Luyện phản xạ tiếng Anh giao tiếp siêu hiệu quả

Có phản xạ tiếng Anh tốt, thực hành nghe nói trực tiếp với giảng viên

Giảng viên: Vũ Thùy LinhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Có phải bạn đang:

 • Biết cách phát âm từng từ tiếng Anh nhưng chưa biết cách ghép các từ vào câu và chưa thể BẮN TIẾNG ANH THÀNH PHẢN XẠ?
 • Muốn TỰ TIN GIAO TIẾP với người nước ngoài nhưng lại sợ nói vì không biết phải nói gì và chưa có phản xạ giao tiếp tốt?
 • Muốn TĂNG NGAY LẬP TỨC vốn TỪ VỰNG và NGỮ PHÁP cơ bản để thấy việc nghe nói và giao tiếp tiếng Anh cực kì dễ, thêm yêu thích và tự tin nói tiếng Anh?

Vậy thì đây là khóa học CỰC KÌ PHÙ HỢP với bạn, là chương trình  tiếp theo bạn cần học ngay sau khi bạn hoàn thành khóa học “Phát Âm Chuẩn Tiếng Anh”. Vì sao lại như vậy?

Bởi vì khi bạn học tiếng Anh hay bất cứ một ngôn ngữ nào khác đều cần học 3 yếu tố: Ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Trong 3 yếu tố này thì NGỮ ÂM là nền móng để học tiếng Anh. Nếu ngữ âm của bạn chưa tốt thì hãy tham gia khóa học “Phát Âm chuẩn tiếng Anh”. Nếu bạn đã xây nền móng ngữ âm thật chắc rồi thì đây là khóa học tiếp theo giúp bạn cải thiện NGAY LẬP TỨC PHẢN XẠ GIAO TIẾP TIẾNG ANH, tăng vốn TỪ VỰNG và NGỮ PHÁP của bạn. Giống như việc xây một ngôi nhà, phần Từ vựng và Ngữ pháp cơ bản là phần tường và cột nhà trên nền móng Ngữ Âm.

Khóa học được thiết kế dựa trên “phương pháp học tiếng Anh siêu tốc” – phương pháp PHÙ HỢP và HIỆU QUẢ NHẤT DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT.

Bạn sẽ học được gì?

 • Nắm được vốn Từ Vựng thông dụng nhất dùng nhiều trong văn nói và giao tiếp hàng ngày.
 • Thành thạo Ngữ Pháp căn bản.
 • Có Phản Xạ Giao Tiếp Tiếng Anh tốt (ghép âm vào từ vựng và ngữ pháp). Trong quá trình học bạn được thực ành nghe nói và tương tác liên tục với giảng viên trong bài học.
 • Cải thiện Kỹ Năng nghe.
 • Nắm được Kỹ Năng Làm Đề Thi Toeic phần 1.

Đối tượng đào tạo

 • Bạn là: bất kì ai muốn cải thiện khả năng NGHE NÓI tiếng Anh và tăng phản xạ giao tiếp để TỰ TIN khi nói chuyện với người nước ngoài.
 • Bạn là: học sinh, sinh viên hay người đi làm thực sự muốn giỏi tiếng Anh mà lại muốn TIẾT KIỆM THỜI GIAN học.
 • Bạn là: bố mẹ muốn nói CHUẨN tiếng Anh để DẠY LẠI VÀ HỌC CÙNG CON.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Các bài luyện phản xạ Tiếng Anh giao tiếp
 Bài 1: Luyện phản xạ nói thì hiện tại tiếp diễn 0:30:07
 Bài 2: Cách nói về thời tiết 0:25:26
 Bài 3: Cách sử dụng giới từ up/down 0:27:52
 Bài 4: Luyện phản xạ nói với động từ: close, print, catch và cụm từ: talk about 0:14:46
 Bài 5: Luyện phản xạ nói với động từ: land/ take off, board, leave, wear 0:31:31
 Bài 6: Luyện phản xạ nói với động từ: break, look at và cách dùng giới từ: in 0:23:38
 Bài 7: Luyện phản xạ nói với động từ: wear và cụm từ: walk down, talk about, look out of 0:33:53
 Bài 8: Cách dùng giới từ: on, in, by 0:22:50
 Bài 9: Luyện phản xạ nói với động từ: read, eat, report và cụm từ: look at 0:19:05
 Bài 10: Cách sử dụng cấu trúc: there is/ there is not 0:25:10
 Bài 11: Sử dụng dạng bị động của động từ 0:27:54
 Bài 12: Luyện phản xạ nói với động từ: arrange, fix, write, give 0:27:14
 Bài 13: Cách dùng cụm danh từ: in the middle of + N 0:33:16
 Bài 14: Học cách đặt câu hỏi Yes/ No questions 0:27:36
 Bài 15: Luyện phản xạ nói với động từ: close, hold, read 0:32:13
 Bài 16: Luyện phản xạ nói với động từ: buy, clean, make, pick và cụm từ: look for 0:27:39
 Bài 17: Cách chuyển động từ sang danh từ 0:28:39
 Bài 18: Học cách đặt câu hỏi có từ để hỏi: why 0:29:45
 Bài 19: Học cách đặt câu hỏi với từ để hỏi: what 0:40:28
 Bài 20: Học cách dùng cụm từ: put on, try on và động từ: open, lie 0:30:15
 Bài 21: Học cách đặt câu hỏi với từ để hỏi who 0:36:51
 Bài 22: Luyện phản xạ nói với động từ: talk, make, type, write, clean 0:21:15
 Bài 23: Luyện phản xạ nói với động từ: argue, park, go và cụm từ: move down 0:28:24
 Bài 24: Luyện phản xạ nói với động từ: arrange, fix, enjoy và cụm động từ: have a meeting 0:24:15
 Bài 25: Luyện phản xạ nói với động từ: start và cách dùng tính từ: empty/ crowded, open, closed 0:32:23
 Bài 26: Luyện phản xạ nói với động từ: stand, wave, walk, hold 0:24:13
 Bài 27: Luyện phản xạ nói với động từ: order, pour, carry, park 0:19:50
 Bài 28: Học cách sử dụng động từ: stand, repair, leave, drink và giới từ: in front of 0:21:09
 Bài 29: Dạng bị động của động từ dùng như tính từ tính từ 0:27:53
 Bài 30: Luyện phản xạ nói với động từ: fix, open, lift, drive 0:16:39
 Bài 31: Luyện phản xạ nói với động từ: delivery, ride, sign và cụm từ: go down/ up 0:23:11
 Bài 32: Luyện phản xạ nói với động từ: cross, carry và cụm từ: tie up, drive down/ up 0:21:35
 Bài 33: Luyện phản xạ nói với động từ: talk to/ with, drive, stroll down 0:22:43
 Bài 34: Luyện phản xạ nói với động từ: feed, cook, serve 0:17:21
 Bài 35: Học cách sử dụng giới từ: inside, through 0:24:31
 Bài 36: Học cách đặt câu hỏi có từ để hỏi whose 0:21:07
 Bài 37: Luyện phản xạ nói với động từ: buy, pack, walk through 0:22:06
 Bài 38: Luyện phản xạ nói với động từ: hold, paint và cụm động từ: point at 0:14:43
 Bài 39: Luyện phản xạ nói với động từ: dail, wear và cụm động từ: have a meeting 0:13:21
 Bài 40: Luyện phản xạ nói với động từ: eat, read, talk, cook 0:17:33
 Bài 41: Luyện phản xạ nói với động từ: load, get; giới từ: onto và cụm động từ: get out of 0:22:55
 Bài 42: Học cách dùng dạng tính từ của động từ 0:19:05
 Bài 43: Luyện phản xạ nói với động từ: measure, build, wear, paint 0:25:33
 Bài 44: Luyện phản xạ nói với động từ: go/ get/ walk, cook, work và cụm động từ: look out of 0:21:33
 Bài 45: Luyện phản xạ nói với động từ: wear, get on/ board, hold 0:17:39
 Bài 46: Luyện phản xạ nói với động từ: check và cụm từ: on fire 0:22:07
 Bài 47: Luyện phản xạ nói với động từ: sit, open, buy và cụm từ: work with 0:18:05
 Bài 48: Từ vựng chỉ đồ vật trong nhà bếp 0:20:07
 Phần 2: Tổng kết khóa học
 Bài 49: Tổng kết chương trình học 0:00:48

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.