Luyện thi Topik II

Khóa học “Luyện Thi Topik II”  chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện, mà vẫn đạt được kết quả cao khi tham gia kì thi.
Giảng viên: Châu Thùy Trang


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn đang lo lắng vì kì thi Topik II sắp tới mà bạn chưa ôn luyện ? Hay do bận rộn bạn không sắp xếp được thời gian đến trung tâm luyện thi? Bạn chưa tìm được phương pháp ôn luyện tiếng Hàn phù hợp?

Nếu bạn đang có dự định đi du học Hàn Quốc hoặc làm việc tại các Công ty Hàn Quốc thì kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK vô cùng quan trọng và cần thiết. TOPIK là chứng chỉ duy nhất được thừa nhận trên toàn thế giới về năng lực tiếng Hàn, là điều kiện cơ bản để có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc, xin việc, làm việc tại Hàn Quốc

Khóa học “Luyện Thi Topik II”  chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện. Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik II, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik II, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik II.

Giảng viên Châu Thùy Trang tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ trường Đại học Hannam, có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn sẽ giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Topik II.

Bạn sẽ học được gì

  • Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik I, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik I, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik I.
  • Đạt được Topik II cấp 3-4-5

Nội dung khóa học

 Phần 1: 90 ngữ pháp thường hay xuất hiện trong Topik II
 Bài 1: Ngữ pháp số 1- -듣지 0:18:56
 Bài 2: Ngữ pháp số 2 – A-V + 거나 0:09:30
 Bài 3: Ngữ pháp số 3 – V+ -고 나서 0:05:25
 Bài 4: Ngữ pháp số 4- V+ -다 보면 0:15:38
 Bài 5: 강 [NGỮ PHÁP TRUNG Cấp] PHÂN BIỆT -다 보면–다 보니까 0:08:45
 Phần 2: Luyện kĩ năng giải đề
 Bài 6: Dạng 1 [ Câu 1-2] Hãy chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 빈칸에 들어갈 맞는 문법 고르기 0:54:00
 Bài 7: Dạng 2 [ Câu 3-4] Hãy chọn cách thể hiện giống với phần gạch dưới 밑줄 친 부분과 비슷한 표현 고르기 0:43:43
 Bài 8: Dạng 3 [ Câu 5-8] : Hãy chọn xem dòng chữ sau đây nói về chủ đề gì ? 무엇에 대한 글인지 고르기 0:38:19
 Bài 9: Dạng 4a [ Câu 9-10] Hãy chọn câu có nội dung giống với biểu đồ hoặc nội dung sau 글이나 도표의 내용과 같은 것 고르기 1:02:45
 Bài 10: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 1~6 : Hãy đọc đoạn văn sau và chọn câu có nội dung giống 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오 0:47:04
 Bài 11: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 7~14 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오 0:49:25
 Bài 12: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 15~18 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오 0:34:53
 Bài 13: Dạng 5 [Câu 13~15] 1~ 7 : Hãy sắp xếp những câu sau đây theo thứ tự 순서대로 맞게 나열하기 0:47:21
 Bài 14: Dạng 5 [Câu 13~15] 8~ 15 : 순서대로 맞게 나열하 0:51:16
 Bài 15: Dạng 6 [Câu 16~18, câu 28~31] đề 1~ 6 : Hãy chọn nội dung thích hợp điền vào chỗ trống ( ) ( )에 들어갈 내용 고르기 0:55:36
 Bài 16: Dạng 6 [Câu 16- 18, 28-31] CÂU 5-12 ( )에 들어갈 내용 고르기 0:53:03
 Bài 17: Dạng 6 [Câu 16- 18, 28-31]- 13-15, Dạng 7 [Câu 19-20] -1-2 ( )에 들어갈 내용 고르기 0:56:18
 Bài 18: Dạng 7 [câu 19-20] câu 3 4 5 : ( )에 알맞은 어휘 +내용과 같은 것 고르기 0:39:05
 Bài 19: Dạng 8 [Câu 21-22] đề 1-2-3-4: Hãy chọn câu giống với nội dung + chọn câu thành ngữ – tục ngữ thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 에 알맞은 관용 표현이나 속담 +내용과 같은 것 고르기 1:05:01
 Bài 20: Dạng 9 [câu 23-24] đề 1-2-3 Hãy chọn tâm trạng + chọn câu giống với nội dung. 심정 + 내용과 같은 것 고르기 0:56:42
 Bài 21: Luyện thi topik 2 trang 190 quyển Cẩm nang luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang 0:12:32
 Bài 22: So sánh “- (으)려고 – & “-기 위해서– Cẩm nang luyện thi Topik II – Châu Thùy Trang – 0:06:05
 Bài 23: So sánh -더라도 VA -아도 – Sách luyện thi Topik II với Châu Thùy Trang 0:04:17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.