Học từ vựng thụ động: 1000 từ IELTS theo chủ đề

Phương pháp học từ vựng thụ động giúp việc học từ vựng trở nên cực kỳ dễ dàng trong thời gian rất ngắn – khóa học giúp bạn nhanh chóng học được 1000 từ vựng thuộc 24 chủ đề thông dụng trong IELTS.

Giảng viên: Lê Quang MinhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Phương pháp học từ vựng thụ động giúp việc học từ vựng trở nên cực kỳ dễ dàng trong thời gian rất ngắn. Ngoài ra, các từ vựng đã được học có thể được sử dụng một cách thành thạo trong hoàn cảnh cuộc sống hằng ngày. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những bạn không thể học quá 10 từ mỗi ngày, hoặc học từ vựng mà không biết áp dụng.

Thông qua khóa học Học từ vựng thụ động: 1000 từ IELTS theo chủ đề Giảng viên Lê Quang Minh – người thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung ở trình độ dịch giả, đọc hiểu cơ bản tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha sẽ chỉ dạy cho bạn phương pháp học tiếng Anh độc đáo, sáng tạo học một cách thụ động nhưng đạt hiệu quả rất cao. Bằng chính phương pháp học tuyệt vời này thầy đã chinh phục ngoại ngữ dễ dàng, có được kết quả như ngày hôm nay. Phương pháp học tập này, sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc nghe hiểu, con đường chinh phục IELTS của bạn sẽ được rút ngắn rất nhiều.

Bạn sẽ học được gì

  •  Học được 1000 từ vựng thuộc 24 chủ đề thông dụng trong IELTS.
  • Tự tin sử dụng từng từ trong bài thi IELTS, bổ trợ cho công việc và cuộc sống hằng ngày.
  • Tự tin giao tiếp các chủ đề khó.
  • Giúp việc làm bài Đọc hiểu IELTS trở nên dễ dàng hơn.
  • Tạo nền tảng cho học viên chinh phục các mức điểm cao trong IELTS.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Mở đầu
 Bài 1: Giới thiệu lộ trình học 1000 từ vựng IELTS 0:02:35
 Phần 2: Các từ vựng IELTS theo chủ đề
 Bài 2: Học 20 từ vựng chủ đề gia đình (p1) 0:04:46
 Bài 3: Học 20 từ vựng chủ đề gia đình (p2) 0:04:31
 Bài 4: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề gia đình 0:04:41
 Bài 5: Học 20 từ vựng chủ đề giáo dục (p1) 0:04:28
 Bài 6: Học 20 từ vựng chủ đề giáo dục (p2) 0:04:01
 Bài 7: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề giáo dục 0:03:37
 Bài 8: Học 20 từ vựng chủ đề phát triển bản thân (p1) 0:06:15
 Bài 9: Học 20 từ vựng chủ đề phát triển bản thân (p2) 0:05:30
 Bài 10: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề phát triển bản thân 0:04:11
 Bài 11: Học 20 từ vựng chủ đề công việc (p1) 0:04:36
 Bài 12: Học 20 từ vựng chủ đề công việc (p2) 0:04:37
 Bài 13: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề công việc 0:03:57
 Bài 14: Học 20 từ vựng chủ đề cuộc sống hiện đại (p1) 0:04:52
 Bài 15: Học 20 từ vựng chủ đề cuộc sống hiện đại (p2) 0:04:55
 Bài 16: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề cuộc sống hiện đại 0:04:13
 Bài 17: Học 20 từ vựng chủ đề thể thao (p1) 0:04:58
 Bài 18: Học 20 từ vựng chủ đề thể thao (p2) 0:04:40
 Bài 19: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề thể thao 0:04:04
 Bài 20: Học 20 từ vựng chủ đề quảng cáo (p1) 0:04:13
 Bài 21: Học 20 từ vựng chủ đề quảng cáo (p2) 0:04:07
 Bài 22: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề quảng cáo 0:02:45
 Bài 23: Học 20 từ vựng chủ đề về tiền (p1) 0:04:30
 Bài 24: Học 20 từ vựng chủ đề về tiền (p2) 0:04:33
 Bài 25: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề về tiền 0:03:53
 Bài 26: Học 20 từ vựng chủ đề giao thông (p1) 0:05:52
 Bài 27: Học 20 từ vựng chủ đề giao thông (p2) 0:05:11
 Bài 28: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề giao thông 0:03:04
 Bài 29: Học 20 từ vựng chủ đề du lịch (p1) 0:06:22
 Bài 30: Học 20 từ vựng chủ đề du lịch (p2) 0:06:15
 Bài 31: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề du lịch 0:04:00
 Bài 32: Học 20 từ vựng chủ đề thành phố (p1) 0:04:36
 Bài 33: Học 20 từ vựng chủ đề thành phố (p2) 0:04:51
 Bài 34: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề thành phố 0:03:14
 Bài 35: Học 20 từ vựng chủ đề giới tính (p1) 0:04:24
 Bài 36: Học 20 từ vựng chủ đề giới tính (p2) 0:04:12
 Bài 37: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề giới tính 0:03:22
 Bài 38: Học 20 từ vựng chủ đề nhà cửa (p1) 0:05:15
 Bài 39: Học 20 từ vựng chủ đề nhà cửa (p2) 0:04:57
 Bài 40: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề nhà cửa 0:03:57
 Bài 41: Học 20 từ vựng chủ đề Internet – TV (p1) 0:05:03
 Bài 42: Học 20 từ vựng chủ đề Internet – TV (p2) 0:04:49
 Bài 43: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề Internet – TV 0:03:31
 Bài 44: Học 20 từ vựng chủ đề ngôn ngữ (p1) 0:04:24
 Bài 45: Học 20 từ vựng chủ đề ngôn ngữ (p2) 0:04:16
 Bài 46: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề ngôn ngữ 0:03:34
 Bài 47: Học 20 từ vựng chủ đề môi trường (p1) 0:09:35
 Bài 48: Học 20 từ vựng chủ đề môi trường (p2) 0:09:00
 Bài 49: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề môi trường 0:03:16
 Bài 50: Học 20 từ vựng chủ đề vấn đề toàn cầu (p1) 0:06:59
 Bài 51: Học 20 từ vựng chủ đề vấn đề toàn cầu (p2) 0:04:48
 Bài 52: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề vấn đề toàn cầu 0:03:00
 Bài 53: Học 20 từ vựng chủ đề chính phủ và xã hội (p1) 0:04:20
 Bài 54: Học 20 từ vựng chủ đề chính phủ và xã hội (p2) 0:04:48
 Bài 55: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề chính phủ và xã hội 0:03:54
 Bài 56: Học 20 từ vựng chủ đề công nghệ gen (p1) 0:04:47
 Bài 57: Học 20 từ vựng chủ đề công nghệ gen (p2) 0:03:59
 Bài 58: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề công nghệ gen 0:03:59
 Bài 59: Học 20 từ vựng chủ đề vũ khí (p1) 0:04:32
 Bài 60: Học 20 từ vựng chủ đề vũ khí (p2) 0:04:16
 Bài 61: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề vũ khí 0:03:33
 Bài 62: Học 20 từ vựng chủ đề nước (p1) 0:04:38
 Bài 63: Học 20 từ vựng chủ đề nước (p2) 0:04:18
 Bài 64: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề nước 0:03:05
 Bài 65: Học 20 từ vựng chủ đề tội phạm (p1) 0:04:30
 Bài 66: Học 20 từ vựng chủ đề tội phạm (p2) 0:04:23
 Bài 67: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề tội phạm 0:04:01
 Bài 68: Học 20 từ vựng chủ đề quyền động vật (p1) 0:04:27
 Bài 69: Học 20 từ vựng chủ đề quyền động vật (p2) 0:04:15
 Bài 70: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề quyền động vật 0:03:37
 Bài 71: Học 20 từ vựng chủ đề sức khỏe (p1) 0:06:02
 Bài 72: Học 20 từ vựng chủ đề sức khỏe (p2) 0:06:03
 Bài 73: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề sức khỏe 0:03:06
 Phần 3: Tổng kết
 Bài 74: Tổng kết khóa học 0:01:58
 Bài 75: Hướng dẫn các phương pháp tự học tại nhà 0:05:36

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.