Tiếng Anh cho nhân viên tiếp thị

Tự tin sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, xử lý các tình huống liên quan đến khách hàng một cách chuyên nghiệp

Giảng viên: ThS. Bùi Đức Tiến


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực tiếp thị, bạn đang làm việc trong những ngành liên quan đến kinh tế, thương mại và muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh.

Hãy đến với khóa học Tiếng Anh cho nhân viên tiếp thị tại Unica.vn

Khóa học được thiết kế hợp lý, khoa học, hệ thống với mong muốn cung cấp cho người học vốn từ vựng và cấu trúc cơ bản trong lĩnh vực tiếp thị.

Nội dung mỗi bài học xoay quanh một chủ điểm liên quan đến chủ đề tiếp thị. Giáo viên đưa ra tình huống, cung cấp những cách diễn đạt cần thiết và đưa ra bí quyết để học viên có thể vừa học thêm kiến thức vừa cải thiện kỹ năng nghiệp vụ.


Bạn sẽ học được gì

  • Tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh với khách hàng
  • Xử lý các tình huống liên quan đến khách hàng trong công việc một cách chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Marketing Jobs 0:07:53
 Phần 2: Nội dung
 Bài 2: Brand values 0:09:07
 Bài 3: Product values 0:04:32
 Bài 4: Brand collocations 0:04:29
 Bài 5: Learning about customers 0:04:57
 Bài 6: Collecting customers’ Data 0:06:53
 Bài 7: Discussing market research 0:04:25
 Bài 8: A market research company 0:06:46
 Bài 9: Surveying customers 0:04:07
 Bài 10: A marketing plan 0:02:16
 Bài 11: The four Ps 0:05:35
 Bài 12: Pricing models 0:06:03
 Bài 13: Discussing Picing 0:05:15
 Bài 14: The AIDA model 0:03:27
 Bài 15: An ad agency 0:06:16
 Bài 16: Ad channels 0:06:24
 Bài 17: Discussing an Advert 0:04:37
 Bài 18: Placing an advert 0:03:49
 Bài 19: Distributing channels 0:07:28
 Bài 20: Types of discounts 0:06:02
 Bài 21: Types of shops 0:05:09
 Bài 22: Telemarketing 0:04:29
 Bài 23: Direct marketing 0:04:07
 Bài 24: Website marketing 0:06:54
 Bài 25: Who to sponsor? 0:05:43
 Bài 26: A testimonial 0:06:58
 Bài 27: Press releases 0:04:14
 Bài 28: A trade fair brochure 0:04:34
 Bài 29: Attending a trade fair 0:04:27
 Bài 30: Inviting your customers to your event 0:03:38
 Bài 31: Manning a trade fair stand 0:04:52

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.