Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc siêu cấp (phần 1)

Học tiếng Trung ứng dụng với 10 chủ đề, học cấp tốc, học xong thực hành được ngay, tự tin giao tiếp với người Trung Quốc


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Trong khóa học Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc siêu cấp (phần 1), các bạn sẽ được học về 10 chủ đề với các cấp độ nâng cao hơn, như : Khi xa nhà, Những điều trên đường đi du lịch, Để sau hẵng nói, cảm giác hạnh phúc, ăn nho, nâng cao bản thân,…. Với mỗi chủ đề, sẽ bao gồm các phần:

+ Bài khóa

+ Từ mới

+ Phần hỗ trợ ôn tập nhớ từ vựng

+ Đọc và dịch bài khóa

+ Trả lời câu hỏi tái hiện nội dung bài khóa

Từ đó giúp bạn nắm vững từ mới, học thêm những mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp hay dùng ứng với mỗi chủ đề, hiểu được ngữ cảnh và ứng dụng được trong giao tiếp với người Trung Quốc.

Bài giảng được giảng viên Ngôn ngữ Nguyễn Danh Vân – Giám đốc trung tâm Tiếng Trung Thăng Long quay màn hình, dạy bằng slide trực quan như học trực tiếp, giúp bạn dễ theo dõi và hiểu được bài nhanh chóng.

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm được các chủ đề giao tiếp nâng cao trong tiếng Trung
  • Tự tin giao tiếp với người Trung Quốc
  • Giao tiếp thành thạo, lưu loát tiếng Trung
  • Có thể tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hán HSK cấp 5 trở lên

Nội dung khóa học

 Phần 1: Khi xa nhà
 Bài 1: Bài khóa 0:03:21
 Bài 2: Từ vựng 0:22:02
 Bài 3: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:03:58
 Bài 4: Đọc và dịch bài khóa 0:04:29
 Phần 2: Những điều trên đường đi du lịch
 Bài 5: Bài khóa 0:03:34
 Bài 6: Từ vựng 0:23:33
 Bài 7: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:04:00
 Bài 8: Đọc và dịch bài khóa 0:04:30
 Phần 3: Để sau hẵng nói
 Bài 9: Bài khóa 0:05:02
 Bài 10: Từ vựng 0:27:22
 Bài 11: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:04:27
 Bài 12: Đọc và dịch bài khóa 0:05:45
 Phần 4: Cảm giác hạnh phúc
 Bài 13: Bài khóa 0:04:00
 Bài 14: Từ vựng 0:26:59
 Bài 15: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:04:07
 Bài 16: Đọc và dịch bài khóa 0:04:30
 Phần 5: Câu chuyện thành ngữ
 Bài 17: Bài khóa 0:03:38
 Bài 18: Từ vựng 0:24:01
 Bài 19: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:04:24
 Bài 20: Đọc và dịch bài khóa 0:04:03
 Phần 6: Tín nhiệm và trách nhiệm
 Bài 21: Bài khóa 0:03:52
 Bài 22: Từ vựng 0:26:02
 Bài 23: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:04:08
 Bài 24: Đọc và dịch bài khóa 0:04:35
 Phần 7: Viên đá tam hiệp
 Bài 25: Bài khóa 0:04:17
 Bài 26: Từ vựng 0:24:44
 Bài 27: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:04:25
 Bài 28: Đọc và dịch bài khóa 0:04:39
 Phần 8: Ăn nho
 Bài 29: Bài khóa 0:02:51
 Bài 30: Từ vựng 0:24:05
 Bài 31: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:04:09
 Bài 32: Đọc và dịch bài khóa 0:03:23
 Phần 9: Nâng cao bản thân
 Bài 33: Bài khóa 0:02:51
 Bài 34: Từ vựng 0:27:26
 Bài 35: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:04:36
 Bài 36: Đọc và dịch bài khóa 0:03:17
 Phần 10: Nhân nào quả nấy
 Bài 37: Bài khóa 0:04:26
 Bài 38: Từ vựng 0:24:29
 Bài 39: Hướng dẫn ôn tập từ vựng 0:04:03
 Bài 40: Đọc và dịch bài khóa 0:04:45

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.