Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation cho Tester

Các khái niệm cơ bản về testing, các kỹ thuật thiết kế test case, phương pháp test và quản lý hoạt động test, lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB

Giảng viên: Tạ Thị ThinhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

ISTQB được viết tắt của cụm từ: International Software Testing Qualifications Board, là một chứng chỉ quốc tế có giá trị dành cho các QA/QC/Tester trên toàn thế giới.

Khóa học Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation cho Tester, Giảng viên – Tester Tạ Thị Thinh, đào tạo chuyên viên kiểm định phần mềm (Certified Software Testing Professionals – CSTP), được thiết kế theo chuẩn kiểm định phần mềm quốc tế của ISTQB, nhằm cung cấp một phương pháp có hệ thống, thực hành thực tế, ứng dụng các kỹ thuật mới nhất trong vai trò kiểm định phần mềm.

Khóa học này sẽ đem lại cho bạn tất cả các khái niệm cơ bản về testing, các kỹ thuật thiết kế test case, phương pháp test và quản lý hoạt động test, lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB.

Bạn gặp khó khăn trong việc đọc hiểu nội dung tiếng Anh rất dài của ISTQB, nhiều khái niệm tương đối mới và khó hiểu. Nhưng chỉ cần chăm chỉ, mỗi ngày học một chút dần dần bạn sẽ thấy nó quen thuộc và dễ dàng.

Đây là khóa học online nên thời gian học linh hoạt, mỗi ngày bạn được học thêm 1 kiến thức mới bổ ích để áp dụng vào thực tế công việc. Kết hợp lý thuyết và giải bài tập giúp bạn ôn luyện ISTQB hàng ngày. Sau khi kết thúc khóa học, học viên hoàn toàn đủ kiến thức để đăng ký kỳ thi chứng chỉ quốc tế CTFL của Hiệp Hội Kiểm Thử Phần Mềm Quốc Tế. Dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra đầu vào của các công ty phần mềm ( chủ yếu lấy câu hỏi của ISTQB làm đề bài tuyển dụng)

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu rõ các khái niệm cơ bản trong Testing
  • Có được các kỹ thuật thiết kế test case, phương pháp test và quản lý hoạt động test
  • Tự tin tham gia thi ISTQB advance
  • Nâng cao hiệu quả công việc, thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Đối tượng đào tạo

  • Người mới tốt nghiệp CNTT hoặc các ngành khác có mong muốn trở thành Kiểm thử viên (Tester)
  • Kiểm thử viên (tester) đã đi làm muốn nâng cao năng lực, kỹ năng
  • Người mong muốn được chứng nhận kiến thức, kỹ năng về kiểm thử phần mềm.
  • Người ôn thi lấy chứng chỉ ISTQB

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu tổng quan về khóa học và cách học 0:02:17
 Bài 2: Giới thiệu về bài thi lấy chứng chỉ ISTQB 0:12:19
 Phần 2: Nền tảng của kiểm thử
 Bài 3: Tại sao cần phải kiểm thử? 0:22:38
 Bài 4: Kiểm thử là gì? 0:07:54
 Bài 5: Quy trình kiểm thử 0:13:05
 Bài 6: 7 Nguyên lý kiểm thử phần mềm 0:03:35
 Bài 7: Tâm lý kiểm thử và mức độ độc lập 0:06:41
 Phần 3: Kiểm thử trong chu kỳ phần mềm
 Bài 8: Các mô hình phát triển phần mềm 0:15:35
 Bài 9: Các mức độ kiểm thử và các hoạt động kiểm thử 0:19:13
 Bài 10: Các loại kiểm thử 0:11:12
 Phần 4: Các kỹ thuật kiểm thử tĩnh
 Bài 11: Rà soát và quy trình kiểm thử 0:12:14
 Bài 12: Quy trình rà soát 0:13:21
 Bài 13: Phân tích tĩnh bằng công cụ 0:08:31
 Phần 5: Những kỹ thuật thiết kế kiểm thử
 Bài 14: Nhận dạng những điều kiện và thiết kế test cases 0:09:43
 Bài 15: Phân loại các kỹ thuật thiết kế kiểm thử 0:05:05
 Bài 16: Kỹ thuật Specification-based hay black-box 0:10:07
 Bài 17: Kỹ thuật Structure-based hay white-box 0:09:41
 Bài 18: Kỹ thuật Experience-based 0:07:39
 Phần 6: Quản lý kiểm thử
 Bài 19: Tổ chức kiểm thử và phân biệt công việc của tester, test leader 0:13:50
 Bài 20: Lập kế hoạch, ước lượng, và chiến lược kiểm thử và giám sát và kiểm soát tiến trình kiểm thử 0:17:55
 Bài 21: Rủi ro và kiểm thử và quản lý lỗi 0:06:21
 Phần 7: Công cụ hỗ trợ kiểm thử
 Bài 22: Sử dụng những công cụ hiệu quả: Lợi ích và rủi ro tiềm năng 0:06:04
 Bài 23: Quy trình giới thiệu công cụ vào tổ chức 0:13:58

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.