Định vị bản thân và phát triển tài năng qua sinh trắc vân tay

Cung cấp cho bạn cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết về ngành khoa học sinh trắc vân tay, cơ sở khoa học, lợi ích, các nhận dạng và giải mã từng chủng vân tay, áp dụng kiến thức về vân tay vào công việc và cuộc sống.

Giảng viên: Lê Thanh Xuân


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học Định vị bản thân và phát triển tài năng qua sinh trắc vân tay của giảng viên Lê Thanh Xuân cung cấp cho bạn cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết về ngành khoa học sinh trắc vân tay, cơ sở khoa học, lợi ích, các nhận dạng và giải mã từng chủng vân tay, áp dụng kiến thức về vân tay vào công việc và cuộc sống.

Khóa học giúp bạn có sự nhận thức sâu sắc hơn về cốt lõi của tính cách hành vi của bất cứ kiểu người bạn từng tiếp xúc, từ đơn giản đến phức tạp, hiểu tại sao họ lại suy nghĩ và xử lý vấn đề theo cách này mà không phải cách kia, làm sao để tương tác hiệu quả với các chủng vân tay, làm sao để sống hòa hợp và tối ưu hóa khả năng vượt trội và đẩy lùi những hạn chế của từng mẫu vân tay. Đây là một khóa học đáng để bạn bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để đổi lấy sự hiểu biết ở tầm cao hơn, bạn sẽ dễ thông cảm và thấu hiểu con người, học tập làm việc một cách hiệu suất hơn, xây dựng và chinh phục bất cứ người nào, thăng hoa trong cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp.


Bạn sẽ học được gì

  • Đọc vị tính cách hành vi con người qua chủng vân tay.
  • Nắm được chìa khóa thành công dành cho các chủng vân tay.
  • Cách chốt sales dựa trên đặc tính các chủng vân tay, quản trị nhân sự qua cách nhìn mẫu vân tay.
  • Thấu hiểu để hòa hợp, hạnh phúc trong hôn nhân.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:03:18
 Phần 2: Sơ lược về sinh trắc học vân tay
 Bài 2: Khái niệm của sinh trắc vân tay 0:06:42
 Bài 3: Giá trị mà sinh trắc vân tay mang lại 0:07:31
 Phần 3: Mối tương quan giữa vân tay và não bộ
 Bài 4: Hai bán cầu não 0:10:05
 Bài 5: Năm thùy não 0:09:11
 Bài 6: Mười vùng chức năng vượt trội 0:09:20
 Phần 4: Tại sao tính cách bộc lộ qua dấu vân tay
 Bài 7: Thấu hiểu tính cách, hành vi qua dấu vân tay 0:06:41
 Bài 8: Nhận dạng các chủng vân tay 0:08:14
 Phần 5: Chủng vân tay đại bàng WHORL
 Bài 9: Vân tay đại bàng chúa WT – WS 0:10:54
 Bài 10: Lời khuyên dành cho WT – WS 0:03:09
 Bài 11: Vân tay đại bàng lửa WE 0:10:24
 Bài 12: Lời khuyên dành cho WE 0:02:17
 Bài 13: Vân tay đại bàng TAICHI WC – WD – WI 0:09:42
 Bài 14: Lời khuyên dành cho WC – WD – Wi 0:05:07
 Bài 15: Vân tay đại bàng mắt công WP – WL 0:05:37
 Bài 16: Lời khuyên dành cho WP – WL 0:04:20
 Bài 17: Vân tay đại bàng đa tâm WX và lời khuyên 0:04:56
 Phần 6: Chủng vân tay nước LOOP
 Bài 18: Vân tay nước xuôi UL 0:07:48
 Bài 19: Lời khuyên dành cho UL 0:04:11
 Bài 20: Vân tay nước ngược RL 0:08:51
 Bài 21: Lời khuyên dành cho RL 0:05:01
 Phần 7: Chủng vân tay núi ARCH
 Bài 22: Vài nét về dấu vân tay nhóm núi ARCH 0:09:01
 Bài 23: Đặc trưng tính cách nhóm vân núi 0:07:01
 Bài 24: Chìa khóa thành công dành cho chủng núi 0:03:56
 Phần 8: Ứng dụng sinh trắc vân tay vào cuộc sống
 Bài 25: Sự phối hợp của các chủng vân tay 0:10:30
 Bài 26: Tuyệt chiêu chốt sales chủng WHORL 0:10:46
 Bài 27: Tuyệt chiêu chốt sales chủng LOOP 0:07:01
 Bài 28: Tuyệt chiêu chốt sales chủng ARCH 0:06:29
 Bài 29: Ứng dụng sinh trắc vân tay trong nhân sự 0:10:54
 Bài 30: Ứng dụng sinh trắc vân tay trong hôn nhân (phần 1) 0:09:33
 Bài 31: Ứng dụng sinh trắc vân tay trong hôn nhân (phần 2) 0:06:24
 Bài 32: Tổng kết 0:01:21

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.