Lập trình Android cơ bản

Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao – Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java cũng như lập trình android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Android ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp…)
Cung cấp những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng android bằng cách nói về vòng đời của một ứng dụng
Cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng android ( activity + intent +content provider + service)
Hướng dẫn thực hành tạo ứng dụng android: ứng dụng quản lý, ứng dụng media, ứng dụng trên Google play
Hướng dẫn cách kiếm tiền từ các ứng dụng trên google play
Cung cấp một số thủ thuật cơ bản về ASO ( Cách đặt tên ứng dụng, SEO từ khóa lên top, kiếm tiền từ quản cáo, từ số lượt tải ứng dụng …)

Bạn sẽ học được gì

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
  • Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
  • Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
  • Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về lập trình Android và cài đặt công cụ
 Bài 1: Giới thiệu về Android 0:13:29
 Bài 2: Yêu cầu về phần cứng và phần mềm khi lập trình Android 0:09:11
 Bài 3: Cài đặt môi trường lập trình 0:08:53
 Phần 2: Làm quen với Android Studio
 Bài 4: Giới thiệu công cụ Android Studio và các chức năng cấu hình 0:13:49
 Bài 5: Tạo một project Android 0:12:29
 Bài 6: Các màn hình quan trọng mà lập trình viên thường thao tác 0:18:00
 Bài 7: Các Menu và Toolbar quan trọng mà lập trình viên thường thao tác 0:07:47
 Bài 8: Cấu trúc của một project Android 0:15:10
 Phần 3: Cài đặt thiết bị và chạy ứng dụng Android
 Bài 9: Cài đặt và sử dụng máy ảo chính thống Android Studio 0:10:42
Bài 10: Cài đặt máy ảo Genymotion
 Bài 11: Cấu hình Debugging cho điện thoại thật 0:05:53
 Bài 12: Sử dụng công cụ Droid at screen 0:06:14
 Bài 13: Chạy một project trên máy ảo và máy thật 0:09:36
 Phần 4: Layout và View cơ bản trong Android
 Bài 14: Giới thiệu Layout trong Android 0:06:07
 Bài 15: Frame Layout 0:08:55
 Bài 16: Linear Layout 0:14:54
 Bài 17: Table Layout 0:12:02
 Bài 18: Relative Layout 0:13:17
 Bài 19: Ý nghĩa của hàm findViewById 0:14:32
 Bài 20: TextView, EditText, Button 0:30:25
 Bài 21: CheckBox, RadioButton 0:44:01
 Bài 22: ImageButton, ImageView 0:24:14
 Bài 23: Bài tập rèn luyện 1 0:34:07
 Bài 24: Bài tập rèn luyện 2 0:21:13
 Bài 25: Bài tập rèn luyện 3 0:09:50
 Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải 1 0:07:01
 Phần 5: Các kỹ thuật xử lý sự kiện trên View
 Bài 27: Giới thiệu các kỹ thuật gán sự kiện trên View 0:08:28
 Bài 28: onClick XML 0:09:57
 Bài 29: anomous listener 0:12:43
 Bài 30: variable as Listener 0:12:57
 Bài 31: Activity as Listener 0:17:21
 Bài 32: Explicit class Listener 0:13:27
 Bài 33: View Sub classing 0:11:02
 Bài 34: Bài tập rèn luyện 4 0:19:13
 Bài 35: Bài tập rèn luyện 5 0:24:04
 Bài 36: Bài tập rèn luyện 6 0:25:00
 Bài 37: Các bài tập rèn luyện tự giải 2 0:07:45
 Phần 6: Cửa sổ thông báo trong Android
 Bài 38: Toast 0:12:09
 Bài 39: AlertDialog 0:19:23
 Bài 40: CustomDialog 0:25:54
 Bài 41: Notification 0:29:16
 Phần 7: View nâng cao trong Android
 Bài 42: ListView cơ bản 1:00:31
 Bài 43: ListView nâng cao 0:43:15
 Bài 44: Recyclerview 1:07:58
 Bài 45: Spinner 0:40:22
 Bài 46: AutocompleteTextView 0:14:33
 Bài 47: GridView cơ bản 0:14:45
 Bài 48: GridView nâng cao 0:24:23
 Bài 49: DatePicker, TimePicker 0:29:47
 Bài 50: Tab Selector 0:43:30
 Bài 51: Hiển thị đa ngôn ngữ trên View 0:22:38
 Bài 52: Bài tập rèn luyện 7 0:25:05
 Bài 53: Bài tập rèn luyện 8 0:24:57
 Bài 54: Bài tập rèn luyện 9 0:44:56
 Bài 55: Các bài tập rèn luyện tự giải 3 0:04:43
 Phần 8: Activity
 Bài 56: Activity và Vòng đời của một Activity 0:36:09
 Bài 57: Intent 0:14:42
 Bài 58: Truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity 0:34:07
 Bài 59: Truyền dữ liệu và tự động lắng nghe kết quả trả về giữa các Activity 0:33:04
 Bài 60: Dùng Implicit Intent để gọi điện thoại 0:51:43
 Bài 61: Bài tập rèn luyện 10 0:22:20
 Bài 62: Bài tập rèn luyện 11 0:34:38
 Bài 63: Bài tập rèn luyện 12 1:06:21
 Bài 64: Các bài tập rèn luyện tự giải 4 0:05:06
 Phần 9: Assets và lưu trạng thái ứng dụng
 Bài 65: Giới thiệu về tài nguyên Assets 0:04:16
 Bài 66: Cách sử dụng Assets 0:25:33
 Bài 67: Giới thiệu Shared Preferences 0:08:30
 Bài 68: Cách lưu trạng thái bằng Shared Preferences 0:21:37
 Bài 69: Cách đọc trạng thái bằng Shared Preferences 0:10:30
 Bài 70: Bài tập rèn luyện 13 0:20:59
 Bài 71: Các bài tập rèn luyện tự giải 5 0:06:55

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.