Phương pháp Giao dịch Phái Sinh hiệu quả

Khóa học sẽ giúp bạn xây dựng tư duy kinh doanh với mô hình kinh doanh đơn giản từ việc giao dịch (trading) mà không yêu cầu nhiều vốn, nhân viên hay thiết bị máy móc.


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Không chỉ cung cấp cho nhà đầu tư một kênh đầu tư mới, sự ra đời của chứng khoán phái sinh sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phòng vệ rủi ro và tạo  điều kiện thúc đẩy đầu tư dài hạn. Chứng khoán phái sinh được kỳ vọng sẽ làm tăng tính hiệu quả của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bên cạnh những đặc điểm hấp dẫn trên, thị trường chứng khoán phái sinh cũng tiềm ẩn rủi ro đòi hỏi nhà đầu tư phải nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về thị trường này. Khóa học Kiếm tiền Hiệu quả Từ Giao dịch Phái Sinh sẽ đem đến cho bạn:

 • Phương pháp phân tích kĩ thuật để áp dụng trong giao dịch phái sinh
 •  Cách sử dụng phần mềm Amibroker để thiết lập biểu đồ phục vụ việc phân tích kĩ thuật
 • Cách thức quản lý tiền và quản lý rủi ro hiệu quả bằng cách tính được số lượng hợp đồng nên mua/bán (position sizing) và kiểm soát rủi ro/lợi nhuận trên mỗi giao dịch
 • Cách thiết lập nhật ký giao dịch “trading journal” để ghi lại lịch sử giao dịch, quản lý và rút ra kinh nghiệm từ những giao dịch trước đó
 • Học được cách kiểm soát tâm lý trong giao dịch và tư duy thống kê trong giao dịch

Bạn sẽ học được gì

 •  Cơ hội gia tăng nguồn thu nhập thụ động
 • Biết cách tự phân tích và ra quyết định đầu tư và không phụ thuộc vào ai khác
 • Biết cách quản lý tiền hiệu quả
 • Biết cách kiểm soát cảm xúc trong giao dịch
 • Tự tin khi ra quyết định đầu tư
 • Có thể trở thành nhà đầu tư tài chính (trader) chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Khóa học sẽ giúp bạn:

 •  Nắm vững kiến thức trong giao dịch & đầu tư tài chính
 •  Học được tư duy của trader chuyên nghiệp
 • Giúp bạn xây dựng tư duy kinh doanh với mô hình kinh doanh đơn giản từ việc giao dịch (trading) mà không yêu cầu nhiều vốn, nhân viên hay thiết bị máy móc.
 • Tạo ra nguồn thu nhập thụ động bền vững và gia tăng thu nhập hàng tháng
 • Kiến thức bạn học được từ khóa học có thể áp dụng trong lĩnh vực giao dịch các sản phẩm tài chính khác như là chứng khoán
 • Nếu các bạn quyết tâm và áp dụng kiến thức học được trong khóa học này sẽ giúp bạn trở thành nhà đầu tư tài chính (trader) chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:01:25
 Bài 2: Nội dung khóa học 0:02:57
 Phần 2: Giới thiệu Thị trường Phái Sinh
 Bài 3: Giới thiệu Phần 2 0:00:41
 Bài 4: Thị trường phái sinh 0:01:55
 Bài 5: Kiến thức cơ bản về phái sinh 0:08:19
 Bài 6: Kinh doanh với giao dịch phái sinh 0:09:58
 Phần 3: Ba Yếu Tố để Thành Công trong Giao Dịch Phái Sinh
 Bài 7: Giới thiệu Phần 3 0:00:42
 Bài 8: Ba yếu tố để thành công trong giao dịch 0:01:55
 Bài 9: Tổng quan về chiến lược giao dịch 0:02:54
 Bài 10: Tổng quan về quản lý tiền trong giao dịch 0:02:08
 Bài 11: Tổng quan về tâm lý giao dịch 0:03:56
 Phần 4: Chiếc Lược Giao Dịch Phái Sinh
 Bài 12: Giới thiệu Phần 4 0:00:39
 Bài 13: Kiến thức phân tích kĩ thuật cơ bản 0:14:38
 Bài 14: Chiếc lược Bounce_Mua 0:10:35
 Bài 15: Ví dụ chiếc lược Bounce_Mua 0:05:40
 Bài 16: Chiếc lược Bounce_Bán 0:09:24
 Bài 17: Ví dụ chiếc lược Bounce_Bán 0:06:18
 Bài 18: Chiếc lược BMR_Mua 0:08:50
 Bài 19: Ví dụ chiếc lược BMR_Mua 0:04:48
 Bài 20: Chiếc lược BMR_Bán 0:06:22
 Bài 21: Ví dụ chiếc lược BMR_Bán 0:05:45
 Bài 22: Hướng dẫn cách đặt lệnh điều kiện trong giao dịch phái sinh 0:11:40
 Bài 23: Live Trade Example_Short 0:02:13
 Phần 5: Quản lý tiền
 Bài 24: Giới thiệu phần 5 0:00:39
 Bài 25: Cách tính số lượng hợp đồng nên mua/bán (position sizing) 0:05:52
 Bài 26: Cách tính số lượng hợp đồng trên excel 0:12:54
 Bài 27: Quản lý rủi ro 0:04:10
 Phần 6: Tâm lý giao dịch
 Bài 28: Giới thiệu phần 6 0:00:43
 Bài 29: Tâm lý của winners vs. losers 0:11:54
 Bài 30: Những sai lầm hay mắc phải khi giao dịch 0:09:56
 Bài 31: Kiểm soát tâm lý giao dịch 0:08:47
 Bài 32: Tư duy thống kê trong giao dịch 0:12:46
 Phần 7: Kế Hoạch Giao Dịch Phái Sinh
 Bài 33: Giới thiệu phần 7 0:00:39
 Bài 34: Kế hoạch giao dịch phái sinh hiệu quả 0:10:57
 Bài 35: Những kinh nghiệm và lưu ý khi giao dịch 0:08:39
 Bài 36: Cách sử dụng excel để lập nhật kí giao dịch (trading journal) 0:13:38
 Phần 8: Thiết lập biểu đồ trên Amibroker
 Bài 37: Giới thiệu phần 8 0:00:37
 Bài 38: Cách thiết lập các chỉ báo kĩ thuật trên Amibroker 0:14:30
 Bài 39: Cách lấy dữ liệu từ Datafeed 0:05:55
 Bài 40: Cách tạo trading template trên Amibroker 0:05:28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.