Tư duy CEO

Có được tư duy lãnh đạo sắc bén, điều hành doanh nghiệp có hệ thống, bài bản và chuyên nghiệp.

Giảng viên: Nguyễn Văn Đức


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả như  mong muốn?
Doanh nghiệp hoạt động không bài bản, chuyên nghiệp nên tiềm ẩn khá nhiều rủi ro?
Dù đã rất nỗ lực nhưng việc quản lý con người là rất khó khăn và chưa biết làm thế nào?
Các vấn đề sự vụ phát sinh nhiều ?
Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty cung cấp ra thị trường chưa được như ý muốn?
Việc cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng trở nên khó khăn, chi phí quảng cáo, Marketing ngày càng tăng?

Có quá nhiều vấn đề phát sinh và vướng mắc cần điều chỉnh trong việc điều hành một doanh nghiệp.

Hãy đến với khóa học Tư duy CEO tại Unica.vn.

Điều hành doanh nghiệp một cách bài bản.

Yên tâm đầu tư củng cố bộ máy hoạt động cho doanh nghiệp.

Định hướng cán bộ công nhân viên làm việc nghiêm túc, đạt hiệu quả tối đa.

Khách hàng hài lòng về sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp mà không mất thêm quá nhiều chi phí quảng cáo, marketing.

Bạn sẽ học được gì

  • Có được tư duy “Lãnh đạo & Quản lý” sắc bén
  • Nắm bắt được tư duy “Điều hành doanh nghiệp có hệ thống”
  • Biết cách làm cho “Hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn CBCNV làm việc một cách nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp”.
  • Biết cách làm cho “Khách hàng hài lòng về sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp ở mọi nơi, mọi lúc”.
  • Có được tư duy giúp “Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhưng không làm tăng chi phí quảng cáo, marketing”.
  • Hoạt động doanh nghiệp đi vào nề nếp, an tâm tập trung chiến lược phát triển công ty một cách bền vững.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:06:39
 Phần 2: Tư duy cần thiết
 Bài 2: Tư duy mục tiêu 0:09:52
 Bài 3: Tư duy về Con người 0:13:32
 Bài 4: Tư duy về điều hành công việc 0:03:10
 Bài 5: Tư duy quyền lực 0:03:00
 Bài 6: Tư duy về động lực làm việc 0:02:52
 Bài 7: Tư duy mục đích 0:03:02
 Bài 8: Tư duy quản lý 0:03:16
 Bài 9: Tư duy về xung đột nội bộ 0:06:25
 Bài 10: Triết lý Kiềng ba chân 0:05:47
 Bài 11: Chân kiềng “Tổ chức – Nhân sự” P1 0:01:33
 Bài 12: Chân kiềng “Tổ chức – Nhân sự” P2 0:11:43
 Bài 13: Chân kiềng “Tổ chức – Nhân sự” P3 0:02:20
 Bài 14: Chân kiềng “Tổ chức – Nhân sự” P4 0:03:59
 Bài 15: Chân kiềng “Tổ chức – Nhân sự” P5 0:02:18
 Bài 16: Chân kiềng tài chính 0:06:27
 Bài 17: Chân kiềng kinh doanh 0:09:13
 Bài 18: Tư duy pháp trị 0:10:11
 Bài 19: Tư duy kế hoạch 0:07:44
 Phần 3: Khách hàng
 Bài 20: Hiểu được mong muốn khách hàng 0:08:02
 Bài 21: Trả lời được câu hỏi “Khách hàng là ai?” 0:09:52
 Phần 4: Cạnh tranh
 Bài 22: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh 0:07:42
 Bài 23: Không rập khuôn cách làm của công ty lớn 0:03:09
 Bài 24: Khai thác tối đa lợi thế của doanh nghiệp 0:03:06

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.