Tiếng Trung cao cấp

Khoá học giúp bạn Cải thiện khả năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Trung cũng như tự tin giao tiếp với người bản địa


Tìm Hiểu Thêm

Giảng viên: EZ Language

Giới thiệu khóa học

Dựa trên những kiến thức căn bản đã có ở khóa học tiếng Trung sơ cấp ở phần 1,2 và Tiếng Trung trung cấp, khóa học tiếng Trung cao cấp sẽ tiếp tục củng cố lại các kiến thức căn bản đồng thời mở rộng và đi sâu qua các đoạn hội thoại giao tiếp ngoài những đoạn hội thoại với chủ đề cuộc sống quen thuộc, giáo trình tiếng Trung cao cấp còn thêm vào các chủ đề đa dạng hơn như:thời trang, du lịch, thể thao, giải trí,..v v..

Bạn sẽ học được gì?

  • Có thêm các kiến thức căn bản làm nền để học lên cao hơn nữa
  • Cải thiện khả năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Trung
  • Tự tin giao tiếp với người bản địa
  • Lợi thế cho khi đi xin việc hoặc thi lấy chứng chỉ

Đối tượng đào tạo

  • Những người đã biết tiếng Trung nhưng muốn củng cố nền tảng kiến thức
  • Những ai yêu thích Tiếng Trung
  • Những người đã tham gia và hoàn thành khóa học sơ cấp 1,2 và giáo trình trung cấp của Ez Chinese

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tôi chỉ thích xem quần áo đẹp
 Bài 1: Hội thoại (Phần 1) 0:10:08
 Bài 2: Hội thoại (Phần 2) 0:02:50
 Bài 3: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 1) 0:07:43
 Bài 4: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 2) 0:13:03
 Bài 5: Từ vựng (Phần 3) 0:09:47
 Bài 6: Bài tập 0:14:18
 Bài 7: Tập viết chữ Hán 0:05:43
 Phần 2: Chúng ta đi leo núi Hương Sơn nhé
 Bài 8: Hội thoại (phần 1) 0:08:23
 Bài 9: Hội thoại (Phần 2) 0:09:14
 Bài 10: Từ vựng (Phần 1) 0:10:32
 Bài 11: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 2) 0:17:04
 Bài 12: Bài tập 0:11:46
 Bài 13: Tập viết chữ Hán 0:04:31
 Phần 3: Có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh được không
 Bài 14: Hội thoại 0:10:08
 Bài 15: Hội thoại và từ vựng (Phần 1) 0:09:47
 Bài 16: Hội thoại và từ vựng (Phần 2) 0:09:40
 Bài 17: Hội thoại và từ vựng (Phần 3) 0:05:33
 Bài 18: Từ vựng (Phần 4) 0:08:25
 Bài 19: Bài tập 0:09:31
 Bài 20: Tập viết chữ Hán 0:08:24
 Phần 4: Đừng chơi nữa, đến giờ ăn cơm rồi
 Bài 21: Hội thoại 0:09:19
 Bài 22: Hội thoại và từ vựng (Phần 1) 0:10:10
 Bài 23: Hội thoại và từ vựng (Phần 2) 0:08:50
 Bài 24: Hội thoại và từ vựng (Phần 3) 0:09:05
 Bài 25: Từ vựng (Phần 4) 0:10:34
 Bài 26: Bài tập 0:13:51
 Bài 27: Tập viết chữ Hán 0:05:07
 Phần 5: Tôi bắt nhầm xe rồi
 Bài 28: Hội thoại (Phần 1) 0:07:21
 Bài 29: Hội thoại (Phần 2) 0:07:33
 Bài 30: Từ vựng 0:08:26
 Bài 31: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 1) 0:09:09
 Bài 32: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 2) 0:10:44
 Bài 33: Bài tập 0:14:18
 Bài 34: Tập viết chữ Hán 0:06:29
 Phần 6: Đơn xin nghỉ
 Bài 35: Bài khóa (Phần 1) 0:10:01
 Bài 36: Bài khóa (Phần 2) và từ vựng (Phần 1) 0:09:11
 Bài 37: Từ vựng (Phần 2) 0:06:46
 Bài 38: Ngữ pháp 0:06:52
 Bài 39: Từ vựng (Phần 3) 0:09:47
 Bài 40: Bài tập 0:13:57
 Bài 41: Tập viết chữ Hán 0:05:25
 Phần 7: Cậu đánh võ hầu quyền tốt lắm
 Bài 42: Hội thoại 0:09:11
 Bài 43: Hội thoại và từ vựng (Phần 1) 0:08:28
 Bài 44: Từ vựng (Phần 2) 0:06:46
 Bài 45: Từ vựng (Phần 3) 0:09:42
 Bài 46: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 4) 0:11:33
 Bài 47: Từ vựng (Phần 5) 0:08:50
 Bài 48: Bài tập và tập viết chữ Hán 0:08:20
 Phần 8: Không được nuôi chó trong ký túc xá
 Bài 49: Hội thoại 0:10:16
 Bài 50: Từ vựng (Phần 1) 0:10:07
 Bài 51: Ngữ pháp 0:10:03
 Bài 52: Từ vựng (Phần 2) 0:10:55
 Bài 53: Bài tập 0:09:42
 Bài 54: Tập viết chữ Hán 0:04:43
 Phần 9: Tớ từ trước giờ không nghe đài bao giờ
 Bài 55: Hội thoại 0:09:12
 Bài 56: Hội thoại và từ vựng (Phần 1) 0:10:32
 Bài 57: Từ vựng (Phần 2) 0:06:09
 Bài 58: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 3) 0:10:36
 Bài 59: Từ vựng (Phần 4) 0:10:15
 Bài 60: Bài tập 0:07:01
 Bài 61: Luyện viết chữ Hán 0:06:41
 Phần 10: Mua một chiếc lồng
 Bài 62: Hội thoại 0:10:34
 Bài 63: Từ vựng (Phần 1) 0:07:36
 Bài 64: Ngữ pháp 0:06:29
 Bài 65: Từ vựng (Phần 2) 0:09:02
 Bài 66: Từ vựng (Phần 3) 0:05:04
 Bài 67: Bài tập 0:09:11
 Bài 68: Luyện viết chữ Hán và luyện đọc 0:08:51

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.