Toán Soroban – tính siêu tốc cộng, trừ, nhân, chia cho bé từ 4-12 tuổi

Bé tính toán siêu tốc, thông minh như thần đồng.

Giảng viên: Trần Thúy VinhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Ngày nay, việc phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ cho con cái là điều mà bậc phụ huynh nào cũng quan tâm. Để trẻ em có một bộ não phát triển tốt nhất từ sự rèn luyện, học tập là điều hoàn toàn có thể. Khi trẻ có một tự duy tốt, trẻ sẽ lĩnh hội và xử lý thông tin nhanh chóng, có khả năng giải quyết nhanh nhất và tốt nhất các vấn đề trong học tập và  các hoạt động trong cuộc sống như giao tiếp, ứng xử, tình cảm…
Khoa học đã chứng minh, từ 4 – 12 tuổi là độ tuổi mà trí não con người phát triển tối ưu nhất, trẻ em nào có được sự hình thành trí não tốt ở độ tuổi 12 thì bộ não đó của trẻ sẽ được duy trì như thế đến suốt cuộc đời. Nắm bắt được điều đó chúng tôi đào tạo chương trình Toán tư duy cho trẻ từ 4 – 12 tuổi theo phương pháp kích thích cả bán cầu não trái và phải.
“Toán soroban” là chương trình khoa học đặc biệt đựơc thiết kế cho trẻ 4-12 tuổi nhằm phát huy tối đa tiềm năng não.
Khi làm phép tính, ban đầu trẻ sử dụng cả hai tay để gảy bàn tính, điều này giúp kích thích cả hai bán cầu não phải và não trái đồng thời phát triển. Sau đó trẻ sẽ chuyển sang thực hiện phép tính bằng bàn tính tưởng tượng. Trẻ có thể làm các phép tính với 5, 10, 15 đến 20… con số với kết quả rất nhanh và chính xác.


Bạn sẽ học được gì

  • Con bạn sẽ biết cách tính toán cộng trừ nhân chia trên bàn tính và ảo tính.
  • Con bạn sẽ có được khả năng tính toán siêu tốc
  • Con bạn sẽ sở hữu bộ não của một thiên tài.
  • Con bạn sẽ yêu việc học toán; yêu thích các môn trên trường.

Nội dung khóa học

 Phần 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:01:15
 Phần 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BÀN TÍNH
 Bài 2: Thao tác tay 0:04:34
 Bài 3: Hướng dẫn sử dụng bàn tính 0:03:34
 Bài 4: Cấu trúc bàn tính 0:03:10
 Bài 5: Các số từ 1 – 9 0:09:55
 Bài 6: Các số hai, ba, bốn chữ số trên bàn tính 0:07:54
 Phần 3: PHẦN CỘNG TRỪ
 Bài 7: Cộng, trừ hạt bàn tính phía dưới. 0:09:44
 Bài 8: Cộng, trừ hạt bàn tính phía trên. 0:08:58
 Bài 9: Hướng dẫn ảo tính cộng trừ 0:09:08
 Bài 10: Hướng dẫn cộng các số có nhiều chữ số trên bàn tính 0:06:56
 Bài 11: Cộng đồng thời các hạt bàn tính phía trên và dưới. 0:07:41
 Bài 12: Trừ đồng thời các hạt bàn tính phía trên và dưới. 0:08:06
 Bài 13: Cộng hạt bàn tính phía trên và trừ các hạt bàn tính phía dưới. (phần 1) 0:15:44
 Bài 14: Cộng hạt bàn tính phía trên và trừ các hạt bàn tính phía dưới. (phần 2) 0:11:17
 Bài 15: Cộng hạt bàn tính phía trên và trừ các hạt bàn tính phía dưới. (phần 3) 0:11:13
 Bài 16: Cộng hạt bàn tính phía trên và trừ các hạt bàn tính phía dưới. (phần 4) 0:11:29
 Bài 17: Cộng các hạt bàn tính phía dưới và trừ hạt bàn tính phía trên. (phần 1) 0:12:33
 Bài 18: Cộng các hạt bàn tính phía dưới và trừ hạt bàn tính phía trên. (phần 2) 0:11:14
 Bài 19: Cộng các hạt bàn tính phía dưới và trừ hạt bàn tính phía trên. (phần 3) 0:11:46
 Bài 20: Cộng các hạt bàn tính phía dưới và trừ hạt bàn tính phía trên. (phần 4) 0:11:26
 Bài 21: Bài tập tổng hợp cộng trừ không nhớ 0:06:36
 Bài 22: Tổng quan cộng trừ có nhớ 0:01:41
 Bài 23: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 1) 0:14:01
 Bài 24: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 2) 0:14:55
 Bài 25: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 3) 0:08:51
 Bài 26: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 4) 0:11:00
 Bài 27: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 5) 0:12:51
 Bài 28: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 6) 0:15:02
 Bài 29: Kết hợp đồng thời trừ các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn và cộng hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn. (phần 7) 0:06:48
 Bài 30: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 1) 0:10:02
 Bài 31: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 2) 0:09:49
 Bài 32: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 3) 0:05:16
 Bài 33: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 4) 0:11:19
 Bài 34: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 5) 0:10:03
 Bài 35: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 6) 0:05:09
 Bài 36: Kết hợp đồng thời trừ hạt bàn tính ở cột có giá trị cao hơn và cộng các hạt bàn tính ở cột có giá trị thấp hơn. (phần 7) 0:04:28
 Bài 37: Cộng trừ nâng cao. 0:15:26
 Bài 38: Cộng trừ số thập phân 0:08:48
 Phần 4: PHẦN NHÂN CHIA
 Bài 39: Tổng quan nhân chia 0:02:14
 Bài 40: Thực hiện cửu bảng cửu chương nhân trên bàn tính. 0:10:23
 Bài 41: Phép nhân soroban (phần 1) 0:08:47
 Bài 42: Hướng dẫn ảo tính phép nhân 0:04:06
 Bài 43: Phép nhân soroban (phần 2) 0:08:15
 Bài 44: Phép chia soroban (phần 1) 0:08:02
 Bài 45: Hướng dẫn ảo tính phép chia 0:04:39
 Bài 46: Phép chia soroban (phần 2 ) 0:05:20

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.