Chuyên gia về Hợp đồng Lao động

Đào tạo kiến thức bài bản, có hệ thống về Hợp đồng lao động và Thỏa ước Lao động Tập thể, đồng thời được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Luật sư chuyên về lĩnh vực lao động.

Giảng viên: Lê Trọng Thêm


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Hiện nay, rất nhiều anh chị nhân sự không nắm vững được các kiến thức pháp lý nên khi thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý lao động thường lúng túng và gặp nhiều nguy cơ tranh chấp lao động;

Hãy đến với khóa học Chuyên gia về Hợp đồng Lao động tại Unica.vn
– Khóa học được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế và những vướng mắc thường gặp trong các quan hệ lao động, theo quá trình của một quan hệ lao động hoàn chỉnh, từ giai đoạn tuyển dụng đến khi chấm dứt quan hệ lao động;
– Học viên sẽ được đào tạo kiếc thức bài bản, có hệ thống về Hợp đồng lao động và Thỏa ước Lao động Tập thể, đồng thời được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Luật sư chuyên về lĩnh vực lao động.

Bạn sẽ học được gì

  • Không chỉ đơn thuần cung cấp các kiến thức pháp luật lao động mà còn được chia sẻ nhiều kỹ năng chuyên môn giúp người học tự chủ động thực hiện các công việc pháp lý về lao động.
  • Các kiến thức được chia sẻ đều được xây dựng dựa trên những quy định pháp luật mới nhất và đang có hiệu lực.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu giảng viên – khóa học
 Bài 1: Giới thiệu giảng viên – khóa học 0:09:21
 Phần 2: Tổng quan về hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể
 Bài 2: Dẫn nhập 0:04:13
 Bài 3: Tầm quan trọng 0:05:51
 Phần 3: Tuyển dụng Lao động
 Bài 4: Các quy định về tuyển dụng Lao động 0:02:49
 Bài 5: Đăng thông tin tuyển dụng 0:07:20
 Bài 6: Cung cấp thông tin tuyển dụng 0:02:26
 Phần 4: Soạn thảo và ký kết thỏa thuận thử việc
 Bài 7: Các quy định về thử việc 0:03:06
 Bài 8: Soạn thảo Hợp đồng thử việc 0:08:36
 Bài 9: Thực hiện và chấm dứt thử việc 0:08:42
 Phần 5: Soạn thảo và ký kết HĐLĐ
 Bài 10: Các quy định cơ bản về HĐLĐ (Phần 1) 0:10:36
 Bài 11: Các quy định cơ bản về HĐLĐ (Phần 2) 0:03:29
 Bài 12: Soạn thảo HĐLĐ P1 0:06:54
 Bài 13: Soạn thảo HĐLĐ P2 0:08:01
 Bài 14: Ký kết, thực hiện HĐLĐ 0:08:59
 Bài 15: Quy trình ký kết HĐLĐ 0:07:04
 Phần 6: Soạn thảo và ký kết TULĐT
 Bài 16: Các quy định chung về TULĐTT 0:06:31
 Bài 17: Thông báo TULĐTT 0:02:19
 Bài 18: Sửa đổi, bổ sung TULĐTT 0:02:48
 Phần 7: Soạn thảo thỏa thuận bảo mật thông tin và hạn chế cạnh tranh
 Bài 19: Soạn thảo và thực hiện thỏa thuận bảo mật (phần 1) 0:04:52
 Bài 20: Soạn thảo và thực hiện thỏa thuận bảo mật (phần 2) 0:10:19
 Bài 21: Soạn thảo và thực hiện thỏa thuận bảo mật (phần 3) 0:08:40
 Phần 8: HĐLĐ và TULĐTT vô hiệu
 Bài 22: Các quy định về HĐLĐ và TULĐTT vô hiệu 0:03:38
 Phần 9: Thực hiện HĐLĐ
 Bài 23: Chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ 0:08:49
 Bài 24: Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ 0:04:07
 Phần 10: Sửa đổi, bổ sung HĐLĐ
 Bài 25: Các quy định chung về sửa đổi, bổ sung HĐLĐ 0:02:20
 Bài 26: Kỹ năng sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động 0:07:20
 Bài 27: Các lưu ý quan trọng khi sửa đổi, bổ sung HĐLĐ 0:01:53
 Phần 11: Chấm dứt HĐLĐ
 Bài 28: Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ 0:04:29
 Bài 29: Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ 0:05:06
 Bài 30: Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ 0:01:32
 Bài 31: Lưu ý về trường hợp điển hình chấm dứt HĐLĐ 0:04:30
 Bài 32: Các trường hợp NSDLĐ được quyền cho NLĐ thôi việc 0:10:17
 Phần 12: Nghĩa vụ của NSDLĐ khi chấm dứt quan hệ lao động
 Bài 33: Thủ tục NSDLĐ phải thực hiện khi chấm dứt quan hệ lao động 0:03:27
 Bài 34: Nghĩa vụ bồi thường khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật 0:09:58

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.