3DsMax – Vray Online Cơ Bản

3DS Max là một trong những chương trình giúp tạo ra và diễn hoạt các vật thể 3 chiều. Nó có khả năng dựng mô hình mạnh mẽ, kèm theo một tập hợp các modun phần mềm ghép thêm vào có cấu trúc mềm dẻo và một nền tảng tương thích với Microsoft Windows.

Giảng viên: Đặng Ngân SơnTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

3DS Max là một trong những chương trình giúp tạo ra và diễn hoạt các vật thể 3 chiều. Nó có khả năng dựng mô hình mạnh mẽ, kèm theo một tập hợp các modun phần mềm ghép thêm vào có cấu trúc mềm dẻo và một nền tảng tương thích với Microsoft Windows.

Hãy đến với khóa học 3DsMax – Vray Online Cơ Bản tại Unica

Nội dung chính khóa học viên sẽ nắm được:
– Vật liệu Vray và các khái niệm cơ bản.
– Ánh sáng Vray trong môi trường thực.
– Nguyên lí và thông số của Vray Render.
– Xử lí hậu kì màu sắc.
– Diễn hoạt chuyển động của Camera.
– Dựng hình trong 3DsMax.
– Tốc độ, thực dụng, hiệu quả.

Bạn sẽ học được gì

  • Vật liệu Vray và các khái niệm cơ bản.
  • Ánh sáng Vray trong môi trường thực.
  • Nguyên lí và thông số của Vray Render.
  • Xử lí hậu kì màu sắc.
  • Diễn hoạt chuyển động của Camera.
  • Dựng hình trong 3DsMax.
  • Tốc độ, thực dụng, hiệu quả.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Bài học
 Bài 1: Bắt đầu với 3DsMax 0:33:47
 Bài 2: Vẽ tủ bếp trong 3DsMax 0:43:03
 Bài 3: Công cụ select and replace 0:40:59
 Bài 4: Đối tượng spline 0:31:42
 Bài 5: Vẽ ghế sắt 0:29:29
 Bài 6: Vẽ bàn ghế sắt bằng đối tượng spline 0:34:11
 Bài 7: Đối tượng Editable Poly trong 3DsMax 0:23:44
 Bài 8: Vẽ tủ gỗ 0:34:35
 Bài 9: Vẽ bàn học sinh với Editable Poly 0:27:28
 Bài 10: Sử dụng modify lathe 0:48:55
 Bài 11: Kỹ thuật xử lý khối với đối tượng shape sau khi extrude 0:42:50
 Bài 12: Modify Bevel Profile 0:39:12
 Bài 13: Đoán kích thước, dựng phòng nội thất 0:33:49
 Bài 14: Plugin tạo phào chỉ trong 3Dsmax 0:21:28
 Bài 15: Hoàn thiện phòng nội thất 0:20:22
 Bài 16: Chiếu sáng trong khung cảnh nội thất 0:36:25
 Bài 17: Kỹ thuật đặt background trong khung cảnh nội thất 0:30:49
 Bài 18: Làm vật liệu và hoàn thiện khung cảnh nội thất 0:35:12
 Bài 19: Làm sàn gỗ trong 0:35:26
 Bài 20: Vật liệu gỗ và kỹ thuật UVW map 0:46:26
 Bài 21: Hoàn thiện khung cảnh nội thất (P1) 0:35:40
 Bài 22: Hoàn thiện khung cảnh nội thất (P2) 0:21:05
 Bài 23: Hoàn thiện khung cảnh nội thất (P3) 0:19:27
 Bài 24: Hoàn thiện khung cảnh nội thất (P4) 0:12:17
 Bài 25: Hoàn thiện khung cảnh nội thất (P5) 0:30:42
 Bài 26: Hoàn thiện khung cảnh nội thất (P6) 0:22:38
 Bài 27: Hoàn thiện khung cảnh nội thất (P7) 0:18:38
 Bài 28: Hoàn thiện khung cảnh nội thất (P8) 0:33:24
 Bài 29: Hoàn thiện khung cảnh nội thất và hậu kỳ photoshop 0:09:17

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.