Kiểm thử phần mềm

Được thiết kế theo chuẩn ISTQB, trang bị cho bạn kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, thực hành ngayTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

 • Bạn biết gì kiểm thử phần mềm ?
 • Bạn yêu thích CNTT nhưng bạn không học chuyên ngành CNTT?
 • Bạn muốn làm việc trong ngành CNTT?

Khóa học được thiết kế theo chuẩn ISTQB và các kinh nghiệm thực tế trong dự án giúp bạn nắm được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và được thực hành các công việc trong dự án.

Cung cấp những thông tin cơ bản nhất về nội dung, thời lượng học, cách thức áp dụng trong thực tế,…

Chia sẻ của bản thân giảng viên về những trải nghiệm đúc rút được từ thực tế cuộc sống

Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học & áp dụng những kỹ năng / kiến thức trong khóa học đối với mục tiêu cá nhân của học viên

Đặc biệt khóa học cung cấp nhiều ví dụ thực tế, để học viên có thể tiếp cận với kiến thức thực tế nhanh nhất.

Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu về Kiểm thử phần mềm
 • Hiểu về qui trình phát triển phần mềm
 • Hiểu quy trình Kiểm thử phần mềm
 • Biết các kỹ thuật kiểm thử
 • Thiết kế kiểm thử và viết test case
 • Quản lý lỗi và các công cụ liên quan

Đối tượng đào tạo

 • Sinh viên theo học ngành CNTT nhưng không chuyên sâu lập trình
 • Sinh viên Ngoại ngữ, Điện tử viễn thông, Kinh tế nhưng yêu thích CNTT
 • Người mới ra trường

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan quy trình kiểm thử phần mềm
 Bài 1: Giới thiệu về kiểm thử phần mềm 0:33:04
 Bài 2: 7 Nguyên lý trong kiểm thử phần mềm 0:11:02
 Bài 3: Quy trình phát triển phần mềm 0:41:02
 Bài 4: Quy trình kiểm thử phần mềm 0:44:59
 Phần 2: Test level (Các mức kiểm thử)
 Bài 5: Các test level được áp dụng trong dự án 0:26:21
 Phần 3: Test type (Các loại kiểm thử)
 Bài 6: Kiểm thử chức năng 0:13:12
 Bài 7: Kiểm thử phi chức năng 0:27:47
 Phần 4: Test case là gì? Làm thế nào để phát triển test case?
 Bài 8: Test case là gì? Làm thế nào để viết test case đầu tiên 0:13:21
 Bài 9: Thiết kế test case cho chức năng Login 0:19:45
 Phần 5: Các kỹ thuật thiết kế test case và các ví dụ thực hành
 Bài 10: Các kỹ thuật thiết kế test – Test design techniques 0:08:04
 Bài 11: Kỹ thuật kiểm thử Phân vùng tương đương 0:20:14
 Bài 12: Kỹ thuật kiểm thử Phân tích giá trị biên 0:06:33
 Bài 13: Cách kết hợp kỹ thuật phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên 0:13:07
 Bài 14: Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định 0:27:02
 Bài 15: Kỹ thuật kiểm thử bảng thay đổi trạng thái (State Transition Table) 0:10:16
 Bài 16: Kỹ thuật kiểm thử Use case 0:14:01
 Bài 17: Ứng dụng các kỹ thuật để thiết kế test vào chức năng Google Registration 0:14:47
 Phần 6: Lỗi là gì, quản lý lỗi như thế nào
 Bài 18: Lỗi là gì? Quản lý lỗi như thế nào? 0:31:32
 Bài 19: Báo cáo test. Các phép đo cơ bản trong hoạt động kiểm thử 0:12:38

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.