Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z

Hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp, biết cách kê khai, quyết toán thuế TNDN, xử lý các tình huống cụ thể, giúp kế toán viên tự tin trong công việcTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z, được giảng dạy bởi Giảng viên giàu kinh nghiệp – Nguyễn Lê Hoàng, gồm các nội dung chính:

Quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

Nắm rõ về doanh thu tính thuế và thu nhập khác

Tìm hiểu các khoản thu nhập miễn thuế

Xử lý chi phí ĐƯỢC TRỪ và  KHÔNG ĐƯỢC TRỪ

Phân tích chuyên sâu các khoản CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ (tiền lương, khấu hao…vv)

Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương

Phân biệt thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN

Sự KHÁC BIỆT giữa thuế và kế toán về GHI NHẬN DOANH THU

Hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ cách ước tính doanh thu chi phí để tạm nộp thuế TNDN

Phân tích chuyên sâu các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Hướng dẫn CHUYÊN SÂU về cách điều chỉnh TĂNG GIẢM LỢI NHUẬN theo pháp luật thuế

Hướng dẫn chi tiết CÁCH BÓC TÁC chi phí không được trừ khi quyết toán thuế

Hướng dẫn cặn kẽ các trường hợp CHUYỂN LỖ khi tính thuế

Hướng dẫn cách tính thuế TNDN, làm thể nào để KHÔNG BỊ PHẠT CHẬM NỘP

Bảo vệ chi phí TỐI ƯU SỐ THUẾ PHẢI NỘP

Hướng dẫn thực hành lên tờ khai quyết toán thuế TNDN full từ A-Z

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế TNDN

Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp…..

Bạn sẽ học được gì?

 • CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó
 • HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNDN
 • Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNDN hàng tháng, hàng quý, cuối năm
 • Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế TNDN trong doanh nghiệp
 • Nắm rõ những khoản CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ và KHÔNG ĐƯỢC TRỪ
 • Nắm rõ THỜI ĐIỂM GHI NHẬN doanh thu và sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán.
 • XỬ LÝ TỐT các khoản CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ – tối ưu số thuế phải nộp
 • THÀNH THẠO việc TẠM TÍNH và THỰC HÀNH QUYẾT TOÁN thuế TNDN
 • Nắm rõ các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán
 • Nắm vững nguyên tắc chuyển lỗ và sử dụng lỗ
 • Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được
 • TỐI ƯU SỐ THUẾ phải nộp cho doanh nghiệp

Đối tượng đào tạo

 • Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự… chưa có kinh nghiệm làm kế toán thực tế
 • Kế toán viên cần tìm hiểu về kê khai, quyết toán về thuế TNDN
 • Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần học để nắm bắt và theo dõi công việc trong doanh nghiệp
 • Đối tượng khác có nhu cầu…

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu và quy định chung
 Bài 1: Giới thiệu khóa học và Tải tài liệu 0:05:42
 Bài 2: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0:03:40
 Bài 3: Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 0:10:11
 Bài 4: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 0:05:23
 Bài 5: Bài trắc nghiệm 1
 Phần 2: Doanh thu tính thuế
 Bài 6: Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp 0:06:44
 Bài 7: Thời điểm xác định doanh thu 0:05:21
 Bài 8: So sánh thời điểm xuất hóa đơn, ghi nhận thuế GTGT và thuế TNDN 0:10:20
 Bài 9: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp – Phần 1 0:04:03
 Bài 10: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp – Phần 2 0:05:48
 Bài 11: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp – Phần 3 0:08:15
 Bài 12: Sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán 0:14:09
 Bài 13: Tình huống về thời điểm ghi nhận doanh thu 0:11:30
 Bài 14: Chính sách giá bán – Tối ưu doanh thu 0:09:04
 Bài 15: Bài trắc nghiệm 2
 Phần 3: Xử lý chi phí được trừ và không được trừ
 Bài 16: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ – Phần 1 0:08:09
 Bài 17: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ – Phần 2 0:09:29
 Bài 18: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 1 0:07:48
 Bài 19: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 2 0:06:12
 Bài 20: Xử lý chi phí do thiên tai hỏa hoạn, hư hỏng, hết date 0:08:54
 Bài 21: Xử lý khấu hao TSCĐ không phục vụ cho sản xuất kinh doanh 0:08:05
 Bài 22: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp 0:07:30
 Bài 23: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc ghi chép trong sổ sách kế toán 0:06:24
 Bài 24: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt khung khấu hao quy định 0:15:42
 Bài 25: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt mức trần về giá trị khấu hao 0:11:44
 Bài 26: Khấu hao đối với công trình trên đất 0:06:02
 Bài 27: Xử lý khấu hao TSCĐ tạm dừng hoạt động 0:09:54
 Bài 28: Xử lý chi phí vượt định mức, dự toán 0:11:39
 Bài 29: Xử lý chi phí mua vào không có hóa đơn 0:11:38
 Bài 30: Xử lý chi phí thuê tài sản của cá nhân 0:07:55
 Bài 31: Xử lý chi phí tiền lương cho người lao động 0:14:01
 Bài 32: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 1 0:09:48
 Bài 33: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 2 0:09:57
 Bài 34: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 1 0:08:55
 Bài 35: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 2 0:06:37
 Bài 36: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 3 0:07:36
 Bài 37: Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương 0:13:37
 Bài 38: Tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc Cty TNHH một thành viên 0:05:36
 Bài 39: Xử lý chi phí tiền lương trong hợp đồng giao khoán 0:11:45
 Bài 40: Xử lý chi phí tiền lương, tiền công có tính chất vụ việc 0:05:04
 Bài 41: Xử lý chi phí trang phục 0:11:21
 Bài 42: Xử lý chi phí tiền ăn 0:08:35
 Bài 43: Xử lý chi phí xăng xe, điện thoại 0:09:31
 Bài 44: Xử lý chi phí công tác phí – Phần 1 0:07:57
 Bài 45: Xử lý chi phí công tác phí – Phần 2 0:04:00
 Bài 46: Xử lý chi phí điện, nước khi thuế địa điểm kinh doanh 0:06:55
 Bài 47: Xử lý chi phí với tài sản không thỏa mãn là tài sản cố định 0:06:57
 Bài 48: Xử lý chi phí lãi vay 0:14:33
 Bài 49: Xử lý chi phí lãi vay khi quỹ tiền mặt ảo 0:13:25
 Bài 50: Xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 0:09:44
 Bài 51: Xử lý chi phí không tương ứng với doanh thu tính thuế 0:08:52
 Bài 52: Xử lý chi phí phúc lợi 0:08:44
 Bài 53: Xử lý chi phí tài trợ 0:05:36
 Bài 54: Xử lý chi phí vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng 0:06:15
 Bài 55: Kết luận chung về chi phí không được trừ 0:09:26
 Bài 56: Bài trắc nghiệm 3
 Phần 4: Thu nhập khác, thu nhập miễn thuế và chuyển lỗ
 Bài 57: Thu nhập khác 0:07:36
 Bài 58: Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 0:05:40
 Bài 59: Xác định lỗ và nguyên tắc chuyển lỗ 0:14:33
 Bài 60: Tình huống chuyển lỗ thực tế – Phần 1 0:04:24
 Bài 61: Tình huống chuyển lỗ thực tế – Phần 2 0:10:14
 Bài 62: Tình huống chuyển lỗ thực tế – Phần 3 0:09:31
 Bài 63: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0:10:17
 Bài 64: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 0:04:45
 Bài 65: Bài trắc nghiệm 4
 Phần 5: Hướng dẫn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 Bài 66: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp – Phần 1 0:08:18
 Bài 67: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp – Phần 2 0:08:31
 Bài 68: Tình huống thực tế về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0:10:44
 Bài 69: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN – Phần 1 0:09:59
 Bài 70: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN – Phần 2 0:06:34
 Bài 71: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN – Phần 3 0:08:40
 Bài 72: Một số điểm lưu ý khi ước tính doanh thu, chi phí 0:05:37
 Bài 73: Bài trắc nghiệm 5
 Phần 6: Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 Bài 74: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 0:11:25
 Bài 75: Giới thiệu tờ khai quyết toán thuế TNDN và căn cứ lập 0:10:03
 Bài 76: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 1 0:14:20
 Bài 77: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 2 0:04:36
 Bài 78: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 3 0:08:04
 Bài 79: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 4 – Xử lý chi phí không được trừ 0:07:21
 Bài 80: Hướng dẫn điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 5 0:07:08
 Bài 81: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp – Phần 1 0:11:30
 Bài 82: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp – Phần 2 0:14:23
 Bài 83: Thực hành quyết toán thuế TNDN cho một doanh nghiệp cụ thể 0:22:39
 Bài 84: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp 0:08:09
 Bài 85: Tổng kết khóa học 0:04:16
 Bài 86: Bài trắc nghiệm 6

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.