Chương trình kỹ năng mềm toàn diện cho người đi làm (có tương tác)

Giảng viên: Huỳnh Ngọc Minh Nguyễn Cảnh Tuấn Nguyễn Thanh Minh Hành Trang Sống Dương Ngọc Dũng Nguyễn Hoàng Khắc

Chia sẻ với mọi người...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
Xem thêm