Tiếng anh kinh thương theo tình huống


Tìm Hiểu Thêm

Bạn có kiến thức nền tảng nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp thực tế? Bạn bối rối, lo lắng khi phải nói tiếng Anh với khách hàng, đối tác kinh doanh?

Khóa học tiếng Anh kinh thương theo tình huống cung cấp những kiến thức nền tảng trong giao tiếp thương mại thông qua các tình huống cụ thể như: khen ngợi, phê bình, xin nghỉ phép, gọi điện thoại, phỏng vấn xin việc, kỹ năng hỏi và trả lời một vấn đề, kỹ năng đưa ý kiến,…

Ngoài ra, với những mẫu câu đàm thoại hữu ích, khóa học sẽ giúp bạn tự tin áp dụng ngay lập tức trong công việc thương mại hiện tại.

Sau khi kết thúc khóa học, bạn có thể:

 • Nắm được những mẫu câu thiết thực trong giao tiếp thương mại.
 • Vận dụng những mẫu câu vào trong các tình huống giao tiếp thương mại.

Chi tiết khóa học

 • TIẾNG ANH KINH THƯƠNG THEO TÌNH HUỐNG

  • Bài 1: Khen ngợi (Praises)
  • Bài 2: Phê bình góp ý (Giving Comment)
  • Bài 3: Xin nghỉ phép (Asking for Leave)
  • Bài 4: Nhờ đồng nghiệp giúp đỡ (Asking For Help)
  • Bài 5: Gọi điện thoại (Making Phone Call)
  • Bài 6: Phỏng vấn xin việc (Job Interview)
  • Bài 7: Kỹ năng hỏi và trả lời một vấn đề (Asking And Answering A Problem)
  • Bài 8: Ngỏ ý giúp ai một việc gì đó (Offering To Help Someone)
  • Bài 9: Đưa ý kiến, thể hiện sự đồng ý, không đồng ý (Giving Opinion, Express Agreement And Disagreement)
  • Bài 10: Xin lỗi, tha thứ và diễn tả sự thất vọng (Apologizing, Forgiving, Expressing Disappointment)
  • Đánh giá góp ý cho khóa học
  • Các khóa học có liên quan

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.