Xử lý Khủng hoảng truyền thông trực tuyến dành cho doanh nghiệp & cá nhân

Có nhìn nhận đúng đắn về khủng hoảng truyền thông, cách phòng tránh và quy trình xử lý khi khủng hoảng xảy ra, giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng tới uy tín của cá nhân & doanh nghiệp

Giảng viên: ThS. Nguyễn Phan Anh


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn là người làm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, Marketing

Bạn làm truyền thông đối nội, đối ngoại cho doanh nghiệp

Hay bạn làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, xử lý các sự cố trong công ty, doanh nghiệp. Nhân viên, chuyên viên cao cấp, quản lý, Giám đốc, CEO

Chắc hẳn bạn phải thường xuyên đối mặt với khủng hoảng truyền thông.

Với sự phát triển của công nghệ, Internet, khủng hoảng truyền thông trực tuyến trở thành vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cá nhân, doanh nghiệp. Nếu không được xử lý kịp thời, đúng cách sẽ gây ra những tổn thất nghiệp trọng.

Đến với khóa học Xử lý Khủng hoảng truyền thông trực tuyến dành cho doanh nghiệp & cá nhân, Chuyên gia Nguyễn Phan Anh sẽ giúp bạn:

  • Hiểu rõ nguyên nhân và cách nhận diện khủng hoảng truyền thông.
  • Cung cấp các giải pháp xử lý khi khủng hoảng truyền thông xảy ra.
  • Làm sao để phòng tránh khủng hoảng truyền thông
  • Giải pháp truyền thông nội bộ
  • Các quy trình xử lý khi khủng hoảng truyền thông xảy ra
  • Giải pháp khắc phục sau khi khủng hoảng truyền thông xảy ra

Bạn sẽ học được gì

  • Biết cách tránh không để khủng hoảng truyền thông xảy ra đối với cá nhân, doanh nghiệp
  • Giảm thiệt hại tối đa ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, công ty, doanhh nghiệp khi xảy ra khủng hoảng truyền thông.
  • Cách thức trả lời truyền thông, báo trí, cơ quan ngôn luận khi khủng hoảng truyền thông xảy ra
  • Có được quy trình xử lý bài bản, được chia sẻ kinh nghiệm xử lý từ nhiều các case study

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Khủng hoảng truyền thông là gì? 0:07:19
 Bài 2: Cách nhận diện khủng hoảng truyền thông 0:11:41
 Bài 3: Đặc điểm của Khủng hoảng truyền thông 0:07:29
 Bài 4: Các nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng truyền thông 0:08:36
 Bài 5: Năm cấp độ của khủng hoảng truyền thông 0:10:17
 Bài 6: Hậu quả của khủng hoảng truyền thông 0:10:06
 Bài 7: Cách thức trả lời truyền thông báo chí khi khủng hoảng xảy ra P1 0:05:10
 Bài 8: Cách thức trả lời truyền thông báo chí khi khủng hoảng xảy ra P2 0:06:23
 Phần 2: Giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông
 Bài 9: Đối diện với cơ quan ngộn luận truyền thông như thế nào P1 0:05:51
 Bài 10: Đối diện với cơ quan ngộn luận truyền thông như thế nào P2 0:05:53
 Bài 11: Giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông – truyền thông đối ngoại 0:17:06
 Bài 12: Giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông – công nghệ 0:08:57
 Bài 13: Giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông – Pháp lý 0:08:58
 Bài 14: Giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông – Truyền thông nội bộ 0:07:37
 Phần 3: Quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông
 Bài 15: Các bước xử lý khủng hoảng truyền thông 0:05:53
 Bài 16: Nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông 0:04:38
 Bài 17: Công cụ xử lý khủng hoảng truyền thông 0:04:51
 Bài 18: Thu thập thông tin 0:05:44
 Bài 19: Giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông 0:05:28
 Bài 20: Thiết lập vành đai bảo vệ 0:05:18
 Bài 21: Kỹ năng trả lời phỏng vấn 0:05:36
 Bài 22: Kiểm soát đám đông và xử lý tình huồng khủng hoảng 0:04:45
 Phần 4: Tổng kết
 Bài 23: Giải pháp khắc phục sau khủng hoảng truyền thông. 0:08:51
 Bài 24: Kinh nghiệm xử lý KHTT từ các cây study 0:13:51
 Bài 25: Ví dụ điển hình khủng hoảng truyền thông trên Thế giới 0:11:15
 Bài 26: Ví dụ khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam 0:11:56

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.