Phép nhân và phép chia Soroban cho bé 3 đến 8 tuổi

Nâng cao khả năng tính toán của bé, thành thạo phép nhân, phép chia Soroban cho bé từ 3 – 8 tuổi, phát triển cân bằng cả 2 bán cầu não
Giảng viên: Nguyễn Văn Thiết – Giáo Viên ôn thi đại học, dạy tính nhanh bằng Fingermath, SorobanTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn có con trong độ tuổi 3 – 8 tuổi

Bạn là giáo viên mầm non, tiểu học

Bạn đã học xong khóa học Tính toán và ảo tính Soroban cho bé 3 đến 8 tuổi. Vậy thì bạn đã hiểu được công dụng tính toán của Soroban, biết các quy tắc cộng trừ để hướng dẫn cho các bé. Vậy thì không có lý gì bạn không học khóa tiếp theo: Phép nhân và phép chia Soroban cho bé 3 đến 8 tuổi, của Giảng viên Nguyễn Văn Thiết.

Khóa học tiếp tục củng cố kiến thức cho các phụ huynh về tính toán Soroban, giúp bạn nắm được các quy tắc nhân chia trên bàn tính Soroban trong phạm vi nhiều con số để hướng dẫn các bé.

Khóa học được thiết kế đơn giản và theo hệ thống nên rất dễ học và vận dụng. Bạn sẽ được hướng dẫn làm thế nào để phát triển khả năng ảo tính của các bé một cách nhanh chóng và chính xác với phép nhân và phép chia trên Soroban.

Bạn sẽ học được gì

  • Phụ huynh biết cách nhân chia trên bàn tính Soroban
  • Hướng dẫn bé làm các phép nhân chia một cách chính xác, thuần thục
  • Bé tăng sự tập trung trí óc, tăng khả năng ghi nhớ
  • Phát triển toàn diện cả 2 bán cầu não trái, não phải, nâng cao khả năng tính toán

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:01:10
 Phần 2: Phép nhân
 Bài 2: Phép nhân hai con số với một con số 0:09:17
 Bài 3: Phép nhân hai con số với một con số (tiếp) 0:05:23
 Bài 4: Phép nhân hai con số với hai con số 0:10:22
 Bài 5: Phép nhân hai con số với hai con số (tiếp) 0:08:52
 Bài 6: Phép nhân hai con số với ba con số 0:12:18
 Bài 7: Phép nhân hai con số với ba con số (Tiếp) 0:06:55
 Bài 8: Phép nhân có số thập phân 0:06:24
 Bài 9: Phép nhân có số thập phân (p2) 0:07:49
 Bài 10: Phép nhân có số thập phân (p3) 0:07:14
 Bài 11: Bài tập tổng hợp 0:07:13
 Bài 12: Bài tập tổng hợp (p2) 0:05:49
 Bài 13: Bài tập tổng hợp (p3) 0:07:58
 Phần 3: Phép chia
 Bài 14: Phép chia hai chữ số cho một chữ số 0:07:58
 Bài 15: Phép chia ba chữ số cho một chữ số 0:10:43
 Bài 16: Phép chia bốn chữ số cho một chữ số 0:11:58
 Bài 17: Bài tập thực hành phép chia cho một chữ số 0:08:03
 Bài 18: Phép chia ba chữ số cho hai chữ số 0:11:29
 Bài 19: Phép chia bốn chữ số cho hai chữ số 0:08:05
 Bài 20: Bài tập tổng hợp phép chia 0:07:13
 Bài 21: Bài tập tổng hợp phép chia tiếp 0:09:33
 Bài 22: Phép chia có số thập phân 0:07:16
 Bài 23: Phép chia có số thập phân (tiếp) 0:09:54
 Bài 24: Bài tập tổng hợp 0:04:28

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.