Cải thiện chỉ số Trafficlight

Là khóa học giúp cho các thành viên BNI thực sự hiểu về BNI và các chỉ số trong điểm Traffic Lights

Giảng viên: Phạm Thành LongTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn là thành viên trong Chapter của BNI?

Bạn đang muốn đổi màu của bản thân và chapter mình?

Trung bình, một thành viên mới tham gia vào BNI cần từ 3 đến 4 tháng để có điểm Traffic Lights chuyển hoàn toàn sang màu xanh. Với Cải thiện chỉ số TrafficLight của Diễn giả – Giám đốc BNI Hà Nội 06 – Phạm Thành Long, thành viên mới sẽ được trợ lực tốt nhất để điểm Trafficlight luôn Xanh.

Điểm Trafficlight  là yếu tố đo lường mức độ hiện diện, cam kết của thành viên đối với các thành viên khác trong Chapter cùng với việc hỗ trợ trao Referrals, Thank You Note, mức độ mời khách và việc cam kết tuân theo giá trị cốt lõi của BNI “Học tập suốt đời” thể hiện bằng việc tham gia các buổi đào tạo theo quy định của BNI Toàn cầu. Mỗi thành viên nhận được báo cáo Trafficlight thành viên hàng tháng. Báo cáo này đo lường hoạt động của các thành viên thông qua KPI của Trafficlight.

Khoá học sẽ giúp bạn hiểu rõ từng chỉ số Trafficlight và cách thức cụ thể để đạt được các chỉ số đó. Đây là khóa học cầm tay chỉ việc dành cho các LT, cho đội ngũ lãnh đạo của 1 chapter. Là khóa học giúp cho các thành viên BNI thực sự hiểu về BNI và các chỉ số.

Bạn sẽ học được gì

  • Trong chương trình, giảng viên sẽ trực tiếp giúp bạn liệt kê đầy đủ các chỉ số Trafficlight, các chỉ số đánh giá 1 chapter.
  • Giúp bạn có những giải pháp cụ thể để cải thiện từng chỉ số của chapter.
  • Hướng dẫn bạn các cách để gia tăng khách mời cho chapter, gia tăng lợi ích cho các hội viên.
  • Làm thế nào để thực hiện các chỉ số một cách hiệu quả nhất, mang đến lợi ích cao nhất cho hội viên, đó chính là điều để hội viên ở lại lâu hơi trong chapter, thực sự cho đi các giá trị.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu 0:02:54
 Bài 2: 7 yếu tố thành công (Key Success Factor – KSF) của một chapter 0:07:25
 Phần 2: Tăng chỉ số hiện diện
 Bài 3: Vai trò của việc hiện diện 0:03:39
 Bài 4: Cảnh báo và Vinh danh 0:04:16
 Bài 5: BNI game 0:02:46
 Bài 6: Thăm hỏi 0:02:26
 Bài 7: Người đi thay 0:02:30
 Bài 8: Passport to Success – Hộ chiếu tới thành công 0:04:01
 Bài 9: Giám sát PALMS 0:02:17
 Bài 10: Cảnh báo hàng tuần 0:02:10
 Bài 11: Ngày hội Người đi thay 0:02:07
 Phần 3: TĂNG CHỈ SỐ 1-2-1
 Bài 12: Chỉ số 1-2-1 0:04:43
 Bài 13: Đào tạo 0:02:14
 Bài 14: Báo cáo 1-2-1 và Vinh danh 0:03:51
 Bài 15: Đào tạo nâng cao – BNI game 0:03:22
 Bài 16: Chương trình Mentoring – Hoán đổi name card 0:03:39
 Bài 17: Giám sát các chỉ số 1-2-1 0:02:28
 Phần 4: TĂNG CHỈ SỐ ĐÀO TẠO
 Bài 18: Tổng quan tăng chỉ số đào tạo 0:02:03
 Bài 19: Truyền thông 0:02:32
 Bài 20: MSP training và Khuyến khích các thành viên cũ tham dự vào MSP 0:03:42
 Bài 21: Đánh giá tính hiệu quả 0:01:26
 Bài 22: Phiếu báo cáo CEU 0:02:13
 Bài 23: Chương trình Đào tạo 5 phút 0:01:59
 Bài 24: BNI Game – Vinh danh – Học bổng 0:04:00
 Bài 25: Chương trình Mentoring 0:02:11
 Bài 26: LT training – Đào tạo Ban điều hành 0:01:38
 Phần 5: TĂNG CHỈ SỐ KHÁCH MỜI
 Bài 27: Tổng quan của chỉ số Khách mời 0:01:45
 Bài 28: Mỗi ngày đều là BOD – Sử dụng Networking ngoài BNI 0:02:29
 Bài 29: Đào tạo về Khách mời 0:01:52
 Bài 30: Khách mời chất lượng 0:02:14
 Bài 31: Power team 0:01:48
 Bài 32: Visitor day – Stack Day – Sub day 0:04:30
 Bài 33: Ngày hội Nhà cung cấp và Khách hàng tốt nhất 0:02:49
 Bài 34: Double day 0:02:24
 Bài 35: Danh sách các ngành nghề đang tìm kiếm – Ghế Trống 0:03:20
 Bài 36: Vinh danh 0:02:17
 Bài 37: BNI Game 0:01:53
 Bài 38: Chương trình định hướng hội viên – Mentoring 0:02:35
 Bài 39: Gửi thông báo và Thư cảnh báo 0:02:06
 Bài 40: Quảng bá 0:02:58
 Bài 41: Tham gia vào Hội chợ thương mại 0:01:21
 Phần 6: TĂNG SIZE CHAPTER
 Bài 42: Đặt mục tiêu tăng số lượng hội viên 0:01:30
 Bài 43: Họp LT 0:03:03
 Bài 44: Định hướng và mời khách thăm Chapter 2 lần – Chăm sóc khách mời sau phiên họp 0:05:07
 Bài 45: Chương trình Mentoring 0:02:10
 Bài 46: Đánh giá thành viên 0:02:15
 Bài 47: Thực hiện trao đổi cơ hội kinh doanh 0:01:49
 Bài 48: Phỏng vấn và thẩm định khách mời 0:01:43
 Bài 49: Tăng size Chapter 0:01:46
 Phần 7: SỐ LƯỢNG REF HÀNG THÁNG
 Bài 50: Tăng số lượng lời giới thiệu hàng tháng của Chapter 0:01:47
 Bài 51: Đào tạo – BNI game 0:03:07
 Bài 52: Các hoạt động vì cộng đồng 0:01:24
 Bài 53: Nhà cung cấp ưu tiên 0:01:32
 Bài 54: Đào tạo 5 phút 0:01:28
 Bài 55: Chương trình Mentoring 0:01:56
 Bài 56: Đào tạo 0:01:51
 Bài 57: Vinh danh những người có nhiều Referrals nhất 0:02:32
 Bài 58: Đào tạo về hiện diện 0:01:17
 Bài 59: Bài trình bày 30s 0:01:54
 Bài 60: Bài trình bày doanh nghiệp 0:02:43
 Bài 61: Chương trình 1-2-1 0:02:54
 Phần 8: TĂNG GIÁ TRỊ CHỖ NGỒI
 Bài 62: Tăng giá trị chỗ ngồi 0:01:37
 Bài 63: Chương trình Thank note – Kiểm tra phiếu giới thiệu 0:02:43
 Bài 64: Công bố doanh số – Bình luận về con số 0:02:06
 Bài 65: BNI Game – Vinh danh 0:02:54
 Phần 9: TIPS
 Bài 66: Truyền thông – Chia sẻ mục tiêu 0:01:55
 Bài 67: Đo lường chỉ số – Ăn mừng – Kết thúc khóa học 0:02:42

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.