Công cụ quản lý tình nguyện viên dành cho tổ chức phi lợi nhuận


Tìm Hiểu Thêm

Với mục đích giúp các tổ chức phi lợi nhuận ứng dụng và phát triển thành công chương trình quản lý tình nguyện viên, Trung tâm cộng đồng LIN phối hợp cùng Kyna.vn thực hiện khóa học công cụ quản lý tình nguyện viêndành cho tổ chức phi lợi nhuận.

Khóa học có thể giúp bạn nắm được:

 • Tầm quan trọng của quản lý tình nguyện viên
 • Lập kế hoạch để sử dụng tình nguyện viên trong NPO
 • Tuyển dụng, ghi nhận và quản lý tình nguyện viên
 • NPO điều hành bởi tình nguyện viên

Được trình bày cụ thể, rõ ràng và sinh động, khóa học là cẩm nang hữu ích dành cho nhà lãnh đạo, giám đốc điều hành, nhân viên NPO có trách nhiệm quản lý tình nguyện viên trong các tổ chức phi lợi nhuận. Sau khi tham gia khóa học, các bạn sẽ nắm rõ và ứng dụng thành công các công cụ lập kế hoạch chiến lược cho chương trình tình nguyện cũng như công cụ lập kế hoạch hành động cho các công việc tình nguyện trong tổ chức phi lợi nhuận.

Chúc bạn thật nhiều trải nghiệm hữu ích cùng khóa học này.

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU

  • Bài 1: Giới thiệu và Chào đón học viên
  • Bài 2: Tại sao Tình Nguyện Viên lại quan trọng
  • Bài 3: Thách thức trong quản lý tình nguyện viên
  • Bài 4: Các hợp phần trong việc Quản lý tình nguyện viên
  • Trắc nghiệm phần 1
  • Lượng giá học phần
  • Thông tin học viên
 • PHẦN 2: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TÌNH NGUYỆN VIÊN

  • Bài 5: Tại sao người ta tình nguyện?
  • Bài 6: Xác định nhu cầu tình nguyện viên của NPO
  • Bài 7: Soạn Bảng mô tả công việc tình nguyện viên
  • Trắc nghiệm phần 2
  • Tài liệu tải về Phần 2
  • Lượng giá học phần
 • PHẦN 3: TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN

  • Bài 8: Điều phối tình nguyện viên
  • Bài 9: Tuyển dụng tình nguyện viên – Hiểu các tình nguyện viên
  • Bài 10: Tuyển dụng tình nguyện viên
  • Bài 11: Định hướng, Đào tạo và Hỗ trợ tình nguyện viên
  • Bài 12: Theo dõi giờ tình nguyện viên
  • Bài 13: Đánh giá quá trình hỗ trợ của tình nguyện viên
  • Trắc nghiệm phần 3
  • Tài liệu tải về Phần 3
  • Bài tập phần 3
  • Lượng giá học phần
 • PHẦN 4: GHI NHẬN TÌNH NGUYỆN VIÊN

  • Bài 14: Ghi nhận tình nguyện viên
  • Trắc nghiệm phần 4
  • Bài tập phần 4
  • Lượng giá học phần
 • PHẦN 5: NHÓM/CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN

  • Bài 15: Chia sẻ của Nhóm/Câu lạc bộ tình nguyện
  • Bài 16: Nhóm/Câu lạc bộ tình nguyện
  • Trắc nghiệm phần 5
  • Bài tập phần 5
  • Lượng giá học phần
 • PHẦN 6: TỔNG KẾT

  • Bài 17: Chúc mừng hoàn thành khóa học
  • Công cụ tự đánh giá quản lý TNV
  • Hướng dẫn nhận giấy chứng nhận
  • Lượng giá khóa học
  • Tải về: Toàn bộ bài giảng

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.