Kế toán cho người mới bắt đầu

Nắm bắt được nền tảng nguyên lý cơ bản là cốt lõi để làm kế toán

Giảng viên: Phạm Thị Tuyết


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn là sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 chuyên ngành hoặc không chuyên ngành kế toán chưa có kinh nghiệm?
Bạn đang làm trái ngành muốn chuyển sang làm kế toán?
Bạn là kế toán nội bộ muốn học để làm kế toán thuế?
Bạn là giám đốc muốn hiểu về chuyên môn kế toán?

Hãy đến với khóa học Kế toán cho người mới bắt đầu tại Unica.vn

Khóa học sẽ cung cấp cho người bạn những nguyên lý cơ bản trong các loại hình doanh nghiệp thương mại, xây dựng, sản xuất

Quy định về thuế GTGT, hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT.

Làm báo cáo sử dụng hóa đơn

Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT

Quy định về bảo hiểm, kinh phí công đoàn, hợp đồng lao động. Tối ưu chi phí tiền lương, bảo hiểm cho doanh nghiệp

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm bắt được nền tảng nguyên lý cơ bản là cốt lõi để làm kế toán
  • Người học sẽ được học bản chất vấn đề và có thể áp dụng thành thạo khi làm việc ở các loại hình doanh nghiệp
  • Nắm vững quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng
  • Biết cách làm tờ khai thuế GTGT, báo cáo sử dụng hóa đơn
  • Biết cách làm lại tờ khai thuế khi bị sai
  • Biết nộp tờ khai và tiền thuế GTGT
  • Biết cân đối, tối ưu doanh thu – chi phí
  • Nắm vững quy định về luật bảo hiểm, kinh phí công đoàn, quy định về các loại hợp đồng
  • Các giải pháp giảm đóng bảo hiểm theo đúng luật
  • Các giải pháp bảo vệ chi phí tiền lương khi tính thuế TNDN

Nội dung khóa học

 Phần 1: Nguyên lý kế toán
 Bài 1: Hệ thống tài khoản kế toán 0:25:13
 Bài 2: Nguyên tắc hạch toán kế toán 0:10:00
 Bài 3: Hạch toán hàng tồn kho 0:12:42
 Bài 4: Hạch toán công cụ dụng cụ, tài sản cố định 0:15:04
 Bài 5: Hạch toán doanh thu 0:11:07
 Bài 6: Hạch toán chi phí 0:06:22
 Bài 7: Xác định kết quả kinh doanh 0:05:36
 Bài 8: Lên Báo cáo tài chính 0:13:03
 Bài 9: Hạch toán theo hóa đơn chứng từ tại Doanh nghiệp 0:09:03
 Phần 2: Hướng dẫn kê khai và nộp thuế GTGT
 Bài 10: Văn bản pháp luật mới nhất và giới thiệu bộ hóa đơn chứng từ để kê khai 0:05:01
 Bài 11: Các phương pháp kê khai thuế GTGT 0:10:47
 Bài 12: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 0:14:19
 Bài 13: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và Báo cáo sử dụng hóa đơn 0:11:59
 Bài 14: Hướng dẫn làm tờ khai thuế bổ sung 0:11:23
 Bài 15: Hướng dẫn nộp tờ khai và tiền thuế GTGT 0:05:33
 Phần 3: Giải pháp tối ưu chi phí tiền lương – bảo hiểm
 Bài 16: Pháp luật về hợp đồng lao động 0:08:58
 Bài 17: Hướng dẫn làm thang bảng lương 0:06:26
 Bài 18: Quy định về bảo hiểm 0:08:38
 Bài 19: Tối ưu tiền bảo hiểm 0:12:51
 Bài 20: Tối ưu chi phí tiền lương 0:09:01

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.