Xem chỉ tay ứng dụng

Tổng hợp các quy tắc, các phương pháp để bạn tự xem chỉ tay cho mình và xem chỉ tay cho mọi người để phán đoán chính xác vận mệnh bản thân và người khácTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Giảng viên: Tam Nguyên

Giới thiệu về thuật xem chỉ tay và giới thiệu khái quát về thông tin các đường cơ bản trên tay (Đường Sinh Mệnh, Đường Trí Tuệ, Đường Vận thế, Đường sự nghiệp, Đường tình cảm, đường công danh, đường hôn nhân).

Khóa học là tổng hợp các quy tắc, các phương pháp để có thể tự xem và xem cho mọi người đường chi tay của mình.

Học viên học theo thứ tự từ đầu đến cuối để nắm được hết các quy tắc xem tay.

Luyện tập kỹ năng nay thường xuyên có thể phán đoán chính xác bản thân và người khác

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu được nguyên tắc xem chỉ tay để có thể tự mình xem chỉ tay cho mình và người thân
  • Tự mình xem được vận mệnh, công danh, tài lộc, hôn nhân, tình cảm, trí tuệ hiểu rõ bản thân
  • Nắm được tính cách, vận hạn đối tác, bạn bè người thân, bạn đời
  • Nắm được lưu niên vận hạn và các sự việc đã đang và sẽ xảy ra

Đối tượng đào tạo

  • Người thích nghiên cứu chỉ tay, tướng số
  • Người muốn tự mình xem bói chỉ tay cho bản thân, bạn bè…
  • Tất cả mọi người đều học được

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Tổng quan về xem chỉ tay – Đường sinh mệnh 0:01:22
 Bài 2: Tổng quan về xem chỉ tay – Đường trí tuệ 0:00:48
 Bài 3: Tổng quan về xem chỉ tay – Đường tình cảm 0:03:01
 Bài 4: Các quy tắc xem chỉ tay 0:12:53
 Bài 5: Cách xem bàn tay (Phần 1) 0:10:40
 Bài 6: Cách xem bàn tay (Phần 2) 0:12:05
 Bài 7: Cách đưa bát quái lên lòng bàn tay 0:12:23
 Bài 8: Cách quan sát, phán đoán các gò trên tay (Phần 1) 0:04:10
 Bài 9: Cách quan sát, phán đoán các gò trên tay (Phần 2) 0:13:27
 Bài 10: Cách xem ngón tay, móng tay, lưng bàn tay (Phần 1) 0:11:17
 Bài 11: Cách xem ngón tay, móng tay, lưng bàn tay (Phần 2) 0:12:43
 Bài 12: Xem vân tay 0:01:49
 Bài 13: Các kiểu đường vân trên tay (Phần 1) 0:02:26
 Bài 14: Các kiểu đường vân trên tay (Phần 2) 0:05:01
 Bài 15: Tổng kết các vấn đề căn bản khi quan sát xem tướng tay và chỉ tay 0:04:31
 Phần 2: Các đường chỉ tay
 Bài 16: Luận đoán các đường chỉ trên tay 0:02:16
 Bài 17: Đường sinh mệnh (Phần 1) 0:08:53
 Bài 18: Đường sinh mệnh (Phần 2) 0:08:48
 Bài 19: Đường trí tuệ (Phần 1) 0:05:31
 Bài 20: Đường trí tuệ (Phần 2) 0:09:36
 Bài 21: Đường tình cảm (Phần 1) 0:11:11
 Bài 22: Đường tình cảm (Phần 2) 0:11:25
 Bài 23: Đường vận mệnh (Phần 1) 0:09:59
 Bài 24: Đường vận mệnh (Phần 2) 0:12:29
 Bài 25: Đường công danh 0:12:21
 Bài 26: Đường tài vận 0:08:32
 Bài 27: Đường hôn nhân 0:12:48
 Bài 28: Đường sức khỏe 0:07:08
 Bài 29: Đường tình dục 0:04:43
 Bài 30: Đường cổ tay 0:04:33
 Bài 31: Xác định lưu niên hạn pháp 0:07:21
 Phần 3: Tổng luận
 Bài 32: Giới thiệu phần 3 0:01:35
 Bài 33: Những vấn đề trên bàn tay liên quan đến hôn nhân (Phần 1) 0:08:42
 Bài 34: Những vấn đề trên bàn tay liên quan đến hôn nhân (Phần 2) 0:11:51
 Bài 35: Tổng luận về công danh sự nghiệp (Phần 1) 0:09:19
 Bài 36: Tổng luận về công danh sự nghiệp (Phần 2) 0:11:46
 Bài 37: Tổng luận về sức khỏe (phần 1) 0:06:37
 Bài 38: Tổng luận về sức khỏe (phần 2) 0:08:25
 Bài 39: Tổng kết khóa học 0:03:01

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.