Bí quyết kinh doanh nhà thuốc

Quy trình mở một nhà thuốc; Tổng quan tư duy trong bán hàng và kỹ năng cần có; Một số chiến lược gia tăng doanh số;Tăng tỷ lệ mua hàng

Giảng viên: Phan Thị Vui –  Giám đốc Công ty dược phẩm Peakmedi


Giới thiệu khóa học

Bạn đang kinh doanh nhà thuốc và đau đầu vì doanh số lẹt đẹt, lợi nhuận thấp?

Bạn mong muốn mở một nhà thuốc mà chưa biết bắt đầu từ đâu cần điều kiện gì, phải làm như thế nào?

Bạn bán hàng đã lâu mà không biết cách marketing và thu hút khách hàng?

Bạn đang loay hoay với câu hỏi: Làm thế nào để gia tăng doanh số cho nhà thuốc?

Hãy đăng kí ngay khóa học Bí quyết kinh doanh nhà thuốc tại Unica.vn. Khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình mở và vận hành một nhà thuốc hiệu quả:

Quy trình mở một nhà thuốc; Tổng quan tư duy trong bán hàng và kỹ năng cần có; Một số chiến lược gia tăng doanh số;Tăng tỷ lệ mua hàng

Hiểu được quy trình để mở nhà thuốc.

Năm vững và áp dụng vào công việc bán hàng bằng các kỹ năng bán hàng, thuyết trình.

Sử dụng những chiến lược trong bán hàng nhằm thu hút khách hàng và gia tăng doanh số.

Phát triền khả năng tư vấn về bán hàng của chủ nhà thuốc và nhân viên, biết cách đào tạo huấn luyện – nhân viên.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được quy trình để mở nhà thuốc.
  • Nắm vững và áp dụng vào công việc bán hàng bằng các kỹ năng bán hàng, thuyết trình.
  • Sử dụng những chiến lược trong bán hàng nhằm thu hút khách hàng và gia tăng doanh số.
  • Phát triền khả năng tư vấn về bán hàng của chủ nhà thuốc và nhân viên, biết cách đào tạo huấn luyện – nhân viên.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan về kinh doanh nhà thuốc
 Bài 1: Quy trình mở nhà thuốc 0:06:08
 Bài 2: Tư duy trong bán hàng 0:04:30
 Bài 3: Kĩ năng thuyết trình 0:03:12
 Bài 4: Quy trình bán hàng 0:04:01
 Phần 2: Chiến lược gia tăng doanh số
 Bài 5: Chiến lược đặt câu hỏi đúng 0:03:52
 Bài 6: Chiến lược chia nhỏ giá 0:02:59
 Bài 7: Chiến lược người nam châm 0:03:44
 Bài 8: Nhóm tính cách khách hàng : DISC 0:03:46
 Bài 9: Công thức bán hàng : Know – Like – Trust 0:03:36
 Bài 10: Chiến lược điểm tương đồng 0:03:11
 Bài 11: Chiến lược lắng nghe chủ động 0:02:45
 Bài 12: Chiến lược dùng đòn bẩy công nghệ 0:04:00
 Bài 13: Chiến lược tạo USP cho nhà thuốc 0:03:42
 Bài 14: Chiến lược kể chuyện 0:03:11
 Bài 15: Chiến lược sử dụng lời xác thực 0:02:37
 Bài 16: Chiến lược nguyên lý 80/20 0:05:14
 Bài 17: Đào tạo nhân viên 0:04:29
 Bài 18: Tổng kết chương 0:01:37
 Phần 3: Tăng tỷ lệ mua hàng
 Bài 19: Chiến lược xây dựng mối quan hệ với khách hàng 0:03:28
 Bài 20: Chiến lược dẫn dắt khách hàng vào trạng thái cảm xúc 0:02:32
 Bài 21: Chiến lược lợi ích sản phẩm 0:03:13
 Bài 22: Xây dựng uy tín nhà thuốc 0:04:55
 Bài 23: Sức mạnh của sự đảm bảo 0:01:58
 Bài 24: Cung cấp sản phẩm đa dạng 0:02:47
 Bài 25: Đóng gói sản phẩm 0:03:10
 Bài 26: Giữ liên lạc với khách hàng 0:02:58
 Bài 27: Những điều cần tránh trong bán hàng 0:03:59
 Bài 28: Xử lý ý kiến từ chối 0:02:30
 Bài 29: Không bán sản phẩm kém chất lượng 0:02:36
 Phần 4: Một số điều cần lưu ý trong kinh doanh nhà thuốc
 Bài 30: Tài chính cá nhân 0:04:12
 Bài 31: Tuyển dụng và giữ chân nhân viên 0:04:04
 Bài 32: Tự động hóa nhà thuốc 0:02:58
 Bài 33: Chiến lược thoát 0:02:30
 Bài 34: Sử dụng vốn của người khác 0:02:04
 Phần 5: Tổng kết
 Bài 35: Bán hàng có mục đích 0:02:07

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.