Bí mật Ngữ pháp Tiếng Anh

Hiểu toàn bộ về ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, luyện tập để ghi nhớ nhanh, áp dụng được ngay


Tìm Hiểu Thêm

Giảng viên: Trịnh Thị Ánh Hằng

Giới thiệu khóa học

Khóa học Bí mật Ngữ pháp Tiếng Anh cung cấp cho bạn kiến thức toàn bộ về Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, bao gồm:

 • Các từ loại trong tiếng Anh và vai trò của mỗi loại từ.
 • Động từ và các vấn đề liên quan đến động từ (VD: thời, thể, thức của động từ, …)
 • Danh từ và các vấn đề liên quan đến danh từ (phân loại danh từ, cách dùng các từ chỉ khối lượng, số lượng với danh từ, mạo từ, vv…)
 • Tính từ và các vấn đề liên quan đến tính từ (vị trí của tính từ, dạng so sánh của tính từ, vv…)
 • Phân loại trạng từ và cách dùng mỗi loại.
 • Các cấu trúc câu cơ bản.

Khóa học là các bài giảng ngắn gọn, xúc tích, mang tính ứng dụng cao. Sau mỗi phần giảng về lí thuyết đều có bài tập đi kèm, giúp bạn hiểu và áp dụng được ngay.

Bạn sẽ học được gì?

 • Có cái nhìn tổng thể, hệ thống về ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học hiểu và áp dụng được ngay, chứ không học ‘vẹt’
 • Thành thạo các nội dung ngữ pháp tiếng Anh

Đối tượng đào tạo

 • Học sinh Trung học cơ sở mới bắt đầu học tiếng Anh
 • Học sinh Trung học phổ thông bị mất gốc, muốn học lại để chuẩn bị cho kì thi PTTH Quốc gia.
 • Sinh viên các trường cao đẳng, đại học muốn ôn lại môn tiếng Anh.
 • Người muốn học để cải thiện ngữ pháp

Nội dung khóa học

 Phần 1: Câu đơn trong tiếng Anh
 Bài 1: Cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh 0:13:39
 Bài 2: Chữa bài tập Cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh 0:13:43
 Bài 3: Trật tự từ trong câu hỏi và câu kể 0:11:52
 Bài 4: Chữa bài tập Trật tự từ trong câu hỏi và câu kể 0:13:56
 Phần 2: Danh từ và các vấn đề liên quan
 Bài 5: Danh từ (lý thuyết) 0:10:35
 Bài 6: Danh từ (chữa bài tập) 0:11:00
 Bài 7: Mạo từ (lý thuyết) 0:14:47
 Bài 8: Mạo từ (chữa bài tập) 0:12:49
 Bài 9: Đại từ (lý thuyết) 0:16:53
 Bài 10: Đại từ (chữa bài tập) 0:23:46
 Bài 11: Lượng từ (lý thuyết) 0:08:29
 Bài 12: Lượng từ (chữa bài tập) 0:08:36
 Bài 13: Cụm danh từ (lý thuyết) 0:09:13
 Bài 14: Cụm danh từ (chữa bài tập) 0:18:09
 Phần 3: Tính từ và trạng từ
 Bài 15: Tính từ (lý thuyết) 0:16:04
 Bài 16: Tính từ (chữa bài tập) 0:21:03
 Bài 17: So sánh (lý thuyết) 0:14:20
 Bài 18: So sánh (chữa bài tập) 0:20:33
 Bài 19: Các loại trạng từ 1 (lý thuyết) 0:15:54
 Bài 20: Các loại trạng từ 1 (chữa bài tập) 0:25:05
 Bài 21: Các loại trạng từ 2 (lý thuyết) 0:10:49
 Bài 22: Các loại trạng từ 2 (chữa bài tập) 0:15:26
 Phần 4: Động từ và các vấn đề liên quan
 Bài 23: Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn (lý thuyết) 0:25:22
 Bài 24: Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn (chữa bài tập) 0:10:48
 Bài 25: Quá khứ đơn và Hiện tại hoàn thành (lý thuyết) 0:14:36
 Bài 26: Quá khứ đơn và Hiện tại hoàn thành (chữa bài tập) 0:16:56
 Bài 27: Tương lai đơn và tương lai gần (lý thuyết) 0:08:56
 Bài 28: Tương lai đơn và tương lai gần (chữa bài tập) 0:10:48
 Bài 29: Động từ khuyết thiếu 1 (lý thuyết) 0:08:14
 Bài 30: Động từ khuyết thiếu 1 (chữa bài tập) 0:15:57
 Bài 31: Động từ khuyết thiếu 2 (lý thuyết) 0:11:39
 Bài 32: Động từ khuyết thiếu 2 (chữa bài tập) 0:12:41
 Bài 33: Câu bị động (lý thuyết) 0:14:40
 Bài 34: Câu bị động (chữa bài tập) 0:14:24
 Bài 35: Câu gián tiếp 1 (lý thuyết) 0:07:58
 Bài 36: Câu gián tiếp 1 (chữa bài tập) 0:08:21
 Bài 37: Câu gián tiếp 2 (lý thuyết) 0:08:24
 Bài 38: Câu gián tiếp 2 (chữa bài tập) 0:09:44
 Phần 5: Các loại câu phức
 Bài 39: Các loại liên từ (lý thuyết) 0:14:51
 Bài 40: Các loại liên từ (chữa bài tập) 0:14:49
 Bài 41: Các loại câu phức (lý thuyết) 0:09:44
 Bài 42: Các loại câu phức (chữa bài tập) 0:10:32
 Bài 43: Các loại câu phức (chữa bài tập tiếp) 0:09:09
 Bài 44: Tổng kết các mẫu câu 0:10:32

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.