Tiếng Trung trung cấp

Khóa hoc củng cố lại các kiến thức căn bản đồng thời mở rộng và đi sâu qua các đoạn hội thoại giao tiếp qua những vấn đề cuộc sống hàng ngày như đi lại, ăn ở…

Giảng viên: EZ-LanguageTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Dựa trên những kiến thức căn bản đã có ở khóa học tiếng Trung sơ cấp ở phần 1 và  phần 2 , khóa học Tiếng Trung trung cấp sẽ tiếp tục củng cố lại các kiến thức căn bản đồng thời mở rộng và đi sâu qua các đoạn hội thoại giao tiếp qua những vấn đề cuộc sống hàng ngày như đi lại, ăn ở, mua sắm, lễ tết,…

Bạn sẽ học được gì?

  • Có thêm các kiến thức căn bản làm nền để học lên cao hơn
  • Cải thiện khả năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Trung
  • Tự tin giao tiếp với người bản địa
  • Lợi thế cho công việc của học viên sau này

Đối tượng đào tạo

  • Những người đã biết tiếng Trung nhưng muốn củng cố nền tảng kiến thức
  • Những ai yêu thích Tiếng Trung
  • Những người đã tham gia và hoàn thành khóa học sơ cấp 1 và sơ cấp 2 của Ez Chinese

Nội dung khóa học

 Phần 1: Đạp xe mất 40 phút
 Bài 1: Hội thoại (Phần 1) 0:07:57
 Bài 2: Hội thoại (Phần 2) 0:08:39
 Bài 3: Từ vựng (Phần 1) 0:09:55
 Bài 4: Ngữ pháp (Phần 1) 0:10:00
 Bài 5: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 2) 0:11:51
 Bài 6: Bài tập (Phần 2) và luyện viết chữ Hán 0:09:27
 Phần 2: Không ngon cũng phải ăn
 Bài 7: Hội thoại (Phần 1) 0:10:27
 Bài 8: Hội thoại (Phần 2) 0:09:05
 Bài 9: Từ vựng (Phần 1) 0:08:17
 Bài 10: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 2) 0:11:21
 Bài 11: Từ vựng (Phần 3) và bài tập (Phần 1) 0:12:09
 Bài 12: Bài tập (phần 2) và luyện viết chữ Hán 0:07:29
 Phần 3: Món ăn tôi làm thế nào?
 Bài 13: Hội thoại (Phần 1) 0:10:27
 Bài 14: Hội thoại (Phần 2) 0:09:05
 Bài 15: Từ vựng (Phần 1) 0:08:17
 Bài 16: Ngữ pháp 0:07:47
 Bài 17: Từ vựng (Phần 2) 0:03:52
 Bài 18: Bài tập (Phần 1) 0:12:09
 Bài 19: Bài tập (Phần 2) và luyện viết chữ Hán 0:07:29
 Phần 4: Cậu không khỏe à?
 Bài 20: Hội thoại (Phần 1) 0:13:51
 Bài 21: Hội thoại (Phần 2) 0:05:30
 Bài 22: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 1) 0:07:08
 Bài 23: Ngữ pháp (Phần 2) 0:13:25
 Bài 24: Từ vựng (Phần 2) 0:03:55
 Bài 25: Bài tập và luyện viết chữ Hán 0:09:18
 Phần 5: Bạn xem có đẹp không?
 Bài 26: Hội thoại (Phần 1) 0:12:01
 Bài 27: Hội thoại (Phần 2) 0:05:44
 Bài 28: Hội thoại (Phần 3) 0:07:29
 Bài 29: Từ vựng (Phần 1) 0:13:22
 Bài 30: Từ vựng (Phần 2) và ngữ pháp (Phần 1) 0:11:43
 Bài 31: Ngữ pháp (Phần 2) 0:04:46
 Bài 32: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 3) 0:05:01
 Bài 33: Bài tập và luyện viết chữ Hán 0:14:03
 Phần 6: Thời tiết kì lạ quá
 Bài 34: Hội thoại 0:11:57
 Bài 35: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 1) 0:08:43
 Bài 36: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 2) 0:07:03
 Bài 37: Bài tập 0:04:52
 Bài 38: Từ vựng (Phần 3) 0:19:09
 Bài 39: Luyện viết chữ Hán và luyện tập 0:09:16
 Phần 7: Càng ngày càng béo rồi!
 Bài 40: Hội thoại (Phần 1) 0:09:04
 Bài 41: Hội thoại (Phần 2) 0:07:00
 Bài 42: Từ vựng (Phần 1) 0:11:42
 Bài 43: Ngữ pháp (Phần1) 0:15:54
 Bài 44: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 2) 0:05:08
 Bài 45: Từ vựng (Phần 3) 0:08:03
 Bài 46: Tập viết chữ Hán và ôn tập bài khóa 0:08:30
 Phần 8: Giáng sinh sắp đến rồi
 Bài 47: Hội thoại (Phần 1) 0:07:47
 Bài 48: Hội thoại (Phần 2) 0:08:59
 Bài 49: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 1) 0:10:39
 Bài 50: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 2) 0:08:16
 Bài 51: Bài tập (Phần 1) 0:11:41
 Bài 52: Bài tập (Phần 2) 0:04:49
 Bài 53: Tập viết chữ Hán và ôn tập bài khóa 0:10:23
 Phần 9: Tôi giới thiệu một người giúp bạn nhé
 Bài 54: Hội thoại (Phần 1) 0:09:49
 Bài 55: Hội thoại (Phần 2) 0:08:21
 Bài 56: Từ vựng (Phần 1) 0:14:48
 Bài 57: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 2) 0:10:49
 Bài 58: Từ vựng (Phần 3) 0:05:57
 Bài 59: Bài tập 0:08:21
 Bài 60: Tập viết chữ Hán 0:04:48
 Phần 10: Lại đi ăn Mc Donald à?
 Bài 61: Hội thoại (Phần 1) 0:06:55
 Bài 62: Hội thoại (Phần 2) 0:09:41
 Bài 63: Từ vựng (Phần 1) 0:10:49
 Bài 64: Ngữ pháp (Phần 1) 0:07:25
 Bài 65: Từ vựng (Phần 2) 0:08:00
 Bài 66: Bài tập 0:12:17
 Bài 67: Tập viết chữ Hán 0:05:08

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.