Xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo

Con đường giúp cá nhân trở nên đáng tin cậy hơn, truyền tải đúng, trúng đích những giá trị mà cá nhân muốn truyền tải đến công chúng của mình.Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

“Người lãnh đạo giống như Nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc; hay người Chỉ huy của một con tàu. Tàu càng lớn thì Tầm nhìn và Sứ mệnh càng lớn, đòi hỏi người chỉ huy phải biết “nghệ thuật quản trị con người” để thu phục nhân tâm và định hướng giúp con tàu vượt phong ba, đạt đến mục tiêu.”” – Chuyên gia Đặng Thanh Vân.

Xây dựng thương hiệu cá nhân là con đường giúp mỗi cá nhân trở nên đáng tin cậy hơn; giúp truyền tải ĐÚNG, TRÚNG ĐÍCH những giá trị mà cá nhân muốn truyền tải đến CÔNG CHÚNG của mình.

Xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo (Hay Nhân hiệu lãnh đạo) là khóa huấn luyện về Thương hiệu cá nhân dành cho Lãnh đạo duy nhất hiện nay. Khóa học do ThS. Đặng Thanh Vân chuyên gia tư vấn thương hiệu Thanhs Branding giảng dạy.

Đây là khóa học đặc biệt dành cho các anh chị là Chủ tịch, CEO, Trưởng Phòng… của các doanh nghiệp.

Khóa học theo lộ trình bài bản, cùng với các ví dụ, câu chuyện thực tế từ việc xây dựng thương hiệu của bản thân giảng viên và công ty Thanhs, giúp bạn dễ hình dung, và nắm bắt được con đường, chiến lược để xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân.

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu về thương hiệu và thương hiệu cá nhân
  • Biết quy trình xây dựng thương hiệu cá nhân cho lãnh đạo
  • Nắm được quy trình truyền thông & xử lý khủng hoảng
  • Biết cách xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Đối tượng đào tạo

  • Chủ doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh Dịch vụ và cần đến hình ảnh cá nhân như Luật, Đào tạo, Tư vấn, Du lịch, Spa, Thời trang.
  • Giám đốc điều hành doanh nghiệp (trên 20 nhân viên)
  • Lãnh đạo các Bộ phận của Doanh nghiệp

Nội dung khóa học

 Phần 1: Thương hiệu & Thương hiệu cá nhân
 Bài 1: My Story 0:07:01
 Bài 2: Thế nào là Thương hiệu, Thương hiệu cá nhân? 0:05:36
 Bài 3: Các loại hình thương hiệu 0:03:12
 Bài 4: Cá nhân có cần xây dựng thương hiệu? 0:02:24
 Bài 5: Nhân hiệu lãnh đạo và sự khác nhau giữa Nhân hiệu lãnh đạo và thương hiệu cá nhân 0:10:43
 Phần 2: Quy trình xây dựng Nhân hiệu lãnh đạo
 Bài 6: Con đường xây dựng Nhân hiệu lãnh đạo 0:03:50
 Bài 7: Chân dung Nhân hiệu lãnh đạo (p1) 0:18:52
 Bài 8: Chân dung Nhân hiệu lãnh đạo (p2) 0:19:28
 Bài 9: Định vị thương hiệu cá nhân. Mô hình CBBE (Kevin Lane Keller) 0:09:05
 Bài 10: Hình mẫu thương hiệu cá nhân 0:10:10
 Bài 11: Mô hình bản sắc Nhân hiệu lãnh đạo 0:03:42
 Phần 3: Quy trình Truyền thông cho Thương hiệu cá nhân và xử lý khủng hoảng
 Bài 12: Câu chuyện truyền thông thương hiệu 0:13:06
 Bài 13: Quy trình phát triển nhận thức trong truyền thông Thương hiệu 0:33:25
 Bài 14: Chiến lược truyền thông Thương hiệu 0:20:07
 Bài 15: Xử lý khủng hoảng truyền thông trong xây dựng thương hiệu cá nhân 0:06:24
 Bài 16: 7 Nguyên tắc xây dựng thương hiệu cá nhân 0:12:56
 Bài 17: Mô hình đánh giá tài sản Thương hiệu – D.Aaker 0:06:37
 Phần 4: Tổng kết
 Bài 18: Bonus: Quy trình 10 bước xây dựng thương hiệu doanh nghiệp 0:15:03
 Bài 19: Tổng kết khóa học 0:02:25

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.