thống quản lý cho doanh nghiệp
  • Có điều kiện để thăng tiến trong công việc, có thể đảm nhận vị trí trưởng phòng Quản lý chất lượng của doanh nghiệp

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Dẫn nhập 0:04:54
 Phần 2: ISO là gì?
 Bài 2: Mục đích của ISO 0:11:28
 Bài 3: Giới thiệu về PDCA 0:06:53
 Bài 4: 7 nguyên tắc quản lý chất lượng 0:07:27
 Bài 5: Mô hình quá trình 0:07:30
 Bài 6: Giới thiệu tổng quan về ISO 0:10:59
 Phần 3: Bối cảnh của tổ chức
 Bài 7: Điều khoản 4.1 – Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức (P.1) 0:07:52
 Bài 8: Điều khoản 4.1 – Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức (P.2) 0:07:52
 Bài 9: Điều khoản 4.2 – Yêu cầu và mong đợi của bên có quan tâm 0:09:29
 Bài 10: Điều khoản 4.3 – Phạm vi áp dụng 0:05:33
 Bài 11: Điều khoản 4.4 – Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình (P.1) 0:08:38
 Bài 12: Điều khoản 4.4 – Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình (P.2) 0:09:37
 Bài 13: Điều khoản 4.4 – Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình (P.3) 0:07:33
 Bài 14: Điều khoản 4.4 – Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình (P.4) 0:09:53
 Bài 15: Điều khoản 5.1 – Sự lãnh đạo và cam kết 0:12:16
 Bài 16: Điều khoản 5.2 – Chính sách chất lượng 0:08:11
 Bài 17: Điều khoản 5.3 – Trách nhiệm & quyền hạn 0:07:57
 Bài 18: Điều khoản 6.1 – Giải quyết rủi ro & cơ hội 0:20:00
 Bài 19: Điều khoản 6.2 – Mục tiêu chất lượng 0:16:40
 Bài 20: Điều khoản 6.3 – Hoạch định sự thay đổi 0:06:47
 Bài 21: Điều khoản 7.1 – Nguồn lực (P.1) 0:20:51
 Bài 22: Điều khoản 7.1 – Nguồn lực (P.2) 0:16:48
 Bài 23: Điều khoản 7.2 + 7.3 – Năng lực & Nhận thức 0:09:59
 Bài 24: Điều khoản 7.4 – Trao đổi thông tin 0:08:31
 Bài 25: Điều khoản 7.5 – Kiểm soát thông tin dạng văn bản (P.1) 0:08:12
 Bài 26: Điều khoản 7.5 – Kiểm soát thông tin dạng văn bản (P.2) 0:07:54
 Bài 27: Điều khoản 7.5 – Kiểm soát thông tin dạng văn bản (P.3) 0:08:43
 Bài 28: Điều khoản 8.1 – Hoạch định và kiểm soát thực hiện 0:13:03
 Bài 29: Điều khoản 8.2 – Các yêu cầu đối với sản phẩm & dịch vụ (P.1) 0:07:55
 Bài 30: Điều khoản 8.2 – Các yêu cầu đối với sản phẩm & dịch vụ (P.2) 0:15:31
 Bài 31: Điều khoản 8.3 – Thiết kế & phát triển (P.1) 0:05:56
 Bài 32: Điều khoản 8.3 – Thiết kế & phát triển (P.2) 0:07:53
 Bài 33: Điều khoản 8.3 – Thiết kế & phát triển (P.3) 0:07:43
 Bài 34: Điều khoản 8.4 – Mua hàng & dịch vụ (P.1) 0:07:46
 Bài 35: Điều khoản 8.4 – Mua hàng & dịch vụ (P.2) 0:10:14
 Bài 36: Điều khoản 8.5 – Kiểm soát sản xuất & cung cấp dịch vụ (P.1) 0:11:12
 Bài 37: Điều khoản 8.5 – Kiểm soát sản xuất & cung cấp dịch vụ (P.2) 0:08:00
 Bài 38: Điều khoản 8.5 – Kiểm soát sản xuất & cung cấp dịch vụ (P.3) 0:06:53
 Bài 39: Điều khoản 8.5 – Kiểm soát sản xuất & cung cấp dịch vụ (P.4) 0:08:13
 Bài 40: Điều khoản 8.6 – Thông qua sản phẩm 0:03:53
 Bài 41: Điều khoản 8.7 – Kiểm soát đầu ra không phù hợp 0:12:25
 Bài 42: Điều khoản 9.1 – Theo dõi & đo lường (P.1) 0:15:54
 Bài 43: Điều khoản 9.2 – Đánh giá nội bộ 0:07:50
 Bài 44: Điều khoản 9.3 – Xem xét của lãnh đạo 0:09:11
 Bài 45: Điều khoản 10 – Cải tiến (P.1) 0:08:17
 Bài 46: Điều khoản 10 – Cải tiến (P.2) 0:08:13
 Phần 4: Tổng kết
 Bài 47: Tổng kết khóa học 0:12:51

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.