Đầu tư chứng khoán hiệu quả

Khóa học đem đến cho bạn kiến thức về định giá cổ phiếu, khả năng tìm được cổ phiếu tốt và mua được chúng với số tiền hợp lý, tránh được những rủi ro, cạm bẫy trên thị trường chứng khoán.

Giảng viên: Nguyễn Bá DươngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn tham gia thị trường chứng khoán nhưng bạn chưa có kiến thức nền tảng?

Bạn mới tham gia thị trường chứng khoán, bạn cần có những định hướng đúng đắn và kịp thời?

Hãy đến với khóa học Đầu tư chứng khoán hiệu quả tại Unica.vn. Khóa học này cung cấp cho bạn:

 • Tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán hiệu quả
 • Các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả
 • Hiểu được báo cáo tài chính
 • Phân tích cơ bản chứng khoán
 • Gía trị thời gian của dòng tiền
 • Yếu tố nội tại của doanh nghiệp

Sau khi học xong khóa học này, bạn sẽ có kiến thức am hiểu về định giá cổ phiếu, có khả năng tìm được cổ phiếu tốt và mua được chúng với số tiền hợp lý. Tránh được những rủi ro, cạm bẫy trên thị trường chứng khoán, đặc biệt bạn sẽ có hướng dẫn cầm tay chỉ việc để có thể tự tin tham gia vào thị trường chứng khoán tìm kiếm lợi nhuận trọn vẹn đầy đủ thực tế.

Bạn sẽ học được gì

 • Tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán hiệu quả và cách đầu tư thông minh.
 • Các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả giúp bạn dễ dàng lọt vào nhóm 10% những nhà đầu tư chiến thắng trên thị trường.
 • Hiểu được báo cáo tài chính
 • Phân tích cơ bản chứng khoán
 • Gía trị thời gian của dòng tiền
 • Yếu tố nội tại của doanh nghiệp

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu chung 0:04:14
 Bài 2: Giới thiệu về đầu tư chứng khoán hiệu quả 0:03:05
 Phần 2: Tư duy đầu tư hiệu quả
 Bài 3: Tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán 0:03:36
 Bài 4: Quy luật tự nhiên trong đầu tư chứng khoán 0:04:58
 Bài 5: Mua tài sản dưới giá trị thực 0:03:26
 Bài 6: Mua một cổ phiếu là bạn đang mua một phần doanh nghiệp 0:03:48
 Bài 7: Thị trường luôn luôn đúng 0:04:25
 Bài 8: Trí tuệ cảm xúc 0:05:13
 Bài 9: Kiên nhẫn là thành công 0:03:44
 Bài 10: Tiết kiệm để đầu tư 0:05:13
 Bài 11: Tính kỷ luật 0:04:10
 Phần 3: Các phương pháp đầu tư
 Bài 12: Phương pháp đầu tư theo tâm lý đám đông 0:03:40
 Bài 13: Đầu tư lướt sóng 0:03:35
 Bài 14: Phương pháp đầu tư tăng trưởng 0:12:07
 Bài 15: Phương pháp đầu tư giá trị (FA) 0:13:18
 Bài 16: Phương pháp đầu tư dựa vào phân tích kỹ thuật (TA) 0:16:39
 Bài 17: Phương pháp CANSLIM 0:15:39
 Phần 4: Chia sẻ kinh nghiệm
 Bài 18: Bản lĩnh nhà đầu tư 0:03:34
 Bài 19: Một số kinh nghiệm đầu tư chứng khoán 0:05:55
 Bài 20: Các sai lầm nhà đầu tư thường mắc phải 0:02:34
 Bài 21: Các kỹ năng đầu tư 0:03:24
 Bài 22: Triết lý đầu tư 0:05:50
 Bài 23: Thất bại là học phí 0:02:03
 Phần 5: Báo cáo tài chính
 Bài 24: Bảng cân đối kế toán 0:02:54
 Bài 25: Báo cáo kết quả kinh doanh 0:03:30
 Bài 26: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 0:02:49
 Bài 27: Thuyết minh báo cáo tài chính 0:02:44
 Phần 6: Các chỉ số tài chính
 Bài 28: Nhóm chỉ số khả năng thanh toán 0:04:30
 Bài 29: Nhóm chỉ số khả năng đòn bẩy 0:04:44
 Bài 30: Nhóm chỉ số hiệu suất hoạt động 0:04:51
 Bài 31: Nhóm chỉ số sinh lời EPS, DPS, ROA, ROE, ROS 0:08:09
 Bài 32: Nhóm chỉ số thị trường P/E, B/V 0:03:29
 Phần 7: Phân tích cơ bản chứng khoán
 Bài 33: Tầm quan trọng của phân tích cơ bản 0:02:53
 Bài 34: Qúa trình phân tích cơ bản 0:03:26
 Bài 35: Phương pháp phân tích tài chính Dupont 0:03:15
 Bài 36: Phân tích SWOT cổ phiếu 0:02:37
 Bài 37: Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính 0:02:07
 Phần 8: Gía trị thời gian của dòng tiền
 Bài 38: Lãi đơn, lãi kép 0:03:28
 Bài 39: Gía trị hiện tại của tiền tệ 0:01:13
 Bài 40: Gía trị tương lai của tiền tệ 0:01:28
 Bài 41: Một số ứng dụng giá trị thời gian của tiền 0:01:37
 Phần 9: Yếu tố nội tại của doanh nghiệp
 Bài 42: Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp 0:02:27
 Bài 43: Gía vốn hàng bán 0:02:51
 Bài 44: Chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 0:02:49
 Bài 45: Chi phí tài chính 0:02:50
 Bài 46: Chi phí khác 0:02:47
 Bài 47: Lợi nhuận của doanh nghiệp 0:03:17
 Bài 48: Phân phối và các quỹ của doanh nghiệp 0:03:57
 Bài 49: Những loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp 0:03:17
 Bài 50: Tài sản lưu động của doanh nghiệp 0:03:48
 Bài 51: Tài sản cố định của doanh nghiệp 0:02:17
 Bài 52: Nhu cầu vốn lưu động và hướng xác định vốn 0:01:15
 Bài 53: Các yêu cầu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản lưu động 0:02:11
 Bài 54: Phân tích tài sản lưu động 0:03:13
 Bài 55: Tổng kết 0:05:17

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.