Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Thành thạo các hàm Excel thông dụng, ứng dụng vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?

Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm để đi thi?

Bạn thấy các hàm Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?

Khóa học Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm Hàm Excel và ứng dụng của nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.

Khóa học bao gồm phần Giải các bài tập tổng hợp, giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung, được hướng dẫn thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel.

Bạn sẽ học được gì?

  • Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
  • Nhóm hàm toán học – thống kê: Sum, Sumif, min – max, average, count…
  • Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper…
  • Nhóm hàm ngày tháng
  • Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset…
  • Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Đối tượng đào tạo

  • Người thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel
  • Học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel
  • Người muốn tìm một phương pháp học các hàm Excel dễ dàng hơn

Nội dung khóa học

 Phần 1: Hàm toán học – thống kê
 Bài 1: Hàm SUM – Tính tổng 0:11:28
 Bài 2: Hàm PRODUCT – Tính tích các số 0:01:40
 Bài 3: Hàm SUBTOTAL 0:09:58
 Bài 4: Hàm SUMIF – Tính tổng có điều kiện 0:12:15
 Bài 5: Hàm SUMIFS – Tính tổng theo nhiều điều kiện 0:10:33
 Bài 6: Hàm SUMPRODUCT – Tính tổng theo mảng 0:11:55
 Bài 7: Hàm AVERAGE – Tính trung bình cộng 0:01:50
 Bài 8: Hàm MAX – Tìm giá trị lớn nhất 0:01:29
 Bài 9: Hàm LAGRE – Tìm số lớn nhất thứ k trong dãy 0:01:44
 Bài 10: Hàm MIN – SMALL: Tìm giá trị nhỏ thứ k 0:02:47
 Bài 11: Hàm COUNT – COUNTA, COUNT – Hàm đếm và đếm có điều kiện 0:06:22
 Bài 12: Hàm COUNTIFS – Đếm nhiều điều kiện 0:06:22
 Phần 2: Nhóm hàm xử lý chuỗi
 Bài 13: Hàm LEN – LEFT – RIGHT – MID P1: Hàm xử lý chuỗi 0:12:45
 Bài 14: Hàm LEN – LEFT – RIGHT – MID P2: Ví dụ 0:15:52
 Bài 15: Hàm FIND – Tìm vị trí của một chuỗi 0:09:32
 Bài 16: Hàm UPPER, LOWER và PROPER – Chuyển đổi giữa chữ hoa và chữ thường 0:04:13
 Bài 17: Hàm TRIM – Cắt bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chữ 0:01:45
 Phần 3: Nhóm hàm Ngày tháng
 Bài 18: Hàm DATE (Phần 1) – Ghép ngày, tháng, năm riêng lẻ thành ngày, tháng, năm 0:05:17
 Bài 19: Hàm DATE (Phần 2)- Ví dụ 0:03:39
 Bài 20: Hàm DAY – Month – Year – Tách ra ngày, tháng, năm từ ngày, tháng, năm 0:02:16
 Bài 21: Hàm WEEKDAY – Trả về số chỉ thứ trong tuần 0:04:10
 Bài 22: Hàm TODAY – NOW – Hour – Minute – Second 0:14:15
 Bài 23: Hàm Eomonth – Edate 0:06:41
 Phần 4: Hàm dò tìm dữ liệu
 Bài 24: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 1) 0:18:08
 Bài 25: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 2) 0:07:33
 Bài 26: Hàm HLOOKUP – Dò tìm theo dòng 0:09:48
 Bài 27: Hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF 0:11:55
 Bài 28: Hàm INDEX, Match – Dò tìm 2 chiều (vừa theo cột, vừa theo dòng) 0:13:58
 Bài 29: Hàm Offset: Trả về ô hoặc khối ô căn cứ vào vùng dữ liệu gốc 0:26:24
 Phần 5: Các Hàm khác
 Bài 30: Hàm Int – Mod – Lấy phần nguyên và phần dư của phép chia 0:13:46
 Bài 31: Hàm ISNA 0:06:41
 Bài 32: Hàm IFFEROR 0:08:40
 Phần 6: Bài tập thực hành các hàm
 Bài 33: Hàm Int, Mod – Bảng tính tiền thuê xe 0:05:09
 Bài 34: Hàm If – Bảng tính tiền điện 0:07:01
 Bài 35: Hàm If lồng – Bảng tính tiền nước 0:08:09
 Bài 36: Hàm If, And, Rank – Bảng kết quả học tập 0:10:33
 Bài 37: Hàm if, And, Weekday, Sumif – Bảng tính tiền khách sạn 0:21:56
 Bài 38: Hàm If, And, Countif – Bảng Kiểm tra chất lượng đầu năm 0:10:31
 Bài 39: Hàm Vlookup, Hlookup – Bảng thanh toán lương 0:04:27
 Bài 40: Hàm Vlookup, If, Left, Right, Mid, Value – Bảng Báo cáo doanh thu 0:09:57
 Bài 41: Hàm Vlookup, If, Max, Large – Bảng Theo dõi tình hình sản xuất 0:13:57
 Bài 42: Hàm Vlookup, Int, Weekday, Sumif – Bảng tính tiền thuê xe 0:09:36
 Bài 43: Hàm Vlookup, If – Kết quả thi tuyển sinh 0:11:49
 Bài 44: Hàm Hlookup, If, Or, And, Left, Weekday, Edate, Eomonth – Kế hoạch giảng dạy 0:11:49
 Bài 45: Hàm Vlookup, Eomonth, If – Bảng Tiến độ thực hiện hợp đồng 0:11:38
 Bài 46: Hàm Vlookup, If, Left – Bảng Theo dõi tiền bảo hiểm 0:05:40
 Bài 47: Hàm Index, Match, If, Left, Right, Value – Bảng Tình hình sản xuất nông sản 0:22:16
 Bài 48: Hàm Offset, Match, Index, If, Or, Min, Countif – Bảng điểm thi xếp loại học tập 0:36:23
 Bài 49: Hàm Hlookup, If, Left, Right, And: Bảng theo dõi tình hình sản xuất 0:10:22
 Bài 50: Hàm Vlookup, If, And, Or, Day, Weekday: Bảng thống kê tình hình chuyến bay 0:11:25
 Bài 51: Hàm Hour, Minute, Second, Vlookup, Weekday, Or, Sumif: Bảng theo dõi cuộc gọi 0:12:06
 Bài 52: Hàm Vlookup, If, And, Weekday, Sumif – Bảng theo dõi tình hình sản xuất 0:08:44
 Bài 53: Hàm Vlookup, Hlookup, Index, Match, Left, Right – Bảng thống kê tiêu thụ sản phẩm 0:12:34
 Bài 54: Hàm Index, Match, If, Countif – Bảng theo dõi ngày trực 0:21:27
 Bài 55: Hàm Vlookup, If, And – Bảng theo dõi tình hình lắp ráp 0:06:44
 Bài 56: Hàm Index, Match, Sumif – Bảng kê mua bán nguyên liệu 0:15:47
 Bài 57: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 1 0:21:16
 Bài 58: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 2 0:22:19
 Bài 59: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 3 0:21:46
 Bài 60: Thực hành vẽ biểu đồ 0:08:00

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.