Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thế giới phẳng

Tạo dựng thương hiệu cá nhân qua nhiều kênh thôn tin khác nhau – Phát triển và kiểm soát thương hiệu của chính mìnhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Hàng ngày chúng ta tiếp nhận hàng loạt thông tin liên quan đến thương hiệu sản phẩm qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Cũng giống như thương hiệu hàng hóa, thương hiệu cá nhân là giá trị của một cá nhân giúp phân biệt cá nhân đó với những người khác. Thương hiệu cá nhân không chỉ đơn thuần là gây dựng một hình ảnh ra thế giới bên ngoài mà nó còn là sự tự nhận thức về các điểm mạnh, điểm yếu, kỹ năng, cảm xúc… cũng như cách sử dụng các yếu tố đó để tạo nên sự khác biệt cho bản thân và định hướng cho các quyết định của cá nhân đó. Ngày nay, thương hiệu cá nhân đã và đang trở thành một yếu tố thiết yếu để đạt tới một sự thành công chuyên nghiệp.

Bạn sẽ học được gì?

  • Xây dựng thương hiệu cá nhân cho chính mình
  • Phát triển và kiểm soát thương hiệu cá nhân
  • Tạo sự khác biệt cho bản thâ và gây chú ý tốt
  • Áp dụng các phương pháp đã hướng dẩn để cuộc sống mình tốt đẹp hơn.

Đối tượng đào tạo

Tất cả những nhười muốn xây dựng hình ảnh cá nhân của mình đặc trưng trong mắt mọi người.

Nội dung khóa học

 Phần 1: THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ? TẠO SAO CẦN PHẢI CÓ THƯƠNG HIỆU
 Bài 1: Thương hiệu là gì? 0:02:11
 Bài 2: Phân loại các nhóm thương hiệu cơ bản 0:05:27
 Bài 3: Thị trường và thị trường cạnh tranh 0:03:55
 Bài 4: Tại sao sản phẩm phải cần có tên gọi, có hình ảnh 0:02:14
 Bài 5: Tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm và cách tiếp cận khách hàng 0:03:57
 Phần 2: THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN & CÁC BƯỚC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO CHÍNH MÌNH
 Bài 6: Thương hiệu cá nhân là gì? Có từ khi nào? 0:02:38
 Bài 7: Tại sao phải xây dựng “thương hiệu” cho chính mình. 0:03:33
 Bài 8: Thương hiệu cá nhân với xã hội và cuộc đời 0:02:29
 Bài 9: Thương hiệu cá nhân với sự nghiệp 0:05:52
 Bài 10: Thương hiệu cá nhân tích cực và tiêu cực 0:04:35
 Phần 3: KHỞI ĐỘNG
 Bài 11: Lập kế hoạch ( PLAN) 0:05:36
 Bài 12: Biết người – biết ta 0:02:43
 Bài 13: Kế hoạch tổng quan, chi tiết, dài hạn, ngắn hạn 0:03:28
 Bài 14: Các phương án dự phòng,nguồn lực hổ trợ,các công việc liên quan khác 0:03:14
 Bài 15: 4P cho chính mình 0:07:24
 Phần 4: HÀNH ĐỘNG 1
 Bài 16: Triển khai kế hoạch 0:02:52
 Bài 17: Xây dựng hình ảnh và phong cách cá nhân 0:09:06
 Bài 18: Thương hiệu với nội bộ & bên ngoài 0:04:03
 Bài 19: Tầm quan trọng của việc nắm bắt mọi chuyển động của cuộc sống. 0:05:31
 Bài 20: Kết nối thương hiệu cá nhân với thị trường mục tiêu 0:04:31
 Phần 5: HÀNH ĐỘNG 2
 Bài 21: Tương tác trực tiếp với thị trường mục tiêu bằng hình thức trực tiếp 0:02:48
 Bài 22: Xây dựng thương hiệu cá nhân bằng hình thức tham gia nhóm những người có cùng mối quan tâm 0:03:12
 Bài 23: Xây dựng thương hiệu cá nhân bằng hình thức tham gia nhóm những người có cùng ngành nghề 0:02:59
 Bài 24: Tìm hiểu nhóm khách hàng có mục tiêu và quan điểm khác 0:03:57
 Phần 6: HÀNH ĐỘNG 3
 Bài 25: Thể hiện hình ảnh cá nhân thông qua các mạng xã hội 0:06:04
 Bài 26: Nâng cao hình ảnh cá nhân bằng truyền thông 0:06:03
 Bài 27: Tiếp nhận và đánh giá thông tin 360 0:04:49
 Bài 28: Lấy điểm bằng hành động 0:03:39
 Bài 29: Phản lực thức cấp 0:05:01
 Phần 7: ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH
 Bài 30: Ba trụ cột của xây dựng thương hiệu cá nhân 0:03:16
 Bài 31: Đánh giá các yếu tố bên trong,bên ngoài 0:03:43
 Bài 32: Đánh giá kết quả theo từng giai đoạn 0:02:00
 Bài 33: Điều chỉnh kế hoạch 0:01:37
 Bài 34: Kế hoạch mới & kế hoạch bổ sung 0:02:50
 Bài 35: Tổng kết khóa học 0:03:27

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.