Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh

Kế hoạch tài chính kinh doanh trong trong doanh nghiệp là kim chỉ nam, là sự chuẩn bị tốt nhất cho kịch bản kinh doanh & cạnh tranh hàng năm.

Giảng viên: Vũ Long – Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính


Giới thiệu khóa học

Kế hoạch tài chính kinh doanh trong trong doanh nghiệp là kim chỉ nam, là sự chuẩn bị tốt nhất cho kịch bản kinh doanh & cạnh tranh hàng năm.
Triển khai tốt kế hoạch tài chính kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình cảnh xử lý vụ việc, tạo thuận lợi và chủ động công việc cho các bộ phận và từng nhân sự.
Để triển khai thành công kế hoạch tài chính kinh doanh cần có lộ trình, phương pháp, truyền thông, biểu mẫu …

Khóa học Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh sẽ trang bị đầy đủ trình tự, phương pháp và chỉ dẫn xây dựng biểu mẫu ứng dụng.
Cách chuẩn bị và nguồn số liệu lập kế hoạch tài chính kinh doanh
Định mức, hạn mức ảnh hưởng tới chất lượng kế hoạch tài chính kinh doanh
Bộ kế hoạch tài chính kinh doanh theo kỳ năm tài chính và phân rã các tháng trong hoạt động kinh doanh: Mục tiêu năm; Kế hoạch bán; Kế hoạch đầu tư mua sắm; Kế hoạch nhân sự – tiền lương; Kế hoạch chi phí; Kế hoạch dòng tiền; Kế hoạch lợi nhuận; Xác định hòa vốn.

Bạn sẽ học được gì

  • Biết cách triển khai kế hoạch tài chính kinh doanh & quản trị báo cáo để các phòng ban, bộ phận / nhân sự vận hành.
  • Chuyển từ quản lý kinh doanh bị động, vụ việc sang vận hành kinh doanh chủ động.
  • Ngăn ngừa trước các rủi ro, lỡ tiến độ công việc / hoặc dự án.
 • Tạo ra sự chuẩn bị & tìm kiếm giải pháp tài chính kinh doanh từng tháng, quý năm

Nội dung khóa học

 Phần 1: Lập và triển khai hiệu quả hệ thống kế hoạch tài chính trong kinh doanh
 Bài 1: Kế hoạch tài chính kinh doanh giúp doanh nghiệp chủ động vận hành 0:18:29
 Bài 2: Các kế hoạch tài chính kinh doanh định kỳ doanh nghiệp cần thực hiện 0:24:11
 Bài 3: Đồng bộ các kế hoạch & hiệu quả tác động đến hiệu quả tài chính kinh doanh 0:21:23
 Bài 4: Phương pháp lập kế hoạch & đánh giá chất lượng kế hoạch để nghiệm thu 0:46:21
 Bài 5: Bộ kế hoạch tài chính kinh doanh hàng năm cho doanh nghiệp: Mục tiêu năm theo BSC; Kế hoạch bán; Kế hoạch mua; Kế hoạch truyền thông quảng cáo; Kế hoạch đầu tư mua sắm; Kế hoạch nhân sự & chi phí nhân sự; Kế hoạch chi phí; Kế hoạch lợi nhuận; Kế hoạch dòn 0:34:27
 Phần 2: Bài học bổ trợ
 Bài 6: Chính sách tín dụng công ty 0:29:30

 

 

One thought on “Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh

 • 23 Tháng Mười, 2020 at 2:49 chiều
  Permalink

  em xin tài liệu kế toán cho khóa học online của thầy Long ạ !

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.