Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+

Bạn đang đau đầu vì Toeic.Làm thế nào để Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+? Khoá học TOEIC sẽ giúp bạn có những mẹo để đạt được điểm cao một cách sễ dàng

Giảng viên: Alpha BooksTìm Hiểu Thêm

Mô tả khoá học

Bạn đang yếu kỹ năng nghe muốn trau dồi thêm? Bạn muốn đạt điểm cao phần nghe trong bài thi TOEIC? Khóa học này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu.

Khóa học gồm hơn 70 bài học với đầy đủ các kiến thức cần thiết nhất để học viên có thể tự tin đạt 750 điểm Listening TOEIC. Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững các dạng bài thi nghe thường gặp bao gồm các câu hỏi, tình huống… Ngoài ra, bạn sẽ biết các mẹo làm bài đạt điểm cao từ những chia sẻ chân thực của giảng viên. Từ đó, bạn có thể đạt được TOEIC 750+ bài thi nghe một cách dễ dàng.

Yêu cầu của khóa học

  • Có thiết bị kết nối internet ổn định
  • Khuyến khích đeo tai nghe trong quá trình học

Lợi ích từ khóa học

  • Nắm rõ cách làm các dạng bài nghe trong TOEIC
  • Có thêm lượng từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC
  • Biết các mẹo/ tips để làm bài đạt điểm cao
  • Có thể đạt 750+ Listening TOEIC một cách dễ dàng

Đối tượng mục tiêu

  • Những người yếu kỹ năng Nghe cần rèn luyện thêm
  • Những ai muốn đạt điểm cao trong bài thi TOEIC
  • Những ai đã biết Tiếng Anh muốn nâng cao trình độ

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:11:56
 Phần 2: Nội dung khóa học
 Bài 2: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 1 0:12:30
 Bài 3: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 1) 0:04:54
 Bài 4: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 2) 0:03:25
 Bài 5: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 3) 0:08:32
 Bài 6: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 4) 0:08:27
 Bài 7: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 5) 0:03:59
 Bài 8: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 6) 0:02:55
 Bài 9: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 7) 0:02:37
 Bài 10: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 8) 0:03:52
 Bài 11: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 9) 0:03:04
 Bài 12: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 10) 0:03:29
 Bài 13: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 11) 0:03:12
 Bài 14: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 12) 0:03:00
 Bài 15: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 13) 0:04:04
 Bài 16: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 1) 0:08:48
 Bài 17: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 2) 0:09:58
 Bài 18: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 3) 0:05:06
 Bài 19: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 4) 0:08:23
 Bài 20: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 5) 0:06:19
 Bài 21: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 6) 0:06:42
 Bài 22: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 7) 0:08:18
 Bài 23: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 8) 0:05:19
 Bài 24: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 1) 0:06:53
 Bài 25: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 2) 0:06:54
 Bài 26: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 3) 0:07:36
 Bài 27: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 1) 0:07:26
 Bài 28: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 2) 0:09:01
 Bài 29: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 3) 0:09:33
 Bài 30: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 1) 0:07:30
 Bài 31: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 2) 0:07:27
 Bài 32: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 3) 0:09:45
 Bài 33: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 4) 0:09:37
 Bài 34: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 5) 0:07:02
 Bài 35: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 6) 0:12:14
 Bài 36: Câu hỏi thông thường (Phần 1) 0:06:50
 Bài 37: Câu hỏi thông thường (Phần 2) 0:11:43
 Bài 38: Câu hỏi thông thường (Phần 3) 0:09:00
 Bài 39: Câu hỏi thông thường (Phần 4) 0:05:02
 Bài 40: Câu hỏi thông thường (Phần 5) 0:08:37
 Bài 41: Câu hỏi thông thường (Phần 6) 0:05:42
 Bài 42: Câu hỏi thông thường (Phần 7) 0:04:52
 Bài 43: Câu hỏi thông thường (Phần 8) 0:09:59
 Bài 44: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 1) 0:05:32
 Bài 45: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 2) 0:11:23
 Bài 46: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 3) 0:04:01
 Bài 47: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 4) 0:02:58
 Bài 48: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 5) 0:05:04
 Bài 49: Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 1) 0:04:53
 Bài 50: Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 2) 0:12:53
 Bài 51: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 1) 0:08:10
 Bài 52: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 2) 0:05:44
 Bài 53: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 3) 0:08:11
 Bài 54: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 4) 0:06:36
 Bài 55: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 1) 0:12:36
 Bài 56: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 2) 0:10:53
 Bài 57: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 3) 0:10:04
 Bài 58: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 4) 0:10:57
 Bài 59: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 4 0:10:48
 Bài 60: Chiến thuật các dạng câu hỏi 0:11:55
 Bài 61: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 1) 0:05:54
 Bài 62: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 2) 0:04:34
 Bài 63: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 3) 0:04:21
 Bài 64: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 4) 0:05:15
 Bài 65: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 5) 0:06:28
 Bài 66: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 1) 0:10:15
 Bài 67: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 2) 0:11:27
 Bài 68: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 3) 0:09:06
 Bài 69: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 4) 0:08:07
 Bài 70: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 5) 0:08:19
 Bài 71: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 6) 0:08:21
 Bài 72: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 7) 0:07:31
 Phần 3: Tổng kết khóa học
 Bài 73: Tổng kết khóa học 0:03:15

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.