Ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016

Giúp học viên nắm vững kỹ năng trong Excek để dễ dàng đạt được chứng chỉ MOS Excel 2016.

Giảng viên: Nguyễn Quang BiênTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Hiện nay rất nhiều trường đại học đang yêu cầu chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên trong trường cũng như đa số các tổ chức, công ty, tập đoàn đều yêu cầu kĩ năng tin học văn phòng đối với nhân viên. Kĩ năng tin học văn phòng, cụ thể là kĩ năng sử dụng phần mềm Microsoft Excel được coi trọng lớn và dùng để đánh giá năng lực làm việc cũng như gia tăng hiệu suất làm việc đối với nhân viên…
MOS (Microsoft Office Specialist) là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và do Microsoft trực tiếp cấp, có giá trị quốc tế vô thời hạn.
Khóa học Ôn luyện kiến thức thi chứng chỉ MOS Excel 2016 của giảng viên Nguyễn Quang Biên sẽ giúp bạn giải đáp được nhiều câu hỏi lớn cũng như đạt được chứng chỉ MOS Excel 2016 trong tầm tay.

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để nhanh chóng nắm vững kiến thức và thực hành nhuần nhuyễn kỹ năng trong Excel 2016.


Bạn sẽ học được gì

  • Được ôn tập và hệ thống kiến thức một cách khoa học
  • Tự tin vượt qua bài thi MOS Excel 2016 với số điểm trên 900 và nhận được chứng chỉ quốc tế.
  • Hoàn toàn dễ hiểu và mang tính ứng dụng cao trong công việc
  • Nâng cao năng suất làm việc và cơ hội thành công trong sự nghiệp

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan giao diện phần mềm ứng dụng Excel
 Bài 1: Giới thiệu giao diện phần mềm ứng dụng Excel 0:08:24
 Bài 2: Các thao tác cơ bản trong Excel 0:08:54
 Phần 2: Tạo và quản lí bảng tính, trang tính
 Bài 3: Tạo bảng tính, Nhập dữ liệu từ tệp văn bản vào Excel 0:13:50
 Bài 4: Thêm trang tính, Sao chép và di chuyển trang tính 0:08:24
 Bài 5: Tìm kiếm dữ liệu trong bảng tính 0:06:19
 Bài 6: Xác định ô, vùng và thành phần đã được đặt tên trong bảng tính 0:06:25
 Bài 7: Tạo và gỡ Hyperlink 0:09:36
 Bài 8: Định dạng trang tính: Đổi màu thẻ trang tính, Đổi tên trang tính, Đổi thứ tự các trang tính 0:04:20
 Bài 9: Định dạng trang giấy 0:05:12
 Bài 10: Chèn và xóa cột/hàng, Điều chỉnh độ rộng cột, chiều cao hàng 0:11:47
 Bài 11: Thay đổi chủ đề bảng tính 0:05:31
 Bài 12: Chèn tiêu đề và chân trang 0:08:57
 Bài 13: Ẩn và bỏ ẩn trang tính 0:03:14
 Bài 14: Ẩn và bỏ ẩn cột/hàng 0:08:15
 Bài 15: Thiết lập thanh Quick Access Toolbar 0:04:33
 Bài 16: Thay đổi giao diện, chế độ xem 0:18:07
 Bài 17: Tùy chỉnh thuộc tính của tài liệu 0:04:11
 Bài 18: Thay đổi chế độ thu phóng và Cài đặt hiển thị công thức 0:08:11
 Bài 19: Thiết lập vùng in ấn 0:04:06
 Bài 20: Lưu bảng tính dưới định dạng khác 0:05:36
 Bài 21: Cài đặt in ấn 0:08:01
 Bài 22: Thiết lập độ co giãn 0:04:46
 Bài 23: Hiển thị lặp lại cột/hàng ở tất cả trang in 0:04:02
 Bài 24: Tra soát bảng tính 0:03:18
 Bài 25: Kiểm tra khả năng tiếp cận tập tin và tính tương thích 0:03:58
 Phần 3: Quản lí ô tính và vùng dữ liệu
 Bài 26: Tìm kiếm và thay thế dữ liệu 0:11:15
 Bài 27: Sao chép và di chuyển dữ liệu 0:12:38
 Bài 28: Tùy chọn dán Paste Special 0:09:42
 Bài 29: Điền tự động bằng Auto Fill 0:14:04
 Bài 30: Chèn và xóa ô tính 0:03:43
 Bài 31: Gộp các ô tính 0:05:52
 Bài 32: Căn chỉnh lề và thụt dòng ô tính 0:06:51
 Bài 33: Sao chép định dạng Format Painter 0:04:11
 Bài 34: Tự động xuống dòng văn bản trong ô 0:05:53
 Bài 35: Định dạng kiểu dữ liệu 0:23:43
 Bài 36: Định dạng ô tính 0:09:01
 Bài 37: Thiết lập phong cách cho ô tính 0:04:12
 Bài 38: Chèn đường Sparklines 0:09:44
 Bài 39: Tạo phân cấp dữ liệu Outline Data 0:05:08
 Bài 40: Chèn tổng con Subtotals 0:05:23
 Bài 41: Thiết lập định dạng có điều kiện Conditional Formatting 0:13:34
 Phần 4: Tạo bảng trong Excel
 Bài 42: Tạo bảng từ 1 vùng ô dữ liệu 0:13:12
 Bài 43: Chuyển bảng về vùng ô 0:04:49
 Bài 44: Thêm hoặc bỏ cột/hàng của bảng 0:08:23
 Bài 45: Quản lí phong cách cho bảng và điều chỉnh tùy chọn bảng 0:09:31
 Bài 46: Lọc dữ liệu 0:09:47
 Bài 47: Sắp xếp dữ liệu 0:14:09
 Bài 48: Loại bỏ các dữ liệu trùng lặp 0:05:03
 Phần 5: Công thức và hàm tính toán
 Bài 49: Cách triển khai 1 công thức 0:19:22
 Bài 50: Hàm tính tổng SUM 0:06:58
 Bài 51: Hàm xác định giá trị lớn nhất MAX và giá trị nhỏ nhất MIN 0:06:57
 Bài 52: Hàm đếm COUNT 0:05:16
 Bài 53: Hàm tính trung bình AVERAGE 0:06:20
 Bài 54: Hàm điều kiện IF 0:10:00
 Bài 55: Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF 0:06:40
 Bài 56: Hàm tính trung bình có điều kiện AVERAGEIF 0:04:49
 Bài 57: Hàm đếm có điều kiện COUNTIF 0:04:40
 Bài 58: Các hàm RIGHT, LEFT, MID 0:06:06
 Bài 59: Các hàm UPPER, LOWER, PROPER 0:03:52
 Bài 60: Hàm CONCATENATE 0:06:46
 Phần 6: Tạo biểu đồ và các vật thể khác
 Bài 61: Tạo biểu đồ 0:10:04
 Bài 62: Thêm dữ liệu tham chiếu 0:07:40
 Bài 63: Chuyển đổi hàng và cột của biểu đồ cho nhau 0:02:33
 Bài 64: Phân tích dữ liệu nhanh Quick Analysis 0:04:44
 Bài 65: Thay đổi kiểu và kích thước biểu đồ 0:09:39
 Bài 66: Thêm và điều chỉnh các thành phần của biểu đồ 0:14:24
 Bài 67: Cài đặt bố cục và phong cách biểu đồ 0:04:17
 Bài 68: Di chuyển biểu đồ đến 1 trang tính khác 0:04:35
 Bài 69: Chèn và định dạng ảnh 0:23:22
 Bài 70: Chèn và định dạng text box, hình khối 0:13:34
 Bài 71: Thêm văn bản thay thế trong Excel 0:03:38
 Phần 7: Hướng dẫn và lưu ý khi thi
 Bài 72: Giới thiệu phần mềm ôn luyện Gmetrix và hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 1 0:15:23
 Bài 73: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 2 0:09:08
 Bài 74: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 3 0:08:40
 Bài 75: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 4 0:05:56
 Bài 76: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 5 0:09:44
 Bài 77: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 6 0:07:46
 Bài 78: Hướng dẫn làm câu hỏi thi thử Project 7 0:15:29

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.