Tử vi dễ hiểu – Luận phi tinh

Phi tinh Lương phái sử dụng thủ pháp uyển chuyển bao quát đa dạng, như sợi dây dài tuy mềm dẻo nhưng bền chắc, cho người xem một cái nhìn mới về lá số “thấy vậy mà không phải vậy”.

Giảng viên: Chu Nhật Huy


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn xem tử vi trên phương diện toán học.
Bạn muốn tìm hiểu những nguyên lý của tứ hóa phi tinh.
Hoặc bạn đã thành thạo tử vi Nam phái và muốn có một cái nhìn khác về tử vi đứng trên quan điểm Bắc phái.
Bạn muốn xem mối quan hệ nhân quả vị lai trong lá số, xác định nguyên nhân của sự kiện.

Hãy đến với khóa học Tử vi dễ hiểu – Luận phi tinh tại Unica.vn.

Đây là khóa học mới nhất tại Việt Nam về phi tinh Lương phái.

Tác giả là một trong những người đầu tiên biên soạn giáo trình Phi tinh Lương phái và truyền bá phương pháp này tại Việt Nam ở quy mô phổ cập đại chúng.

Đây là một phương pháp xem tử vi dựa trên nguyên lý chuyển Kỵ, sử dụng hai đường Lộc chuyển Kỵ và Kỵ chuyển Kỵ. Cách xem này sử dụng 18 tinh diệu và các loại tứ hóa (tứ hóa năm sinh và ba loại tứ hóa can cung). Cho nên đây được coi là cách nhìn nhận thuần nhất về phi tinh, chỉ sự dụng tính lý của 18 sao nói trên, khác với các cách xem kết hợp cả nam bắc phái hoặc thuần nhất nam phái.

Phi tinh Lương phái sử dụng thủ pháp uyển chuyển bao quát đa dạng, như sợi dây dài tuy mềm dẻo nhưng bền chắc, cho người xem một cái nhìn mới về lá số “thấy vậy mà không phải vậy”.

Phi tinh Lương phái có thể công thức hóa cách xem và lượng hóa kết quả tốt xấu bằng thủ pháp Xuyến liên Thể Dụng. Đây là một phương pháp xem tử vi như làm toán. Mọi tương tác trong lá số đều có thể biểu diễn bằng hình ảnh tường minh. Người học có thể xem vận hạn một cách chính xác, và có thể chủ động tính toán được thời vận tốt xấu đó xảy ra vào năm nào.

Bạn sẽ học được gì

  • Có kiến thức hữu dụng nhất về tứ hóa phi tinh theo hệ phái Lương Nhược Du.
  • Cách nhìn mới về tử vi, giúp bạn thấy được mối liên hệ nhân quả qua lại giữa các cung trong lá số.
  • Có thể xem tử vi từ 18 tinh diệu (14 chính tinh và Tả Hữu Xương Khúc) và tứ hóa.
  • Nắm vững các kỹ thuật như Xuyến liên Thể Dụng và Xuyến liên Tam bàn, có thể định cách cục và xem vận một cách rõ ràng khoa học.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:05:26
 Bài 2: Giới thiệu tài liệu học tập 0:06:51
 Phần 2: Nội dung
 Bài 3: Quan điểm an tứ hóa trong khóa học 0:02:02
 Bài 4: Ba trụ cột của tứ hóa phi tinh 0:04:35
 Bài 5: Yếu lĩnh luận mệnh 0:13:00
 Bài 6: Cung can tứ hóa 0:05:54
 Bài 7: Phương viên Lộc Kỵ toàn đồ 0:13:55
 Bài 8: Ý nghĩa của đường chuyển Kỵ 0:10:44
 Bài 9: Nguyên tắc chuyển và dừng của đường Kỵ chuyển Kỵ 0:06:09
 Bài 10: Nguyên tắc chuyển và dừng của đường Lộc chuyển Kỵ 0:05:31
 Bài 11: Quyền chuyển Kỵ và Khoa chuyển Kỵ 0:02:10
 Bài 12: Xuyến liên Thể Dụng 0:41:30
 Bài 13: Lộc Kỵ hợp tham đồng tinh diệu 0:11:20
 Bài 14: Lai nhân cung 0:05:43
 Bài 15: Các cung tính cách 0:16:49
 Bài 16: Cung căn khí 0:04:36
 Bài 17: Lộc xuất và Kỵ xuất 0:05:10
 Phần 3: Ứng dụng
 Bài 18: Luận hôn nhân tình cảm 0:12:16
 Bài 19: Luận lục thân 0:13:32
 Bài 20: Phong thủy dương trạch qua cái nhìn tử vi 0:07:01
 Bài 21: Xem hình dáng bên ngoài 0:04:20
 Bài 22: Cách xem vận 0:30:28
 Phần 4: Tượng ý
 Bài 23: Tượng ý 0:04:20

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.