Tiếng Trung sơ cấp 2

Học Tiếng Trung qua các mẫu hội thoại giao tiếp, giúp nâng cao vốn từ, ngữ pháp, luyện phản xạ để tự tin giao tiếp với người Trung Quốc

Giảng viên: EZ-LanguageTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn yêu thích tiếng Trung

Bạn chuẩn bị đi du học hay làm việc ở Trung quốc, Đài Loan và muốn học ngôn ngữ bản địa

Bạn đã biết tiếng Trung nhưng muốn củng cố nền tảng kiến thức

Bạn đã tham gia khóa học sơ cấp 1 của EZ Chinese và muốn học nâng cao hơn

Vậy thì bạn không thể bỏ qua khóa học: Tiếng Trung sơ cấp 2

Khóa học Dựa trên những kiến thức căn bản đã có ở khóa tiếng Trung sơ cấp 1. Tuy nhiên, ở  phần 2 này, bạn sẽ tiếp tục được củng cố lại các kiến thức căn bản, đồng thời mở rộng kiến thức ngôn ngữ bằng các đoạn hội thoại giao tiếp về những vấn đề cuộc sống hàng ngày như thời tiết, ăn uống, sinh nhật, hỏi đường……

Từ đó bạn sẽ có kiến thức căn bản, làm nền tảng để học lên cao hơn nữa.

Bạn sẽ học được gì?

  • Tăng vốn từ vựng, ngữ pháp và cải thiện khả năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Trung.
  • Có thêm các kiến thức căn bản làm nền để học lên cao hơn

Đối tượng đào tạo

  • Tất cả mọi người đang có nhu cầu học tiếng Trung cơ bản
  • Những người đã biết tiếng Trung nhưng muốn củng cố nền tảng kiến thức
  • Những ai yêu thích Tiếng Trung
  • Những người đã tham gia khóa học sơ cấp 1 của EZ Chinese

Nội dung khóa học

 Phần 1: Sao đắt vậy?
 Bài 1: Hội thoại và từ vựng (Phần 1) 0:08:26
 Bài 2: Ngữ pháp 0:07:29
 Bài 3: Từ vựng (Phần 2) 0:04:31
 Bài 4: Bài tập và dạy viết chữ Hán 0:12:40
 Bài 5: Phân biệt các âm dễ nhầm lẫn 0:06:09
 Phần 2: Tôi sợ nóng không sợ lạnh
 Bài 6: Hội thoại và từ vựng (Phần 1) 0:09:23
 Bài 7: Ngữ pháp và Từ vựng (Phần 2) 0:10:17
 Bài 8: Tập viết chữ Hán (Phần 1) 0:11:00
 Bài 9: Tập viết chữ Hán (Phần 2) 0:11:02
 Phần 3: Thật là bó tay với bạn
 Bài 10: Hội thoại (Phần 1) 0:09:19
 Bài 11: Hội thoại (Phần 2) 0:09:53
 Bài 12: Từ vựng (Phần 1) 0:10:47
 Bài 13: Ngữ pháp (Phần 1) 0:10:30
 Bài 14: Ngữ pháp (Phần 2) 0:06:49
 Bài 15: Từ vựng (Phần 2) 0:08:38
 Bài 16: Bài tập (Phần 1) 0:07:11
 Bài 17: Bài tập (Phần 2) và luyện viết chữ Hán 0:06:42
 Phần 4: Quý khách còn gọi thêm gì nữa không ạ?
 Bài 18: Hội thoại (Phần 1) 0:11:39
 Bài 19: Hội thoại (Phần 2) 0:07:10
 Bài 20: Từ vựng (Phần 1) 0:09:22
 Bài 21: Ngữ pháp (Phần 1) 0:02:34
 Bài 22: Ngữ pháp (Phần 2) 0:11:20
 Bài 23: Từ vựng (Phần 2) 0:08:00
 Bài 24: Bài tập (Phần 2) và luyện viết chữ Hán 0:10:47
 Phần 5: Tôi mập quá rồi
 Bài 25: Hội thoại (Phần 1) 0:10:47
 Bài 26: Hội thoại (Phần 2) 0:08:50
 Bài 27: Từ vựng (Phần1) 0:09:46
 Bài 28: Ngữ pháp (Phần 1) 0:10:53
 Bài 29: Ngữ pháp (Phần 2) và từ vựng (Phần 2) 0:11:43
 Bài 30: Bài tập (Phần 1) 0:08:53
 Bài 31: Bài tập (Phần 2) và luyện viết chữ Hán 0:10:32
 Phần 6: Đây là cỡ to nhất rồi ạ
 Bài 32: Hội thoại (Phần 1) 0:10:55
 Bài 33: Hội thoại (Phần 2) 0:10:30
 Bài 34: Từ vựng (Phần 1) 0:11:40
 Bài 35: Ngữ pháp (Phần 1) 0:10:36
 Bài 36: Ngữ pháp (Phần 2) 0:07:21
 Bài 37: Bài tập và luyện viết chữ Hán 0:08:03
 Phần 7: Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
 Bài 38: Hội thoại (Phần 1) 0:09:09
 Bài 39: Hội thoại (Phần 2) 0:10:01
 Bài 40: Từ vựng (Phần 1) và ngữ pháp (Phần 1) 0:10:07
 Bài 41: Ngữ pháp (Phần 2) 0:08:43
 Bài 42: Ngữ pháp (Phần 3) 0:12:42
 Bài 43: Ngữ pháp (Phần 4) và từ vựng (Phần 2) 0:08:57
 Bài 44: Ngữ pháp (Phần 5) 0:08:57
 Bài 45: Bài tập và luyện viết chữ Hán 0:09:01
 Phần 8: Tôi tự nấu cơm
 Bài 46: Hội thoại (Phần 1) 0:07:48
 Bài 47: Hội thoại (Phần 2) 0:11:22
 Bài 48: Hội thoại (Phần 3) và từ vựng (Phần 1) 0:11:01
 Bài 49: Từ vựng (Phần 2) và ngữ pháp (Phần1) 0:08:36
 Bài 50: Ngữ pháp (Phần 2) 0:11:00
 Bài 51: Từ vựng (Phần 3) 0:10:10
 Bài 52: Bài tập và luyện viết chữ Hán 0:10:29
 Phần 9: Con ghét nhất là kiểm tra
 Bài 53: Hội thoại (Phần 1) 0:12:36
 Bài 54: Hội thoại (Phần 2) 0:06:19
 Bài 55: Từ vựng (Phần 1) và ngữ pháp (Phần 1) 0:09:50
 Bài 56: Ngữ pháp (Phần 2) và từ vựng (Phần 2) 0:09:23
 Bài 57: Bài tập 0:09:50
 Bài 58: Luyện viết chữ Hán 0:08:05
 Bài 59: Ôn tập bài khóa 0:05:33
 Phần 10: Hỏi đường
 Bài 60: Hội thoại (Phần 1) 0:12:24
 Bài 61: Hội thoại (Phần 2) 0:05:48
 Bài 62: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 1) 0:10:24
 Bài 63: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 2) 0:08:11
 Bài 64: Bài tập (Phần 1) 0:07:42
 Bài 65: Bài tập (Phần 2) 0:08:45
 Bài 66: Luyện viết chữ Hán 0:10:15

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.