Chuyên đề vật liệu 3d Vray chuyên sâu trong diễn họa 3d kiến trúc

Vật liệu 3D là một khâu rất quan trọng trong quá trình diễn họa 3d kiến trúc. Nó góp phần chủ yếu vào chất lượng bức ảnh 3D của bạn.

Giảng viên: Nguyễn Thanh TùngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Vật liệu 3D là một khâu rất quan trọng trong quá trình diễn họa 3d kiến trúc. Nó góp phần chủ yếu vào chất lượng bức ảnh 3D của bạn. Hiểu về vật liệu trong tự nhiên nói chung và hiểu về vật liệu 3d nói riêng sẽ khiến cho tác phẩm của bạn có hồn và sống động hơn rất nhiều.

Khóa học Chuyên đề vật liệu 3d Vray chuyên sâu trong diễn họa 3d kiến trúc của UNICA được thiết kế hết sức ngắn gọn dễ hiểu để học viên dễ dàng tìm hiểu chuyên sâu về vật liệu trong 3d, cụ thể ở đây là vật liệu 3d Vray.

Giảng viên trực tiếp giảng dạy khóa học là thầy Nguyễn Thanh Tùng –  tốt nghiệp trường đào tạo đồ hoạ 3D chuyên nghiệp Aries 3D tại Pháp khoa thiết kế 3D VFX, cùng với kinh nghiệm lâu năm thiết kế cho các công ty trong  và nước ngoài.  Giảng viên sẽ giúp bạn thiết kế đa dạng các loại vật liệu trên 3D, bạn còn có thể áp dụng nó dễ dàng để làm việc trên các phần mềm khác như Corona, mental Ray, v…v

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu sâu sắc về vật liệu trong 3d và trong tự nhiên
  • Học được cách xử lý vật liệu chuyên nghiệp
  • Xây dựng được bộ thư viện vật liệu riêng cho mình
  • Khiến cho tác phẩm của mình có hồn hơn

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về các phép chiếu ảnh map lên vật thể 3d
 Bài 1: Lời giới thiệu! 0:01:32
 Bài 2: Khái niệm và ứng dụng UVW Map – phần 1 0:05:42
 Bài 3: Khái niệm và ứng dụng UVW Map – phần 2 0:05:22
 Bài 4: Khái niệm và ứng dụng UVW Map – phần 3 0:04:47
 Bài 5: Khái niệm và ứng dụng UVW Map – phần 4 0:03:17
 Bài 6: Khái niệm và ứng dụng UVW Map – phần 5 0:11:11
 Bài 7: Khái niệm và ứng dụng UVW Map – phần 6 0:05:12
 Phần 2: Kiến thức cơ bản về vật liệu và thông số 3d
 Bài 8: Giới thiệu qua về bảng vật liệu trong 3ds Max 0:02:43
 Bài 9: Thông số Diffuse 0:03:05
 Bài 10: Các loại map phổ biến: Map Falloff 0:05:58
 Bài 11: Các loại map phổ biến: Map Tile 0:05:04
 Bài 12: Các loại map phổ biến: Map Vraydirt 0:09:11
 Bài 13: Phân loại các nhóm tính chất của vật liệu trong tự nhiên 0:01:31
 Bài 14: Tính chất phản xạ của vật liệu – phần 1 0:04:33
 Bài 15: Tính chất phản xạ của vật liệu – phần 2 0:04:54
 Bài 16: Tính chất phản xạ của vật liệu – phần 3 0:05:30
 Bài 17: Tính chất trong suốt của vật liệu – phần 1 0:06:04
 Bài 18: Tính chất trong suốt của vật liệu – phần 2 0:03:18
 Bài 19: Các thông số khác của vật liệu Vray – phần 1 0:05:17
 Bài 20: Các thông số khác của vật liệu Vray – phần 2 0:06:47
 Bài 21: Vật liệu phức hợp VrayblendMlt 0:13:45
 Bài 22: Cách tìm hiểu sâu thêm về vật liệu Vray 0:01:27
 Bài 23: Hướng dẫn tạo thư viện vật liệu 0:02:04
 Phần 3: Thực hành làm các vật liệu tự nhiên trong 3d
 Bài 24: Thực hành làm các loại vật liệu thủy tinh, kính – phần 1 0:09:17
 Bài 25: Thực hành làm các loại vật liệu thủy tinh, kính – phần 2 0:06:52
 Bài 26: Thực hành làm các loại vật liệu thủy tinh, kính – phần 3 0:11:23
 Bài 27: Thực hành làm vật liệu kính cũ 0:11:52
 Bài 28: Thực hành làm các loại vật liệu nhựa 0:07:50
 Bài 29: Thực hành làm các loại vật liệu nhựa cũ 0:09:49
 Bài 30: Thực hành làm các loại vật liệu sơn 0:10:59
 Bài 31: Thực hành làm các loại vật liệu ngọc 0:11:08
 Bài 32: Thực hành làm vật liệu sơn xe ô tô 0:08:43
 Bài 33: Thực hành làm các loại vật liệu kim loại – phần 1 0:10:10
 Bài 34: Thực hành làm các loại vật liệu kim loại – phần 2 0:08:47
 Bài 35: Thực hành làm các loại vật liệu kim loại Anisotropy – phần 1 0:12:05
 Bài 36: Thực hành làm các loại vật liệu kim loại Anisotropy – phần 2 0:15:20
 Bài 37: Thực hành làm vật liệu đĩa CD 0:08:20
 Bài 38: Thực hành làm các loại vật liệu gỗ – phần 1 0:13:10
 Bài 39: Thực hành làm các loại vật liệu gỗ – phần 2 0:11:37
 Bài 40: Thực hành làm các loại vật liệu gỗ – phần 3 0:17:24
 Bài 41: Thực hành làm các loại vật liệu da – phần 1 0:06:30
 Bài 42: Thực hành làm các loại vật liệu da – phần 2 0:15:58
 Bài 43: Thực hành làm các loại vật liệu vải – phần 1 0:12:42
 Bài 44: Thực hành làm các loại vật liệu vải – phần 2 0:10:32
 Bài 45: Thực hành làm các loại vật liệu vải – phần 3 0:07:50
 Bài 46: Thực hành làm các loại vật liệu rèm – phần 1 0:10:19
 Bài 47: Thực hành làm các loại vật liệu rèm – phần 2 0:05:22
 Bài 48: Thực hành làm các loại vật liệu đá – phần 1 0:12:52
 Bài 49: Thực hành làm các loại vật liệu đá – phần 2 0:11:58
 Bài 50: Thực hành làm các loại vật liệu đá – phần 3 0:17:17
 Bài 51: Thực hành làm các loại vật liệu đá – phần 4 0:18:12
 Bài 52: Thực hành làm các loại vật liệu nước 0:14:14
 Bài 53: Lời kết! 0:00:51

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.